Kalkınma Kurulu Toplantı Tutanağı

Eklenme Tarihi: 24 Ağustos 2010 | Toplam Okunma:

TRAKYA KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Konu  : Ajans 2. Olağan Kalkınma Kurulu

Yer     : Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Tarih  : 27.05.2010

 

Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Özlem Yemişçi tarafından yoklama yapılarak, Kurul üyelerinin çoğunluğunun toplantıda olduğu görüldü. Daha sonra Kurul Başkanı Sayın Özlem YEMİŞÇİ tarafından gündem okunarak, toplantının ilk oturumu açıldı.

Kurulun açılış konuşmalarını yapan Başkan Özlem YEMİŞÇİ; Ajansın bölgede işbirliği ağlarını geliştirerek yerel dinamikleri harekete geçirip bölgesel kalkınmayı sağlamayı amaçladığını belirterek, Kalkınma Kurulunun da bu misyonda önemli bir göreve sahip olduğunun altını çizdi. Kalkınma Kurulu toplantılarının düzenli aralıklarla yapılmasının bölgedeki yerel işbirliklerinin geliştirilmesine önemli katkısı olacağını belirten Sayın YEMİŞÇİ; bölge planı çalışmalarına da katılımcılık ilkeleri çerçevesinde tüm üyelerin yoğun destek vermesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra söz alan Ajans Genel Sekreteri Sayın Mehmet Gökay ÜSTÜN; Kalkınma Ajanslarının yapısı, işleyişi ve görevleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca Kurulda; Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd.Doç.Dr. Mahmut GÜLER; “Türkiye’de planlama evrimi ve bölge kalkınma ajansları” konulu, Boğaziçi Üniversitesinden Doç.Dr. İsmail Hakkı ERASLAN ise “bölgesel kalkınma ve rekabetçilik” konulu birer sunum gerçekleştirdiler.

Kurulun ilk oturumunda bir sonraki kalkınma kurulu toplantısının 07 Ekim 2010 Perşembe günü gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kurulun öğleden sonra gerçekleştirilen 2. oturumunda; kurul üyeleri; Tarım ve Hayvancılık, Çevre, Altyapı, Bilişim ve Teknoloji, Ulaşım ve Lojistik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm alanlarında komisyonlara ayrılarak; “Sektör Vizyonu”, “Bölge Vizyonu” oluşturma çalışmaları ile birlikte ilgili sektörlere ilişkin GZFT(Güçlü,Zayıf,Fırsat,Tehdit) analiz çalışması gerçekleştirerek, çıkan sonuçların kurul üyelerine sunumu yapıldı.

Kurul toplantısı yapılan sunumlar ardından son buldu.

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...