Kalkınma Kurulu Toplantı Tutanağı

Eklenme Tarihi: 24 Ağustos 2010 | Toplam Okunma:

TRAKYA KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Konu  : Ajans 2. Olağan Kalkınma Kurulu

Yer     : Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Tarih  : 27.05.2010

 

Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Özlem Yemişçi tarafından yoklama yapılarak, Kurul üyelerinin çoğunluğunun toplantıda olduğu görüldü. Daha sonra Kurul Başkanı Sayın Özlem YEMİŞÇİ tarafından gündem okunarak, toplantının ilk oturumu açıldı.

Kurulun açılış konuşmalarını yapan Başkan Özlem YEMİŞÇİ; Ajansın bölgede işbirliği ağlarını geliştirerek yerel dinamikleri harekete geçirip bölgesel kalkınmayı sağlamayı amaçladığını belirterek, Kalkınma Kurulunun da bu misyonda önemli bir göreve sahip olduğunun altını çizdi. Kalkınma Kurulu toplantılarının düzenli aralıklarla yapılmasının bölgedeki yerel işbirliklerinin geliştirilmesine önemli katkısı olacağını belirten Sayın YEMİŞÇİ; bölge planı çalışmalarına da katılımcılık ilkeleri çerçevesinde tüm üyelerin yoğun destek vermesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra söz alan Ajans Genel Sekreteri Sayın Mehmet Gökay ÜSTÜN; Kalkınma Ajanslarının yapısı, işleyişi ve görevleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca Kurulda; Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd.Doç.Dr. Mahmut GÜLER; “Türkiye’de planlama evrimi ve bölge kalkınma ajansları” konulu, Boğaziçi Üniversitesinden Doç.Dr. İsmail Hakkı ERASLAN ise “bölgesel kalkınma ve rekabetçilik” konulu birer sunum gerçekleştirdiler.

Kurulun ilk oturumunda bir sonraki kalkınma kurulu toplantısının 07 Ekim 2010 Perşembe günü gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kurulun öğleden sonra gerçekleştirilen 2. oturumunda; kurul üyeleri; Tarım ve Hayvancılık, Çevre, Altyapı, Bilişim ve Teknoloji, Ulaşım ve Lojistik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm alanlarında komisyonlara ayrılarak; “Sektör Vizyonu”, “Bölge Vizyonu” oluşturma çalışmaları ile birlikte ilgili sektörlere ilişkin GZFT(Güçlü,Zayıf,Fırsat,Tehdit) analiz çalışması gerçekleştirerek, çıkan sonuçların kurul üyelerine sunumu yapıldı.

Kurul toplantısı yapılan sunumlar ardından son buldu.

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR

Sürekli İşçi Kadrosuna Başvuruları Kabul Edilip Sınava Katılacak Olanların Kesin Listesi23 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlardan Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilip sürekli işçi kadrosuna geçiş için sınava girmeye hak kazanan adaylar kesinleşmiş olup, sınav 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10:00 itibari ile Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Merkez Hizmet Binasında yapılacaktır. Tespit Komisyonu Kararına Göre Sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste aşağıda belirtiği gibidir. GastroBilişimHackathonu -Gaziantep 2018 22 Mart 2018İpekyolu Kalkınma Ajansı Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programı özel amaçlarına hizmet etmek üzere 30 Mart - 1 Nisan 2018 tarihleri arasında gastronomi kültürünün bilişim teknolojileri iledesteklenmesi,  yeni yazılım ve donanımların geliştirilerek bölgenin tanıtımına ve gastronomi turizminin geliştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla Türkiye´de ilk defa Gastronomi alanında GastroBilişimHackathonu düzenlenecektir. KONYA TARIM 2018 22 Mart 2018KONYA TARIM 2018 16. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, TÜYAP Konya Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından 20-24 Mart 2018 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi´nde gerçekleştirilecektir. SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI20 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesine eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda, Ajansımız bünyesinde kurulan Tespit Komisyonu tarafından başvurular incelenmiştir. T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir.
  Yükleniyor...