Çok Yıllı İşbirliği Projeleri - Kültür Programı

Eklenme Tarihi: 29 Ağustos 2010 | Toplam Okunma:

Topluluklar arası kültürel faaliyetler geliştirilmesi, kültür alanında çalışmalar yapılması, ve uluslar arası kültür bağlarının oluşturulmasına yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Çok Yıllı İşbirliği Projeleri - Kültür Programı kapsamında proje başvuruları sürüyor. Program dahilinde sunulan hibe desteği ve programla ilgili detaylar aşağıda görülebilir:

Fonun Adı Çok Yıllı İşbirliği Projeleri - Kültür Programı
Fonu Sağlayan Kuruluş Avrupa Birliği
Fon Özeti Bu fonun amaçları, kültür sektöründe çalışanların sınırlar arası hareketini sağlamak, kültürel ve sanatsal ürünlerin uluslararası dolaşımını sağlamak, topluluklar arası kültürel ve sanatsal diyaloğu desteklemektir. 

Fon kapsamında, kültürel faaliyetler geliştirmesi, işbirliği kurulması, kültür alanında çalışmalar yapılması, ve uluslar arası kültür bağlarının oluşturulmasına yönelik projeler desteklenecektir.

Proje konuları açısından kültür ve sanat alanında olmak kaydı ile sınırlama yoktur. Tüzel kişiliği olan üniversite, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin sanatla ilgili tüm faaliyet alanları bu kapsamdadır.

Fon kapsamında hibe miktarı, geçerli giderler toplamının %50’si ile sınırlıdır

Fonun Toplam Miktarı Kültür Programına 2007- 2013 dönemi için Avrupa Komisyonu tarafından toplam 400 milyon Avro´luk bütçe öngörülmüştür.
Alabileceğiniz Fon Miktarı 500.000 TL
Başvuru Zamanı 01 Ocak 2010 Cuma / 01 Ekim 2010 Cuma
Başvuruyu Kimler Yapabilir
 • Üniversite
 • KOBİ-Şirket
 • Belediye
 • Dernek-Vakıf (STK)
 • Birlikler (Mahalli İdare/Tarımsal Üretim/Kalkınma)
 • Valilik/Kaymakamlık
 • İl Özel İdaresi
 • Oda-Sendika-Meslek Birliği
 • İlk-Orta Öğretim Kurumu
 • Kamu Kurumu
 • Köy Muhtarlığı/Muhtarlık
Desteklenen Faaliyet Türü
 • Malzeme ve ekipman alımı
 • Kapasite Geliştirme
 • Eğitim
 • Kurs/Seminer
 • Ar-Ge
 • Araştırma
 • Tanıtım
Fonun Kullanılabileceği Sektörler
 • Kültür
Gerekli Şartlar Bu fondan yararlanabilecek ülkeler şunlardır: 

-AB üyesi ülkeleri;

 

-AEA ülkeleri (İzlanda, Liechtenstein, Norveç);

 

-AB üyeliğine aday ülkeler (Hırvatistan, Türkiye ve Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti);

 

- Üçüncü Ülkeler: Ermenistan, Beyaz Rusya, Mısır, Gürcistan, Ürdün, Moldova, Filistin ve Tunus Programa katılımları ile ilgili bir Mutabakat Zaptı kararı ile gelecekte geçerli ülkeler arasına girebilir.


Proje başvuruları, en az altı geçerli ülkeden en az altı ( koordinatör ve 5 ayrı ortak ülke ) kültürel operatör tarafından ortaklaşa yapılmalıdır. 

Proje başvurusu yapacakların tüzel kişiliğe sahip olması (üniversiteler, vakıflar, dernekler, belediyeler, kamu kuruluşları şirketler) ve


-Birincil faaliyetleri kültür odaklı (kültürel ve yaratıcı sektörler) olan, tüzel kimliğe sahip kamu veya özel sektör kuruluşu olması ve,

 

-geçerli ülkelerden birinde resmi bir yasal makama sahip olması gerekmektedir.  

 

 Gerçek şahıslar bu fon kapsamındaki bir hibe için başvuruda bulunamazlar.
Başvuru Şekli Başvurular posta ile, ekspres kargo hizmeti veya adaylar tarafından elden teslim edilerek yapılabilir.
  
Başvuru dosyaları resmi başvuru formu kullanılarak ( üst yazı, başvuru formu, bütçe ve diğer destekleyici belgelerle birlikte ) biri orijinal 2 nüsha şeklinde teslim edilmelidir. 


Başvuru için adres:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
Culture Programme (2007–2013) 
Programme Strand, Dizin 1.1 Çok Yıllı İşbirliği Projeleri 
Avenue du Bourget 1 
(BOUR 04/13) 
B – 1140 Brussels (Brüksel) 
Belgium (Belçika) 
İletişim Bilgisi  
İnternet Adresi http://www.ccp.gov.tr/docs/1.1_program_tanitim_kit
E-Posta hale.ural@kultur.gov.tr
Telefon 0312 212 8384
Faks 0312 212 8373
Adres Kültür ve Turizm Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:5 Kat A -26/27, Emek ANKARA
İlgili Kişi Hale URAL, hale.ural@kultur.gov.tr, Hakan TANRIÖVER, hakan.tanriover@kultur.gov.tr , Tuba KÖKSAL, tuba.koksal@kultur.gov.tr
Daha Fazla Bilgi İçin http://www.ccp.gov.tr/docs/1.1_program_tanitim_kit

www.fonhavuzu.com

DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...