Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği

Eklenme Tarihi: 11 Ağustos 2010 | Toplam Okunma:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi almış yatırım veya işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanmasını temin etmeye yönelik bir fon desteği sunuyor. Miktarının Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek ile sınırlı olduğu fona başvurmak için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. İlanın detayları şu şekilde:

Fonun Adı Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği
Fonu Sağlayan Kuruluş Kültür ve Turizm Bakanlığı
Fon Özeti Bu fonun amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi almış yatırım veya işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanmasını temin etmektir.

İl müdürlükleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu destekten yararlanabilecek yatırımlara veya işletmelere ilişkin il bazında hazırlanacak olan liste yatırımın veya işletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine gönderilir.

Dağıtım şirketlerince, il müdürlüklerinden gelen bilgiler doğrultusunda o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile bu abonelere uygulanan tarife arasındaki fark tamamı fatura döneminde peşin olarak ödenmiş faturalarda yer alan aktif enerji bedeli üzerinden fon, pay ve tüm vergiler hariç olmak üzere hesaplanarak yararlanılacak destek miktarı aylık olarak tespit edilir ve bu destekten yararlanacak firmalara ilişkin liste il müdürlüklerine iletilir. İl müdürlükleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde ödemeye hak kazanan firmalar tespit edilir. 


Fonun Toplam Miktarı Toplam fon miktarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek ile sınırlıdır.
Alabileceğiniz Fon Miktarı Elektrik enerjisi desteği miktarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı´nca belgelendirilmiş turizm yatırımları veya işletmelerinde, şantiye dönemi dahil tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadardır.

Dağıtım şirketi dışındaki bir başka tedarikçiden 
elektrik enerjisi temin eden işletmeler için, dağıtım şirketi tarafından özel tedarikçinin satış bedeli ile işletmenin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketi tarafından mesken ve sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düşüğü arasındaki fark enerji desteğine esas bedel olarak alınır. Ancak, bu bedel o bölgedeki dağıtım şirketinin uyguladığı tarifeler üzerinden tespit edilecek farkın üzerinde olamaz. 
Başvuru Zamanı Başvuru için herhangi bir tarih sınırlaması yoktur.
Başvuruyu Kimler Yapabilir
 • KOBİ-Şirket
Desteklenen Faaliyet Türü
 • Malzeme ve ekipman alımı
 • Altyapı Yatırımı
 • Kapasite Geliştirme
 • Eğitim
 • Kurs/Seminer
 • Ar-Ge
 • Araştırma
 • Tanıtım
Fonun Kullanılabileceği Sektörler
 • Turizm
 • Kültür
 • Enerji
Gerekli Şartlar Bu destekten, Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi (Turizm İşletme ve Kısmi Turizm İşletme Belgesi dahil), almış yatırım veya işletmeler yararlanabilir. 

Ancak, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde enerji desteğinden yararlanan işletmeler aynı dönem için mükerrer olarak enerji desteğinden yararlanamazlar.
Başvuru Şekli İlk başvurular, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine şahsen yapılmalıdır.

Enerji desteği ödemelerinin başlamasını müteakip her dönem için belge örneği ile birlikte yatırımın veya işletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine (perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik enerjisi temin edilmesi hali dahil) başvurulur.
İletişim Bilgisi  
İnternet Adresi http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http
E-Posta yatirimisletmeler@kulturturizm.gov.tr
Telefon (0312) 212 8300 Dahili: 2326
Faks (0312) 212 8397
Adres Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek-ANKARA
İlgili Kişi  
Daha Fazla Bilgi İçin http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http

Kaynak: www.fonhavuzu.com

 

DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...