Proje Hazırlama Eğitimleri Duyurusu

Eklenme Tarihi: 21 Eylül 2010 | Toplam Okunma:

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan TR21 Düzey 2 Trakya bölgesinde, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan Ajansımız; kuruluş sürecine müteakip, “2010-2013 Yılı Bölge Plan Taslağını” hazırlayarak kamuoyuna duyurmuş ve söz konusu plan öncelikleri doğrultusunda da önümüzdeki süreçte proje ve faaliyet desteklerine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda Ajansımız, proje hibe destekleri öncesinde,  Bölgemizde proje hazırlamaya yönelik kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerine kurumsal kapasite artırılmasına yönelik olarak ekte detayları verilen takvim dâhilinde 1(bir) gün süreli bir dizi eğitim verilecektir.

Proje hazırlama eğitimlerine katılmak isteyen kişilerin ekte yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle  en geç 28.09.2010 tarihine kadar Ajansımız 0282 263 10 03  no’lu faks numarasına ya da bilgi@trakyaka.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.                                                      

Ekler:
1-    Eğitim Takvimi
2-    Eğitim Başvuru Formu

DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...