2010 Yılı Faaliyetleri Basın Açıklaması

Eklenme Tarihi: 4 Şubat 2011 | Toplam Okunma:
Trakya Kalkınma Ajansı´ndan 2010 Yılı Faaliyetleri ve 2011 Yılı İçin Planlanan Çalışmalar Hakkında Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI                                                             

25 Temmuz 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Trakya Kalkınma Ajansı, 2009 Yılı sonunda Genel Sekreterin atanması ve 2010 Yılı Mayıs ayı içerisinde 15 uzman ve 3 destek personelinin göreve başlaması ile yoğun bir gündemle faaliyete geçmiştir. Mayıs ayında gerçekleşen 2010 yılı ilk Kalkınma Kurulu Toplantısında bölge paydaşlarıyla bir araya gelen Ajans personeli, bu toplantı ile başlayan Bölge Planı hazırlık sürecini Eylül 2010’da sonuçlandırmıştır. Bu süreç sonucunda ortaya çıkan plan, Trakya’nın 2010-2013 planlama dönemindeki yol haritasını oluşturan bir nitelik taşımaktadır.

Ajansımızca oluşturulan mevcut durum analizi ve bölge planı, TR21 Trakya Bölgesine ait ekonomik, fiziki ve beşeri verilerin toplanması, Ajans personelince gerçekleştirilen saha araştırmaları, çeşitli sektörlerden paydaşlarla bir araya gelinen odak grup toplantıları ve yine bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerine yapılan ziyaretler sonrasında ortaya konmuştur. Ajansımızın en önemli niteliği olan ‘katılımcılık’ söz konusu çalışmalarda kendini açıkça göstermektedir. Trakya’nın kalkınmasında tüm bölge aktörlerinin işbirliği içerisinde çalışmasını ve ortak proje üretme kültürüyle hareket etmesini sağlamak Ajansımızın temel görevleri arasında yer almaktadır.

Bölgedeki tüm paydaşlarımıza daha yakın olmak ve aralarındaki koordinasyonu sağlamak üzere organizasyon yapımızın önemli parçalarını oluşturan Yatırım Destek Ofislerimiz Edirne ve Kırklareli illerimizde Eylül ayı itibariyle hizmete girmiş bulunmaktadır. İkişer uzman personelimiz ile faaliyetlerini sürdüren ofislerimiz sayesinde bölgemizi oluşturan tüm illerimizde yatırımcılara her türlü teknik destek sağlanarak girişimciliğin ve yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bir süre önce Tekirdağ merkezde de faaliyete geçen Yatırım Destek Ofislerimiz aynı zamanda bölgemizin ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin yerinde tespit edilmesinde de önemli rol oynayacaktır. Yakın zamanda artacak personel sayısı ile birlikte YDO’larımız daha da aktif hale gelerek bölgemize önemli hizmetlerde bulunacaktır.

Bölge Planımızın oluşturulmasının hemen ardından kısa süre içerisinde hazırlıklarını tamamlayarak proje teklif çağrısına çıktığımız 2010 Yılı Mali Destek Programlarımız paydaşlarımızdan yoğun ilgi görmüştür. 18 Ekim 2010 ile 14 Ocak 2011 tarihleri arasında süren proje başvuru sürecimiz neticesinde Ajansımıza toplam 416 proje teslim edilmiştir. Toplam 13,5 milyon TL hibe desteği sağlayacağımız söz konusu programlarımız ile ‘Rekabet Gücünün Artırılması’ ve ‘Küçük Ölçekli Altyapı’ ana başlıkları altında proje kabulleri gerçekleşmiştir. Mali Destek Programı sürecimiz içerisinde Ajansımızca toplam 328 kişiye proje hazırlama eğitimi verilmiştir. Proje üretme kültürünü geliştirme amacını taşıyan bu eğitimlerimizin de katkısıyla KOBİ’ler başta olmak üzere kamu kurumlarından sivil toplum örgütlerine, belediyelerden üniversitelere, kooperatiflerden muhtarlıklara dek tüm paydaşlarımız mali destek alma amacıyla proje üreterek Ajansımıza başvurmuşlardır.

2010 Yılı Mali Destek Programlarımız kapsamında yapılan proje başvuruları, bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesince teknik ve mali incelemeye tabi tutulacaktır. Söz konusu inceleme süreci sonunda Yönetim Kurulumuzca da onaylanarak başarılı bulunan projelere mali destek sağlanacaktır. Destek verilen projelerin uygulama süreçleri titizlikle izlenecek, projelerin proje sahipleriyle imzalanacak olan sözleşmelerdeki şartlara uygun biçimde yürütülmesi için çalışılacaktır.

