Merve GÜNEŞ

İzleme Değerlendirme Birimi Uzmanı

mgunes@trakyaka.org.tr