AB EKO-İnovasyon Proje Hibeleri (CIP)

Eklenme Tarihi: 29 Ağustos 2010 | Toplam Okunma:

Avrupa Birliği, doğal kaynakların daha iyi kullanımını sağlayan ve Avrupa´nın ekolojik ayak izini azaltacak yenilikçi ürünleri, servisleri ve teknolojileri desteklemeyi amaçlayan projelere hibe desteği sağlıyor. Destekten yararlanmak isteyen tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların 9 Eylül 2010 tarihine dek başvuruda bulunmaları gerekiyor. Hibe desteği ile ilgili ayrıntılar şu şekilde:

Fonun Adı AB EKO-İnovasyon Proje Hibeleri (CIP)
Fonu Sağlayan Kuruluş Avrupa Birliği
Fon Özeti Bu fonun amacı, doğal kaynakların daha iyi kullanımını sağlayan ve Avrupa´nın ekolojik ayak izini azaltacak yenilikçi ürünleri, servisleri ve teknolojileri desteklemeyi amaçlayan projelere HİBE desteği sağlamaktır.

Fon kapsamında; daha önce teknik olarak ispatı yapılmış fakat bazı risklerden dolayı desteğe ihtiyaç duyan eko-inovasyon teknikleri, ürünleri, işlemleri veya uygulamalarının pazara ilk sürümü veya pazarda tekrarlanmasına yönelik projeler desteklenmektedir. Ayrıca çevre teknolojilerinin kullanımını artırmaya yönelik faaliyetler de desteklenmektedir.

Bu hibe kapsamında KOBİ’ler öncelikli olarak desteklenmektedir.

Desteklenen projeler için öncelikli alanlar şunlardır:

 • Malzeme geri dönüşümü
 • Çevre dostu inşaat malzemeleri ve üretim teknikleri
 • Yiyecek ve içecek sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetler
 • İşletmelerin çevre dostu yapı, ürün ve hizmetlerin oluşturulması
 • Her türlü endüstriyel üretimde geri dönüşüm veya girdiyi azaltıcı veya katı, sıvı, gaz atıkların azaltılmasına yönelik çözümler

Coğrafi olarak daha geniş alanı kapsayan projelere öncelik verilmektedir. İkinci öncelik kriteri ise, önerilen projenin çevresel etkisinin yüksekliğidir.

Desteklenecek projelerin Pazar odaklı olması gerekmekte olup en fazla 36 ay süreli projeler desteklenmektedir.


Fonun Toplam Miktarı 35.020.000 EURO
Alabileceğiniz Fon Miktarı Hibe miktarı için üst limit yoktur. Ancak, proje bütçesinin en çok %50 sine kadar hibe sağlanmaktadır. 
Başvuru Zamanı 30 Nisan 2010 Cuma / 09 Eylül 2010 Perşembe
Başvuruyu Kimler Yapabilir
 • Üniversite
 • KOBİ-Şirket
 • Belediye
 • Dernek-Vakıf (STK)
 • Birlikler (Mahalli İdare/Tarımsal Üretim/Kalkınma)
 • Valilik/Kaymakamlık
 • İl Özel İdaresi
 • Oda-Sendika-Meslek Birliği
 • İlk-Orta Öğretim Kurumu
 • Kamu Kurumu
 • Köy Muhtarlığı/Muhtarlık
Desteklenen Faaliyet Türü
 • Malzeme ve ekipman alımı
 • Altyapı Yatırımı
 • Kapasite Geliştirme
 • Ar-Ge
 • Araştırma
Fonun Kullanılabileceği Sektörler
 • Çevre
Gerekli Şartlar Bu destekten tüzel kişiliğe sahip tüm kurum ve kuruluşlar yararlanabilir. 

Şahıslar bu hibeden faydalanamazlar.

Başvuru Şekli Başvurular İngilizce olarak elektronik ortamda http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm  adresinden yapılmalıdır. Diğer başvuru şekilleri kabul edilmemektedir. 
İletişim Bilgisi  
İnternet Adresi http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/app
E-Posta derya.kekec@sanayi.gov.tr
Telefon 0312 219 65 00
Faks 0312 219 68 64
Adres AB Koordinasyon Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km ODTÜ Karşısı No:154 ANKARA
İlgili Kişi Derya Kekeç
Daha Fazla Bilgi İçin http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/doc

 Kaynak: www.fonhavuzu.com

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...