Ajansımız 2011 yılında kalkınmayı destekleme faaliyetlerinin yelpazesini genişletme çalışmalarına yoğunlaşacaktır. Bu çerçevede yıl içerisinde üç teknik destek, üç mali destek, bir güdümlü proje desteği ve bir doğrudan faaliyet desteği programı yürütülmesi planlanmaktadır. Bu programların içeriği ile ilgili detaylar daha sonra kesinleşecek olmakla birlikte Ajansımız teknik destekleri Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Sınır Ötesi İşbirliği ile benzeri programlara dair başvuruları da kapsayacaktır. Ajans personelimiz adı geçen programlar için proje hazırlamak isteyen tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak üzere hazır olacaktır.

Özel sektör ve üniversite arasında kurulacak işbirliği platformlarının; hem yeni ürün ve teknolojiler üretilmesi hem de var olan ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının hız kazanmasında önemli fırsatlar yaratabileceğinden hareketle bölgemizde üniversite-özel sektör işbirliğini sağlayacak platformların oluşturulması yönünde girişimlerde bulunulması planlanmaktadır. Bu kapsamda içerisinde bulunduğumuz yıl itibariyle bölgemizde bir inovasyon merkezi kurulması için Namık Kemal Üniversitesi ve TÜSİAD ile bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol gereğince Ajansımız inovasyon merkezi projesinin ortağı konumundadır.          

2010 yılı Mayıs ayından bu yana faaliyetlerini Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binası’nda sürdürmekte olan Ajansımız çok kısa bir süre içerisinde restorasyon çalışmalarının son noktaya geldiği merkez hizmet binasına taşınacaktır. Bu sayede yine kısa süre içerisinde göreve başlayacak olan yeni personel ile birlikte çok daha iyi fiziki şartlarda hizmet verilmeye başlanacaktır. Aynı şekilde Eylül ayından itibaren Kırklareli Valiliği binasında hizmet veren Kırklareli Yatırım Destek Ofisimiz de bu ay sonu itibariyle müstakil çalışma ofisine taşınmış olacaktır.

Ülkemizde faaliyette bulunan 26 Kalkınma Ajansı arasında 2011 Yılı bütçesi bir önceki yıla oranla en çok artan üçüncü Ajans olarak önemli bir performans göstergesi sergileyen Ajansımız 2011 yılında bu çıtayı daha da yukarıya taşımak için çalışmalarına yoğun biçimde devam edecektir. Trakya Kalkınma Ajansı, tüm bu faaliyetlerini açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde sürdürmeyi ilke edinmiştir. Ajansımız doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesinin ve maddi kaynaklarının sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde kullanılmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine, istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermeyi sürdürerek Trakya’ya hizmet edecektir.

 

DİĞER HABERLER

Trakya’ya Yeni Bir Kültür Rotası: “Mimar Sinan’ın İzinde Bir Payitahttan Diğerine Yolculuk”13 Nisan 2018Trakya Kalkınma Ajansı ve TURİNG işbirliği ile hayata geçirilen ve Trakya Bölgesi’ndeki Mimar Sinan eserleri üzerinde hazırlanan turizm rotasının tanıtımı Edirne’de yapıldı. Trakya Hestourex Fuarı’nda Yerini Aldı8 Nisan 2018Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlükleri, üniversite ve özel hastaneler ile birlikte Antalya’da 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen 2’nci Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre Fuarı Hestourex’te yerini aldı. On Birinci Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi31 Mart 2018On Birinci Kalkınma Planı Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yedi coğrafi bölgede düzenlenen toplantıların üçüncüsü Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı CüneydDüzyol başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi. TRAKYAKA Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ’da Yapıldı29 Mart 2018Trakya Kalkınma Ajansı, Mart ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Tekirdağ’da Ajans hizmet binasında gerçekleştirdi. 2018 Yılı Mali Destek Programları Proje Başvuruları Sona Erdi22 Mart 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen proje teklif çağrısı 9 Mart 2018 tarihinde KAYS (Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi) üzerinden sona erdi. Proje başvurularına ait evraklar 16 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00’a dek Trakya Kalkınma Ajansı’na teslim edildi.
  Yükleniyor...