Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) Hibeleri

Eklenme Tarihi: 11 Ağustos 2010 | Toplam Okunma:

Avrupa Birliği sosyal koruma ve içerme alanında Sosyal Deneyimler Konusunda Ulus Aşırı Faaliyetlere yönelik projelere hibe desteği sağlıyor. Yaklaşık 10 adet projenin destekleneceği 2,500.000 EURO bütçeli fona başvurular 31 Ağustos´ta son buluyor. Fonla ilgili detaylar şu şekilde:

Fonun Adı Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) Hibeleri
Fonu Sağlayan Kuruluş Avrupa Birliği
Fon Özeti Bu programın amacı, sosyal koruma ve içerme alanında Sosyal Deneyimler Konusunda Ulus Aşırı Faaliyetlere yönelik projelere hibe desteği sağlamaktır.

Aktif içerme, evsizlik ve çocuk yoksulluğu gibi sosyal koruma ve içerme kapsamındaki AB politika önceliklerine yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini ve test edilmesini amaçlayan projeler desteklenmektedir.

Genç bireylerin sosyal içermesine odaklanan projelere öncelik verilmektedir. Yaşlılar, çocuklar ve engellilere ilişkin kurumsal modellerden toplum-tabanlı modellere geçişi öngören projeler de desteklenmektedir. 

Önerilen Projeler, sosyal faaliyetlerde rol alan paydaşlar (kamu kurumları, yerel kuruluşlar, STK’lar gibi) arasında işbirlikleri oluşturmayı öngörmelidir.

Yaklaşık olarak 10 adet projenin desteklenmesi öngörülmektedir.


Fonun Toplam Miktarı 2.500.000 EURO
Alabileceğiniz Fon Miktarı Proje toplam bütçesinin en fazla %80 i oranında hibe sağlanmaktadır.
Başvuru Zamanı 07 Haziran 2010 Pazartesi / 31 Ağustos 2010 Salı
Başvuruyu Kimler Yapabilir
  • Belediye
  • Dernek-Vakıf (STK)
  • Valilik/Kaymakamlık
  • İl Özel İdaresi
  • Kamu Kurumu
Desteklenen Faaliyet Türü
  • Kapasite Geliştirme
  • Araştırma
  • Tanıtım
Fonun Kullanılabileceği Sektörler
  • Sosyal Güvenlik
Gerekli Şartlar Proje başvuruları, PROGRESS programına katılan ülkelerden en az bir ortakla birlikte yapılmalıdır. Programa AB üyesi ülkelerin yanında Türkiye, Norveç, İzlanda, Makedonya,  Liechtenstein, Croatia ve Sırbistan katılmaktadır.

Proje faaliyetleri 01/01/2011 ile 31/03/2011 tarihleri arasında başlamalı ve en az 12 ay, en fazla 24 ay  sürmelidir. 
Başvuru Şekli Başvurular hem elektronik ortamda hem de yazılı olarak posta yolu ile yapılmalıdır.

Elektronik başvuru adresi:

https://webgate.ec.europa.eu/swim/displayWelcome.do

 


Başvuru için posta adresi:

European Commission

J 27 DG EMPL/E2

Call for proposals VP/2010/007

B-1049 Bruxelles

İletişim Bilgisi  
İnternet Adresi http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630〈
E-Posta EMPL-PROGRESS-VP-2010-007@ec.europa.eu
Telefon  
Faks  
Adres European Commission J 27 DG EMPL/E2 Call for proposals VP/2010/007 B-1049 Bruxelles
İlgili Kişi  
Daha Fazla Bilgi İçin http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630〈

Kaynak: www.fonhavuzu.com

DİĞER DUYURULAR

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir. T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 8 Mart 2018T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV TARİHLERİ14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 6 uzman personel ve 1 iç denetçi istihdam edilmek üzere yapılacak olan sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar ilanda belirtilen başvuru şartları olan KPSS puanı, YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS veya eşdeğer dil puanı, tecrübe yılı ve alanı gibi temel kriterler değerlendirilerek belirlenmiş bulunmaktadır. 2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir.
  Yükleniyor...