Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Duyurusu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Duyurusu
Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2011 | Toplam Okunma:

Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki üç alt programdan biri olan ve yedi yıllık dönem için yaklaşık 730 Milyon Avro bütçeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programında (ICT PSP), Avrupa Birliği’nin 2020 yılına kadar uygulayacağı Avrupa için Sayısal Gündem (Digital Agenda for Europe) stratejisinde belirlenen politika alanları ve öncelikleri dikkate alınarak, rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, elektronik hizmetlere erişimin sağlanması, kamu-özel sektör işbirliğinin desteklenmesi, BİT kullanılan hizmetlerde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla birlikte çalışabilirlik ile BİT tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygulamasını esas alan ve BİT’in kullanımıyla bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülmektedir.

Türkiye, ICT PSP Programına 2009 yılından itibaren taraf olmuştur. Bu çerçevede, ülkemizden de ilgili taraflar proje geliştirerek konsorsiyum oluşturabilmekte veya diğer ülkeler tarafından oluşturulan konsorsiyumlara katılarak projelerde yer alabilmektedir. Değerlendirme süreci sonunda uygun görülen projeler program bütçesinden desteklenmektedir.

Programın 2011 Yılı Çağrısına ilişkin taslak İş Programı 17 Aralık 2010 tarihinde kabul edilerek, Avrupa Komisyonu tarafından http://ec.europa.eu/ict_psp internet adresinde yayımlanmıştır. 2011 Yılı Taslak İş Programında beş ana tema yer almakta olup, bu temalar altında çeşitli projeler desteklenecektir. Bu temalar şu şekildedir:

Tema 1- Düşük Karbon Ekonomisi ve Akıllı Hareketlilik için BİT

Tema 2- Sayısal İçerik

Tema 3- Sağlık ve İçerme için BİT

Tema 4- Yenilikçi Devlet ve Kamu Hizmetleri için BİT

Tema 5- İnternet Tabanlı Hizmetler için Açık Yenilik

ICT PSP 2011 Yılı Çağrısının 28 Şubat 2011 tarihinde açılması ve 1 Haziran 2011 tarihine kadar açık kalması beklenmektedir.

Programla ilgili çağrı dokümanlarına, güncel bilgilere ve proje önerilerine http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx  internet adresinden erişilebilmektedir.

Söz konusu program dâhilinde Ajansımızca muhtemel başvuru sahiplerine teknik destek sağlanabilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

DİĞER DUYURULAR

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir. T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 8 Mart 2018T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV TARİHLERİ14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 6 uzman personel ve 1 iç denetçi istihdam edilmek üzere yapılacak olan sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar ilanda belirtilen başvuru şartları olan KPSS puanı, YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS veya eşdeğer dil puanı, tecrübe yılı ve alanı gibi temel kriterler değerlendirilerek belirlenmiş bulunmaktadır. 2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir.
  Yükleniyor...