İsmet Zümer CABBAR

Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

icabbar@trakyaka.org.tr