Kalkınmanın Yolları Masaya Yatırıldı

Kalkınmanın Yolları Masaya Yatırıldı
Eklenme Tarihi: 7 Haziran 2010 | Toplam Okunma:
Trakya Kalkınma Ajansı’nın ikinci kalkınma kurulu toplantısı 27 Mayıs 2010 Perşembe günü Edirne’de gerçekleştirildi

Kalkınmanın Yolları Masaya Yatırıldı

         Trakya Kalkınma Ajansı’nın ikinci kalkınma kurulu toplantısı 27 Mayıs 2010 Perşembe günü Edirne’de gerçekleştirildi. Kalkınma Kurulu Başkanlığını Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özlem Yemişçi’nin yaptığı 2010 yılının ilk toplantısında Trakya’da sürdürülebilir bir kalkınma için yapılması gerekenler tartışıldı.

            Yılda en az iki kez toplanarak Trakya Kalkınma Ajansı’nın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşme, değerlendirme ve yönetim kuruluna önerilerde bulunma gibi görevleri yerine getiren kalkınma kurulunun son toplantısı yoğun çalışmalara sahne oldu. Trakya’nın sahip olduğu potansiyelin ve bunun tanıtılmasıyla ilgili izlenecek stratejilerin masaya yatırıldığı toplantıda, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, kalkınma ajanslarının işleyişi ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın faaliyetleriyle ilgili bir sunum yaptı ve kalkınmada ülkeler arası rekabetin ötesinde artık bölgeler arası rekabetin öne çıkmakta olduğunu belirtti.   

            Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayan Trakya Kalkınma Ajansı Kurulu Kalkınma Kurulu Toplantısı’na Trakya Birlik Genel Müdürlüğü’nde verilen öğle yemeğinin ardından komisyon çalışmalarıyla devam edildi. Ajans uzmanlarının desteği ve kalkınma kurulu üyelerinin katılımıyla oluşturulan altyapı, bilişim ve teknoloji, çevre, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve ticaret, tarım ve hayvancılık ile ulaştırma ve lojistik komisyonlarında bölgenin kalkınması için izlenebilecek yollarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Komisyonlarda ayrıca bölgenin stratejik planına temel olacak durum tespiti ve bölge geleceğini şekillendirecek çalışmalar yapıldı.

         Trakya’nın kalkınması için yerel temsilcilerin önerilerini sunmaları bakımından son derece kritik öneme sahip olan kalkınma kurulu komisyonlarının sayısı ve niteliği ileriki tarihlerde ihtiyaca göre değişebilecek. Kalkınma kurulu çalışmaları, kurulda temsilcisi bulunmayan kurum, dernek ve özel sektör temsilcileri ile çeşitli dallardan uzmanlarla görüşülerek detaylandırılacak. Böylece daha katılımcı ve bölgenin gerçeklerini daha net bir şekilde ifade eden çalışmalar üretilmiş olacak.

Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğini sağlayarak sürdürülebilir bir kalkınmayı hayata geçirmeyi amaçlayan Trakya Kalkınma Ajansı’nın danışma organı olan kalkınma kurulunun Edirne’deki toplantısı, toplantı sonuçlarının raporlanması ve yayınlanan sonuç bildirisi ile sona erdi.

Kalkınma Ajansları Ne İş Yapacak?

Bölgesel kalkınmanın yeniden tanımlanmasıyla birlikte kalkınma ajanslarına düşen görevler; bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, bütün bölgelerin ulusal kalkınmaya olan katkısını artırmak ve gelişmiş bölgelerin uluslararası rekabet güçlerini desteklemek şeklinde özetleniyor. Kalkınma hedeflerinin yerel aktörler tarafından ortaklaşa olarak belirlenmesi, Her bölgenin kendi gelişme potansiyeline özel olarak cevap veren stratejiler, politikalar ve destek modellerinin geliştirilmesi, sinerji, ortaklık ve işbirliği oluşturan alanlarda destekler sağlanması da diğer kalkınma ajansları gibi Trakya Kalkınma Ajansı’nın temel işlevleri arasında bulunuyor.

Ajanslarda Kimler Çalışacak?

14/05/2010 itibarıyla ajanslarda toplam 538 personel istihdam edilmiş bulunuyor. Bunlardan 443’ü uzman, 95’i destek personeli olarak görev yapıyor. Tüm ajanslarda çalışacak toplam personel sayısının yakın zamanda 900’ü aşması bekleniyor. Ajans personelinin yaklaşık %10’u doktora derecesine sahip bulunuyor. Ayrıca ajans personeli, en az orta düzeyde konuşabildiği İngilizce haricinde 8 farklı yabancı dile orta ve ileri düzeyde hakim durumda. Trakya Kalkınma Ajansı ise 15 uzman ve 3 destek personeli ile çalışmalarına devam ediyor ve bu sayının 2010 yılı içerisinde iki katına çıkarılması planlanıyor.

Ajansın Mali Kaynakları Neler?

Ajans bütçeleri, bölgede ortaklık anlayışının bir göstergesi olarak merkezi bütçe, il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından ayrılan paylardan oluşuyor. 2008–2010 dönemi için ajansların üç yıllık toplam bütçe büyüklüğü 870 milyon TL’ye erişiyor. Bunun yaklaşık 661 milyon TL’si merkezi bütçeden ayrılan paydan, 209 milyon TL’si ise yerel paylardan oluşuyor.

Proje Teklif Çağrısı Nedir?

Ajanslar, kurumsallaşmalarını tamamlamalarının ardından mali destek kullandırmak için proje teklif çağrılarına çıkıyorlar. Proje teklif çağrıları; üretimde ve katma değerde artış sağlanması, işgücünün niteliğinin artırılması, iş ve yaşam koşullarını iyileştirebilecek küçük ölçekli altyapı projelerinin desteklenmesi, sosyo-kültürel ortamın iyileştirilmesi gibi hedeflere hizmet ediyor.

Proje teklif çağrılarından öncelik alanına göre, başta KOBİ’ler olmak üzere, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, odalar, üniversiteler ve kooperatifler değişen oranlarda yararlanabiliyor. Mali destekler yarışma usulüyle seçilen projeler aracılığıyla kullandırılıyor, proje değerlendirme ve seçim sürecinde ajans personeli ve yönetim kurulu üyelerinden bağımsız olarak çalışan, alanın uzmanı şahıslar görev yapıyor.

FOTOĞRAFLAR

Kalkınmanın Yolları Masaya YatırıldıKalkınmanın Yolları Masaya Yatırıldı
  Yükleniyor...