Şevket Selçuk ŞİMŞEK

İzleme Değerlendirme Birimi Uzmanı

simsek@trakyaka.org.tr