Çok Yıllı İşbirliği Projeleri - Kültür Programı

Eklenme Tarihi: 29 Ağustos 2010 | Toplam Okunma:

Topluluklar arası kültürel faaliyetler geliştirilmesi, kültür alanında çalışmalar yapılması, ve uluslar arası kültür bağlarının oluşturulmasına yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Çok Yıllı İşbirliği Projeleri - Kültür Programı kapsamında proje başvuruları sürüyor. Program dahilinde sunulan hibe desteği ve programla ilgili detaylar aşağıda görülebilir:

Fonun Adı Çok Yıllı İşbirliği Projeleri - Kültür Programı
Fonu Sağlayan Kuruluş Avrupa Birliği
Fon Özeti Bu fonun amaçları, kültür sektöründe çalışanların sınırlar arası hareketini sağlamak, kültürel ve sanatsal ürünlerin uluslararası dolaşımını sağlamak, topluluklar arası kültürel ve sanatsal diyaloğu desteklemektir. 

Fon kapsamında, kültürel faaliyetler geliştirmesi, işbirliği kurulması, kültür alanında çalışmalar yapılması, ve uluslar arası kültür bağlarının oluşturulmasına yönelik projeler desteklenecektir.

Proje konuları açısından kültür ve sanat alanında olmak kaydı ile sınırlama yoktur. Tüzel kişiliği olan üniversite, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin sanatla ilgili tüm faaliyet alanları bu kapsamdadır.

Fon kapsamında hibe miktarı, geçerli giderler toplamının %50’si ile sınırlıdır

Fonun Toplam Miktarı Kültür Programına 2007- 2013 dönemi için Avrupa Komisyonu tarafından toplam 400 milyon Avro´luk bütçe öngörülmüştür.
Alabileceğiniz Fon Miktarı 500.000 TL
Başvuru Zamanı 01 Ocak 2010 Cuma / 01 Ekim 2010 Cuma
Başvuruyu Kimler Yapabilir
 • Üniversite
 • KOBİ-Şirket
 • Belediye
 • Dernek-Vakıf (STK)
 • Birlikler (Mahalli İdare/Tarımsal Üretim/Kalkınma)
 • Valilik/Kaymakamlık
 • İl Özel İdaresi
 • Oda-Sendika-Meslek Birliği
 • İlk-Orta Öğretim Kurumu
 • Kamu Kurumu
 • Köy Muhtarlığı/Muhtarlık
Desteklenen Faaliyet Türü
 • Malzeme ve ekipman alımı
 • Kapasite Geliştirme
 • Eğitim
 • Kurs/Seminer
 • Ar-Ge
 • Araştırma
 • Tanıtım
Fonun Kullanılabileceği Sektörler
 • Kültür
Gerekli Şartlar Bu fondan yararlanabilecek ülkeler şunlardır: 

-AB üyesi ülkeleri;

 

-AEA ülkeleri (İzlanda, Liechtenstein, Norveç);

 

-AB üyeliğine aday ülkeler (Hırvatistan, Türkiye ve Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti);

 

- Üçüncü Ülkeler: Ermenistan, Beyaz Rusya, Mısır, Gürcistan, Ürdün, Moldova, Filistin ve Tunus Programa katılımları ile ilgili bir Mutabakat Zaptı kararı ile gelecekte geçerli ülkeler arasına girebilir.


Proje başvuruları, en az altı geçerli ülkeden en az altı ( koordinatör ve 5 ayrı ortak ülke ) kültürel operatör tarafından ortaklaşa yapılmalıdır. 

Proje başvurusu yapacakların tüzel kişiliğe sahip olması (üniversiteler, vakıflar, dernekler, belediyeler, kamu kuruluşları şirketler) ve


-Birincil faaliyetleri kültür odaklı (kültürel ve yaratıcı sektörler) olan, tüzel kimliğe sahip kamu veya özel sektör kuruluşu olması ve,

 

-geçerli ülkelerden birinde resmi bir yasal makama sahip olması gerekmektedir.  

 

 Gerçek şahıslar bu fon kapsamındaki bir hibe için başvuruda bulunamazlar.
Başvuru Şekli Başvurular posta ile, ekspres kargo hizmeti veya adaylar tarafından elden teslim edilerek yapılabilir.
  
Başvuru dosyaları resmi başvuru formu kullanılarak ( üst yazı, başvuru formu, bütçe ve diğer destekleyici belgelerle birlikte ) biri orijinal 2 nüsha şeklinde teslim edilmelidir. 


Başvuru için adres:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
Culture Programme (2007–2013) 
Programme Strand, Dizin 1.1 Çok Yıllı İşbirliği Projeleri 
Avenue du Bourget 1 
(BOUR 04/13) 
B – 1140 Brussels (Brüksel) 
Belgium (Belçika) 
İletişim Bilgisi  
İnternet Adresi http://www.ccp.gov.tr/docs/1.1_program_tanitim_kit
E-Posta hale.ural@kultur.gov.tr
Telefon 0312 212 8384
Faks 0312 212 8373
Adres Kültür ve Turizm Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:5 Kat A -26/27, Emek ANKARA
İlgili Kişi Hale URAL, hale.ural@kultur.gov.tr, Hakan TANRIÖVER, hakan.tanriover@kultur.gov.tr , Tuba KÖKSAL, tuba.koksal@kultur.gov.tr
Daha Fazla Bilgi İçin http://www.ccp.gov.tr/docs/1.1_program_tanitim_kit

www.fonhavuzu.com

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...