TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI

Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2010 | Toplam Okunma:

TRAKYA KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM SINAVI İLANI

Trakya Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden çıkarılan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişim becerisine sahip, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 13 Uzman, 1 İç Denetçi ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın merkezi Tekirdağ olup, Ajansın faaliyet alanını Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği, herhangi birinde çalışacaktır.

Sınav Yeri                                 : Tekirdağ

Sınav Şekli                                : Sözlü Sınav (Mülakat)

Son Başvuru Tarihi/Saati             : 07.12.2010 / 17:00

Sözlü Sınava Katılacakların İlanı   : 13.12.2010

Sınav Tarihi                              : 21-24.12.2010

Sınav Sonuçları Duyuru Yeri        :www.trakyaka.org.trwww.edirne.gov.tr, www.kirklareli.gov.trwww.tekirdag.gov.trwww.dpt.gov.tr

1- Uzman, İç Denetçi ve Destek Personeli İçin Genel Şartlar:  

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl ertelettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek. 

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları: 

2.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

KPDS Denklik Tablosu

KPDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

IELTS

70

65

155

470

6

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN

KPSS

Puan Türü

Taban Puanı

Hukuk

11,20,21 veya 79

80

İktisat

3,4,5,6,9,18,22 veya 28

80

Maliye

24 veya 108

80

İşletme

6,19,23,29 veya 99

80

Kamu Yönetimi

6,30,37 veya 108

80

Uluslararası İlişkiler

6,33,36 veya 110

80

İstatistik

6,25,75,102 veya 108

80

Sosyoloji

3,4 veya 5

80

Şehir ve Bölge Planlama

3,4,5,6 veya 108

80

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

6,46,48 veya 108

80

Mimarlık/Mühendislik

3,4,5,6 veya 108

80

 

 

 

2.2 KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik,  sosyoloji, şehir ve bölge planlama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mimarlık ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

 • Planlama, Programlama,
 • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Tanıtım, Danışmanlık,
 • Şehircilik ve Çevre,
 • Araştırma-Geliştirme,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • Finansman,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Uluslararası Ticaret 

2.3 Uzman Personelde Aranan Şartlar ve Tercih Nedenleri

13 uzman personel aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarından seçilecektir. Her aday “iş talep formunda” hangi alan için başvuruda bulunduğunu belirtmelidir. Her aday sadece bir alandan başvurabilir, birden fazla alanda başvuran adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Uzman adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili aşağıdaki aranan şartları ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih nedenleri hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

a-Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   Hukuk fakültesi mezun olmak

2-   Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   AB ve diğer mali yardım programları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4-   Kamu hukuku konusunda deneyim sahibi olmak

5-   Uluslararası hukuk konularında deneyim sahibi olmak

6-   Kurumsal şirketlerde veya hukuk bürolarında iş deneyimine sahip olmak

b-Finans Uzmanı İçin (1 kişi);

Aranan Şartlar;

1-   2.2 maddenin "a" şıkkında belirtilen ilgili bölümlerin birinden mezun olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Uluslararası fonlar, risk sermayesi, yatırım bankacılığı

-      Kredi takip süreçleri, mali istihbarat ve denetim

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

c-Satın Alma Uzmanı İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   2.2 maddenin "a" şıkkında belirtilen ilgili bölümlerin birinden mezun olmak

2-   Kamu İhale Kanununda tanımlanan satın alma yöntemleri ve süreçleri hususunda deneyim sahibi olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Satın alma usulleri

-      Şartname hazırlama, ihale uygulaması, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

d-Gıda Uzmanı İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   Üniversitelerin gıda mühendisliği bölümü mezunu

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Ürün geliştirme, ArGe ve inovasyon projelerinde etkin olarak yer alma

-      Kalite yönetimi, hijyen ve gıda güvenilirlik prosedürleri

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

e-Endüstri Mühendisliği İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   Üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümü mezunu

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Fizibilite çalışmaları ve analiz

-      Veri toplama ve değerlendirme, analiz, raporlama

-      Bilgi işlem altyapılarının oluşturulması

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

f-Çevre Uzmanı İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   Üniversitelerin çevre veya kimya mühendisliği bölümü mezunu

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği

-      Katı atık yönetimi ve atık su arıtma

-      Çevre denetimi ve Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)

-      AB ve Dünya Bankası ÇED raporları ve yöntemleri

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

g-Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   2.2 maddenin "a" şıkkında belirtilen ilgili bölümlerin birinden mezun olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, kentsel politikalar konularında politika geliştirme veya plan uygulamalarının koordinasyonu

