2015 Yılı Mali Destek Programlarında Bağımsız Değerlendirme Süreci Tamamlandı

2015 Yılı Mali Destek Programlarında Bağımsız Değerlendirme Süreci Tamamlandı
Eklenme Tarihi: 20 Nisan 2015 | Toplam Okunma: 2470
Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programlarına ilişkin proje değerlendirme sürecinin ilk ayağı olan bağımsız değerlendirme süreci tamamlandı. 20 Mart 2015 tarihinde sona eren proje teslimlerinin ardından evraklarını tam olarak teslim eden başvuru sahiplerine ait projelerin değerlendirme aşamasına geçildi. Bölge dışından gelen bağımsız değerlendiriciler, projeleri başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre incelemeye aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları aracılığıyla TR21 Trakya Bölgesi’nin istifadesine sunulan kaynak için yapılan 309 başvuru inceleme altına alındı. Projeler ilk olarak Ajans personeli tarafından idari incelemeye alınarak evrakların eksik olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda bazı projeler için eksik evrakların tamamlanması amacıyla proje sahiplerine bildirimde bulunuldu. Ret gerekçesi oluşturan eksiklere sahip projeler ise puanlama aşamasına geçemeden elenmiş oldu.

Ajans Uzmanları Projelerin Sadece Evrak Kontrolünü Yapıyor

TRAKYAKA uzmanları teslim edilen projelere ilişkin eksik evrak kontrolünü sürdürürken Ajansa evrakları tam olarak teslim edilen projeler ise bağımsız değerlendiricilerin önüne geldi. Bağımsız değerlendiriciler tarafından tek tek puanlanan projelerin bu içerik değerlendirmelerinde Ajans uzmanlarının herhangi bir müdahalesinin olmadığı hatırlatıldı. Ajans Genel Sekreteri Mahmut Şahin değerlendirme sürecinin Haziran ayının ilk haftasına dek sürmesini planladıklarını belirtirken sürecin bölge adına hayırlı sonuçlar doğurmasını diledi. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘‘Ajansımızdan hibe talebinde bulunan başvuru sahiplerinin projelerindeki en önemli kısım olan bağımsız değerlendirici süreci bu hafta itibariyle tamamlandı. Kaynağı sağlayan kurum olarak tarafsızlık ilkesi gereği kendi personelimizi içerik değerlendirmesinin tamamen dışında tutuyoruz. Değerlendirme sürecinin bu ilk adımında tamamı Ajans ve bölge dışından olan uzmanlar ile çalıştık. Bağımsız değerlendiriciler olarak adlandırılan bu uzmanların projelere verdikleri puanlar büyük önem taşıyor. Zira projelerin bu aşamada aldıkları puanlar nihai değerlendirme listesindeki sıralamaya etki ediyor. Bu aşama için seçtiğimiz değerlendiricilerin alanlarında uzman kişiler olmalarına çok dikkat ettik. O nedenle de kaynakların paydaşlarımıza en verimli biçimde aktarılması konusunda kendilerinin uzmanlıklarına ve verdikleri kararlara güveniyoruz. Bu süreçte değerlendirme yapan arkadaşlardan aldığımız geri dönüş bu yıl daha anlamlı ve kaliteli projelerin geldiği yönünde oldu. Bu nedenle projeleri seçmekte zorlandıklarını söylediler ’’

Bağımsız Değerlendiriciler Nasıl Seçiliyor?

Bağımsız değerlendiriciler, projeleri başvuru rehberlerindeki esaslara göre mali, idari ve teknik açılardan değerlendirmek üzere,  Ajans tarafından görevlendiriliyorlar. Bağımsız değerlendiricilerin, en az lisans mezunu olması, alanında en az beş yıllık tecrübesinin bulunması, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekiyor. Ajans,  bağımsız değerlendirici havuzunda yer alacak uzmanlarda aranacak özellikleri ilan yoluyla duyuruyor ve başvuruları kabul ediyor. Başvurular, Genel Sekreterce aralarında hiyerarşik bağ bulunmayan en az üç uzmandan oluşan bir komisyonca değerlendiriliyor. Bağımsız değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, özgeçmişlerin incelenmesi ve gerektiğinde yüz yüze görüşme veya telefon görüşmesi gibi mülakat yöntemleriyle tespit ediliyor.

Bağımsız Değerlendiriciler Nasıl Çalışıyor?

Bir proje iki bağımsız değerlendirici tarafından ayrı ayrı değerlendiriliyor ve iki değerlendiricinin 100 üzerinden verdikleri puanların ortalaması alınıyor. İki değerlendiricinin aynı projeye verdikleri puanlar arasında 15 puandan fazla fark varsa proje üçüncü bir değerlendiriciye veriliyor. Üçüncü bağımsız değerlendiricinin verdiği puan ilk iki puandan hangisine daha yakınsa onunla olan ortalaması alınıyor ve proje puanı tespit ediliyor. Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebiliyor. Bağımsız değerlendiricilerin kimlikleri ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutuluyor ve kendileri için dış etkenlerden uzak bir inceleme ortamı oluşturuluyor.

Proje Değerlendirme Sürecindeki Diğer Aşamalar Nelerdir?

Ajansın proje değerlendirme sisteminde, bağımsız değerlendirici aşamasından sonra projeler değerlendirme komitesine sunuluyor. Bölgedeki çeşitli kurum ve kuruluş yetkilileri ile üniversite temsilcilerinden oluşan komitenin projelere verdiği puanlar projelerin başarı sıralamasını belirliyor. Bu yöntemle oluşan liste Genel Sekreterlikçe risk incelemesine tabi tutulduktan sonra sıra Ajans Yönetim Kurulu’nun onayına geliyor. Bu aşamada projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ve bölgenin önceliklerini dikkate alan Yönetim Kurulu üyeleri, destek almasını uygun görmedikleri projeleri aldıkları puana bakmaksızın listeden çıkartabiliyor. Liste dışı kalan projelerin yerine puan sıralamasına göre ilk yedekten başlamak üzere yedek listede bulunan projeler ekleniyor. Böylece hibe desteği alacak projeler belirlenmiş oluyor.

  Yükleniyor...