Uğur OKUŞ

Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

uokus@trakyaka.org.tr