Genel Sekreter Şahin Lise Öğrencilerine TRAKYAKA´yı Anlattı

Genel Sekreter Şahin Lise Öğrencilerine TRAKYAKA´yı Anlattı
Eklenme Tarihi: 29 Nisan 2016 | Toplam Okunma: 1348
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Edirne 80.Yıl Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sohbet sırasında Ajansın destekleri konusunda sorduğu isbetli sorular dikkat çekti.

Edirne 80.Yıl Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Genel Sekreter Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı’nın faaliyetleri, 2014-2023 Bölge Planı ve Kalkınma çalışmalarıyla ilgili öğrencilere konferans verdi. Genel Sekreter Şahin konuşmasında şunları vurguladı: ‘Kalkınma Ajansları yeni oluşumlar, ülkemizde 26 kalkınma ajansı bulunuyor. Merkezden planlama yerine yerelleşme politikalarını hayata geçirmek üzere kurulan kurumlar. Trakya Kalkınma Ajansı olarak Tekirdağ merkez olmak üzere Edirne ve Kırklareli’de de yatırım destek ofislerimiz aracılığıyla bölgemizin sosyo-ekonomik, kültürel kalkınması için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada bulunmamın ana sebebi ise sizlere Bölge Planı çalışmalarımızı anlatmak. Ajansımız 2010-2013 dönemi Bölge Planı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından 2014-2023 dönemi Bölge Planı hazırlıklarına başlamıştır. Amacımız her zaman katılımcılığı önemseyen ve bilimsel bilgilere dayanan bir Bölge Planı hazırlamak olmuştur. Ajans uzmanları 2014-2023 Bölge Planı’na altlık oluşturarak hazırlık aşamasını planlamıştır. Plan hazırlık dönemi içinde Bölgemizin tüm kesimlerini temsil edenlerin görüşünü almayı ve elde edilen niteliksel bilginin bilimsel olarak desteklenmesini amaçlamıştır. Çok sayıda araştırma projesi, ilçe çalıştayları ve çok sayıda tematik çalıştay 3000 civarında katılımcı ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Plan hazırlık döneminde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak daha fazla detayı www.trakya2023.com adresinde bulabilirsiniz.

Sonuç olarak Trakya Kalkınma Ajansı TR21 Trakya Bölgesi’nin tanımak adına önemli adımlar atmıştır. Henüz taslak halinde olan 2014-2023 dönemi Bölge Planı Ajansın en önemli eserlerinden bir tanesidir. Onaylanması ile birlikte bir hukuki zemine de sahip olacak bu plan Bölgemizin kalkınmasına önemli katkılara sunacaktır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan planın Bölge sakinleri tarafından sahiplenilmesi için gerekli çalışmaları Ajansımız yürütmektedir ve yürütmeye de devam edecektir. Bölge Planı katılımcılık esası ile bilimsel tabana oturan bir plandır ve sadece Kalkınma Ajansı’nın planı değildir.

2014 -2023 Bölge Planı temel olarak üç ayak üzerine kurulmuştur. 1) İnsan ve Toplum, 2) Yaşam ve Çevre ve 3) Üretim ve Ekonomi. İlk eksen bölgemizde insan kaynaklarının niteliğinin arttırılması, girişimciliğin geliştirilmesi ve eğitim altyapısının geliştirilmesi ve diğer ilgili hedefleri içermektedir. İkinci eksen Trakya Bölgesinde çevresi ile uyum içinde yaşanılabilir şehirlerin ve yerleşim yerlerinin oluşturulmasına ilişkin hedefleri içermektedir. Üretim ve ekonomi ekseni ise Bölgemizin ürettiği ürünlerde teknoloji seviyesinin arttırılması ve katma değerli üretime geçiş ile ilgili hedefleri içermektedir.

Kalkınma Ajansımız genel bütçeden ve yerel yönetimlerin gelirlerinden tahsis edilen bütçesi ile Bölge Planı amaçlarına hizmet edecek projelerin gerçekleştirilmesine yönelik Mali Destek Programları yürütmektedir. Mali Destek Programlarının öncelikleri Bölge Planımızdan alınmaktadır. Mali Destek Programlarında çağrı yöntemi kullanılmaktadır. Yani projelerin Bölge içindeki aktörler tarafından sahiplenilmesi ve uygulanması gereklidir. Ajans burada istenilen türdeki projelerin tespit edilmesi görevini yerine getirmektedir.

Ayrıca Ajansımız herhangi bir çağrıya çıkmadan kendi başlatacağı girişimlerle diğer kuruluşlara proje fikri götürebileceği Güdümlü projeleri hayata geçirme isteğindedir. Bu konuda Edirne  için Tunca Nehri ile ilgili bir çalışmamız öneri halindedir ve üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Projenin tahmini bütçesi 12 milyon civarındadır. Çok ortaklı bir proje.  Ajansın sağlayacağı destek 5 milyon TL’dir. Diğer illerimiz için de güdümlü projeler geliştireceğiz.

Kalkınma Ajansımızın sağlamış olduğu mali desteklerle gerçekleştirilen tüm projeler Bölge Planımızın amaçlarına hizmet etmektedir ve bölge sakinlerine iyi örnekler sunulması amaçlanmaktadır. “

Soru-cevap kısmı ve toplu fotoğraf çekimi sonrası konferans sona erdi.

FOTOĞRAFLAR

Genel Sekreter Şahin Lise Öğrencilerine TRAKYAKA´yı AnlattıGenel Sekreter Şahin Lise Öğrencilerine TRAKYAKA´yı AnlattıGenel Sekreter Şahin Lise Öğrencilerine TRAKYAKA´yı Anlattı
  Yükleniyor...