Salim ÇAVUŞ

İzleme Değerlendirme Birimi Başkan Vekili

scavus@trakyaka.org.tr