KIRKLARELİ İL YATIRIM TANITIM VE DESTEK STRATEJİSİ

Eklenme Tarihi: 28 Kasım 2017 | Toplam Okunma: 849
Yatırımların para politikasına duyarlılığının sıklıkla tartışma konusu haline geldiği güncel makroekonomik konjonktürde fiziksel sabit yatırımlar, rekabetçilik ve ekonomik büyümenin ana unsuru olarak değerlendirilmektedir.
Yatırım süreçleri para ve maliye politikası çerçevesinin yanı sıra hukuki altyapı, teşvik unsurları, bölgesel yatırım ortamı ve yerel önceliklerle şekillenen dinamiklerden beslenmektedir. Yatırım süreçlerinin çok katmanlı yapısı il bazında ele alındığında; üst ölçekli mekânsal plan hükümleri, teşvik unsurları, il yatırım ortamına ilişkin bilgilerin sentezlendiği yerel ölçekte yatırım destek mekanizmalarının ön plana çıkması bir zorunluluk halini almaktadır. Bölge planı, ilin rekabetçi sektörleri, il yatırım ortamı ve çevre düzeni plan hükümleri, yatırım destek ve tanıtım politikalarının odaklanacağı hedef seçiminde il ölçeğini ulusal ölçekten farklılaştıran en temel yatırım bileşenleri olarak görülmelidir. Kırklareli İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi, bu doğrultuda referans teşkil eden bir çerçeve belge olarak tasarlanmıştır. Strateji yaklaşımı belirlenirken ulusal ve uluslararası ölçekte politika müdahalesine konu olan ana başlıklara da değinilmiş ancak Eylem Planı’nda bu başlıklar için eylemlere yer verilmemiş YDO etki alanına eklemlenebilecek il düzeyine özgüllenmiş konular ele alınmıştır.

Ayrıntılı bilgi, döküman için tıklayınız

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...