Tuğrul Kaan ASAN

İzleme Değerlendirme Birimi Uzmanı

kasan@trakyaka.org.tr