-      Sektörel politikalar, bunların bölgesel gelişmedeki yeri

-      Sınai gelişme politikaları ve kümelenme 

-      Coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analiz

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

h-Tarım ve Kırsal Kalkınma Uzmanı İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   Üniversitelerin ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Kırsal kalkınma ve tarım ekonomisi

-      Hayvancılık

-      Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, modern sulama teknikleri

-      Saha uygulamaları konusunda deneyim

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

i-İnşaat Mühendisi İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Altyapı projeleri (içme suyu, arıtma, atık su, yol, vb)

-      Restorasyon ve tarihi eser onarımı

-      Keşif ve yapı denetimi

-      Kentsel altyapı planlama

-      Saha uygulamaları konusunda deneyim

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

j-Mimar İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   Üniversitelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Kentsel tasarım, planlama ve yenileme projeleri

-      Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri

-      Peyzaj planlama

-      Keşif ve metraj hazırlayabilme

-      Saha uygulamaları konusunda deneyim

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

k-Turizm Uzmanı İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   2.2 maddenin "a" şıkkında belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Turizmde konsept geliştirme ve marka stratejisi

-      Yerel potansiyele ve pazar dinamiklerine göre turizm planlaması

-      Bölgesel tanıtım

-      Tarih, kültür ve doğa turizmi projeleri

-      Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesinde planlama ve uygulama

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

l-Yatırım Destek Uzmanı İçin (2 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   2.2 maddenin "a" şıkkında belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Teşvikler

-      Uluslararası yatırım, özelleştirme süreçleri, doğrudan yabancı yatırım

-      Yatırım ortamının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve tanıtımı

-      DB, UNDP, yatırım fonları ve yatırım bankaları

-      Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

3. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b ) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) Kamuda en az 10 (on) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak.

İç denetçi olarak istihdam edilecek adayın “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olması tercih nedenidir.

4. Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a)        İş Talep Formu,(Ek-1)

b)       Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c)        Bir tanesi İş Talep Formu’na yapıştırılmak üzere 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d)       Uzman başvurusunda, KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden birinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti,

e)        KPDS sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip belgenin (TOEFL/IELTS) aslı ya da kurumca onaylı sureti

f)         Nüfus Cüzdan Fotokopisi, nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası yoksa T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı

g)       Ayrıntılı özgeçmiş,

h)       Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

i)         KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi veya yurtdışı uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri   zorunludur),

j)         İç Denetçi başvurusunda, adayın İş Talep Formu’nda belirttiği diğer bilgileri ( iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil, vb) destekleyici belgelerin asılları ya da kurumca onaylı sureti,

k)        Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartı ile fotokopileri

Bu belgelerin asılları, elden başvuru esnasında Ajansa ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilecektir.

5. Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları:

5.1 İnsan Kaynakları Sorumlusu (1) Kişi,

a)        İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

b)       İnsan Kaynakları konusunda kamu veya özel sektörde en az 3 (üç) yıl aşağıda belirtilen alanlarda tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak.)

c)        İş Kanununa hâkim, personel eğitimi konusunda bilgi, beceri ve deneyime sahip, sosyal ve aktif, insan ilişkileri kuvvetli, kariyer planlama, performans değerlendirme, veri işlem, sayısal analiz başta olmak üzere insan kaynakları alanında tecrübe sahibi olmak şartları aranacaktır.

5.2        Bilgi İşlem Sorumlusu (1) Kişi:

a)        Tercihen Bilgisayar mühendisliği, Bilgisayar bilimleri mühendisliği, Bilgisayar enformatik mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak veya Bilgisayar Teknolojisi, Programlama ön lisans mezunu olmak,

b)       Programcılık, web tasarımı, veri tabanı yönetimi, sistem yönetimi, ağ güvenliği konularında en az 3 (üç) yıllık deneyim sahibi olmak, tercihen masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı - yönetimi süreçlerine hakim; Windows 2000-2003 server sunucuları, domain yapısı ve Exchange sunucu işletimi, network topolojileri ve güvenlik duvarı yönetimi, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olmak.

