Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) Hibeleri

Eklenme Tarihi: 11 Ağustos 2010 | Toplam Okunma:

Avrupa Birliği sosyal koruma ve içerme alanında Sosyal Deneyimler Konusunda Ulus Aşırı Faaliyetlere yönelik projelere hibe desteği sağlıyor. Yaklaşık 10 adet projenin destekleneceği 2,500.000 EURO bütçeli fona başvurular 31 Ağustos´ta son buluyor. Fonla ilgili detaylar şu şekilde:

Fonun Adı Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) Hibeleri
Fonu Sağlayan Kuruluş Avrupa Birliği
Fon Özeti Bu programın amacı, sosyal koruma ve içerme alanında Sosyal Deneyimler Konusunda Ulus Aşırı Faaliyetlere yönelik projelere hibe desteği sağlamaktır.

Aktif içerme, evsizlik ve çocuk yoksulluğu gibi sosyal koruma ve içerme kapsamındaki AB politika önceliklerine yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini ve test edilmesini amaçlayan projeler desteklenmektedir.

Genç bireylerin sosyal içermesine odaklanan projelere öncelik verilmektedir. Yaşlılar, çocuklar ve engellilere ilişkin kurumsal modellerden toplum-tabanlı modellere geçişi öngören projeler de desteklenmektedir. 

Önerilen Projeler, sosyal faaliyetlerde rol alan paydaşlar (kamu kurumları, yerel kuruluşlar, STK’lar gibi) arasında işbirlikleri oluşturmayı öngörmelidir.

Yaklaşık olarak 10 adet projenin desteklenmesi öngörülmektedir.


Fonun Toplam Miktarı 2.500.000 EURO
Alabileceğiniz Fon Miktarı Proje toplam bütçesinin en fazla %80 i oranında hibe sağlanmaktadır.
Başvuru Zamanı 07 Haziran 2010 Pazartesi / 31 Ağustos 2010 Salı
Başvuruyu Kimler Yapabilir
  • Belediye
  • Dernek-Vakıf (STK)
  • Valilik/Kaymakamlık
  • İl Özel İdaresi
  • Kamu Kurumu
Desteklenen Faaliyet Türü
  • Kapasite Geliştirme
  • Araştırma
  • Tanıtım
Fonun Kullanılabileceği Sektörler
  • Sosyal Güvenlik
Gerekli Şartlar Proje başvuruları, PROGRESS programına katılan ülkelerden en az bir ortakla birlikte yapılmalıdır. Programa AB üyesi ülkelerin yanında Türkiye, Norveç, İzlanda, Makedonya,  Liechtenstein, Croatia ve Sırbistan katılmaktadır.

Proje faaliyetleri 01/01/2011 ile 31/03/2011 tarihleri arasında başlamalı ve en az 12 ay, en fazla 24 ay  sürmelidir. 
Başvuru Şekli Başvurular hem elektronik ortamda hem de yazılı olarak posta yolu ile yapılmalıdır.

Elektronik başvuru adresi:

https://webgate.ec.europa.eu/swim/displayWelcome.do

 


Başvuru için posta adresi:

European Commission

J 27 DG EMPL/E2

Call for proposals VP/2010/007

B-1049 Bruxelles

İletişim Bilgisi  
İnternet Adresi http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630〈
E-Posta EMPL-PROGRESS-VP-2010-007@ec.europa.eu
Telefon  
Faks  
Adres European Commission J 27 DG EMPL/E2 Call for proposals VP/2010/007 B-1049 Bruxelles
İlgili Kişi  
Daha Fazla Bilgi İçin http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630〈

Kaynak: www.fonhavuzu.com

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...