5.3        Yönetici Asistanı (1) Kişi:

Yurt içi veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından ön lisans veya lisans düzeyinde mezun olmak, Kamu kesimi veya özel kesimde en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı bir şekilde çalışmış olmak,

Aşağıdaki nitelikler tercih sebebi olacaktır:

- İleri düzeyde MS Office programlarına hâkim olmak,

- İleri düzeyde temsil ve iletişim becerisine sahip olmak,

- 10 Parmak Klavye kullanabilme becerisine sahip olmak,

- İngilizceye hâkim olmak,

- İngilizce haricinde diğer bir veya daha fazla yabancı dile hâkim olmak 

- Bilgisayar İşletmenlik sertifikasına sahip olmak,

- Yönetici asistanlığı konusunda tecrübe sahibi olmak,

- Yönetici asistanlığı eğitimi veren bir dereceye sahip olmak,

 

5.4        Destek Personeli için Özel Şartlar:

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

a) İngilizce dil yeterliliği gösterir KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olmak,

b) Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından ve/veya Kalkınma Ajanslarından herhangi birinde ve Bölgesel Destekli AB projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak.

c) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

d) MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanları çok iyi kullanır olmak,

e) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması, bunu belgelemek,

g) Mesleki deneyimiyle ilgili lisansüstü eğitim yapmış olmak,

h) Kamu veya özel kesimde yukarıda belirtilen yıl şartlarından daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak.

6. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

a)        İş Talep Formu,(Ek-1)

b)       Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c)        Bir tanesi İş Talep Formu’na yapıştırılmak üzere 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d)       KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden birinden 70 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti,

e)        Nüfus Cüzdan Fotokopisi, nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası yoksa T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

f)         Ayrıntılı özgeçmiş,

g)       Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

h)       KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi veya yurtdışı uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur),

i)         Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartı ile fotokopileri

Bu belgelerin asılları, elden başvuru esnasında Ajansa ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilecektir.

7. Sınav Şekli:

Yarışma Sınavı sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

8. Başvuru

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 07.12.2010 Salı günü saat 17.00’ye kadar “Trakya Kalkınma Ajansı, Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad. No:5 Kat:1 59100 Merkez Tekirdağ” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile “Trakya Kalkınma Ajansı, Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad. No:5 Kat:1 59100 Merkez Tekirdağ” adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

 

9. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır. Bazı alanlar için yeterince başvuru olmaması, başvuran adayların aranan şartları taşımaması ya da kriterlerine uymaması durumunda diğer alanlardan daha fazla sayıda aday mülakata çağırılabilecektir. Ajans gerekli gördüğü hallerde mülakata çağıracağı aday sayısını arttırabilir.  

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin nihai tarih ve yer bilgileri 13.12.2010 Pazartesi günü Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr, Valilik internet sitelerinde (www.tekirdag.gov.tr, www.edirne.gov.tr, www.kirklareli.gov.tr) ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı internet sitesinde www.dpt.gov.tr ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saat ve yerde, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 

10. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Sınav Kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr ile Valilik internet sitelerinde (www.tekirdag.gov.tr, www.edirne.gov.tr, www.kirklareli.gov.tr)  ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru sırasında ibraz edilecek belgeler adaylara iade edilmeyecektir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

İş talep formu; Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr , Valilik internet sitelerinden (www.tekirdag.gov.tr , www.edirne.gov.tr , www.kirklareli.gov.tr) ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı internet sitesinden www.dpt.gov.tr temin edilebilir.

İş Talep Formu İçin Tıklayınız

DİĞER HABERLER

Trakya’ya Yeni Bir Kültür Rotası: “Mimar Sinan’ın İzinde Bir Payitahttan Diğerine Yolculuk”13 Nisan 2018Trakya Kalkınma Ajansı ve TURİNG işbirliği ile hayata geçirilen ve Trakya Bölgesi’ndeki Mimar Sinan eserleri üzerinde hazırlanan turizm rotasının tanıtımı Edirne’de yapıldı. Trakya Hestourex Fuarı’nda Yerini Aldı8 Nisan 2018Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlükleri, üniversite ve özel hastaneler ile birlikte Antalya’da 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen 2’nci Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre Fuarı Hestourex’te yerini aldı. On Birinci Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi31 Mart 2018On Birinci Kalkınma Planı Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yedi coğrafi bölgede düzenlenen toplantıların üçüncüsü Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı CüneydDüzyol başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi. TRAKYAKA Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ’da Yapıldı29 Mart 2018Trakya Kalkınma Ajansı, Mart ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Tekirdağ’da Ajans hizmet binasında gerçekleştirdi. 2018 Yılı Mali Destek Programları Proje Başvuruları Sona Erdi22 Mart 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen proje teklif çağrısı 9 Mart 2018 tarihinde KAYS (Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi) üzerinden sona erdi. Proje başvurularına ait evraklar 16 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00’a dek Trakya Kalkınma Ajansı’na teslim edildi.
  Yükleniyor...