AB Girişimcilik ve Yenilik Programı

AB Girişimcilik ve Yenilik Programı
Eklenme Tarihi: 17 Mayıs 2011 | Toplam Okunma:

Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) Eylemleri ve Araçları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda olan Rekabet ve Yenilikçilik Çerçeve Programı´nın (CIP) birinci alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) Avrupa Birliği genelinde yenilikçiliğe ve KOBİ’lere destek vermeyi amaçlamakta olup, programın başlıca öncelik alanları şunlardır;

Başlangıç aşamasındaki ve büyümeyi hedefleyen KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve inovasyon faaliyetlerine yatırım yapmayı teşvik etmek (toplam bütçe 1,1 milyar Avro)

  • Başta sınır ötesi olmak üzere KOBİ’lerin işbirlikleri oluşturabilmeleri için uygun ortam yaratmak
  • İşletmelerde her tür yenilikçiliği desteklemek
  • Eko yenilikçiliği desteklemek
  • Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulmasını desteklemek
  • Girişimcilik ve yenilikçiliğe ilişkin ekonomik ve idari reformların gerçekleştirilmesini teşvik etmek

2007-2013 dönemi boyunca 2,17 milyar Avro bütçe ile uygulanacak olan EIP programı küresel gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz ekonomisinde KOBİ’lerin yüksek katma değer yaratmasını temin edebilecek araçları bünyesinde barındırmaktadır.

EIP programına ilişkin detaylı bilgiye Sanayi Bakanlığı’nın (http://ab.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=1501&lng=tr) web adresinden,

CIP/EIP programına ilişkin mevcut çağrılara ise (http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=608&lng=tr) web adresinden ulaşılabilmektedir.

EIP programı dahilinde önümüzdeki dönemde çıkılacak olan çağrıların olası zamanları ve projelerin toplam süresini içeren tablo aşağıda sunulmaktadır.

EIP 2011 ÇAĞRI TAKVİMİ

Çağrılar

Olası Çağrı Zamanı

Projenin Toplam Süresi

A)  KOBİ’lerin Başlangıç ve Büyüme Aşamalarında Finansmana Erişimlerinin Sağlanması ve Yenilik Faaliyetlerine Yatırım Yapılması

 

 

 

1.

Kobi’ler İçin Girişimcilik Ve Yenilik Programı (EIP) Mali Araçları

2008 yılı- 4. Çeyrek

84 Ay

2.

Yeniliğin ve Kobi’lerin Finanse Edilmesi İle İlgili Politikaların İyileştirilmesi

2. Ç / 2011 – 3. Ç / 2011

18 Ay

B)   Başta Sınır Ötesi İşbirliği Alanında Olmak Üzere KOBİ’lerin İşbirliği İçin Elverişli Bir Ortam Yaratılması

 

 

1.

Avrupa İşletmeler Ağı: Ağ Hibeleri ve Ağın Canlandırılması

 

1. Ç / 2011

24 Ay

2.

Turizm Sektöründe Rekabet Edebilirlik ve Sürdürülebilirliğin İyileştirilmesi

3. Ç / 2011 – 4. Ç / 2011

12 Ay

3.

KOBİ’ler İle Sanatkarların Avrupa Standardizasyonuna Katılımı

2. Ç / 2011

18 Ay

4.

AB Erişilebilir Fikri Mülkiyet Hakları (IPorta)

2. Ç / 2011

36 Ay

5.

Sizin Avrupa’nız - İş (Your Europe - Business)

2. Ç / 2011

12 Ay

C)  İşletmelerde Her Türlü Yeniliğin Desteklenmesi

 

 

1.

Kilit Öneme Sahip Teknoloji ve E-Becerilerin Teşvik Edilmesi

4. Ç / 2010 – 2. Ç / 2011 

18 Ay

2.

Kamu Alım Faaliyetleri

2. Ç / 2011

36 Ay

3.

Geniş Kapsamlı Bir İnovasyon Kavramı

4. Ç / 2010 – 3. Ç / 2011

48 Ay

4.

Avrupa’da Dünya Standartlarında Kümelerin Teşvik Edilmesi ve Geliştirilmesi

4. Ç / 2010

36 Ay

5.

İnovasyon Analizi Ve Teşviki

 

4. Ç / 2010 – 3. Ç / 2011

45 Ay

D)  Eko-İnovasyon

 

 

1.

Eko İnovasyon: Pilot Proje Uygulamaları ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler

2. Ç / 2011

39 Ay

2.

Sürdürülebilir Sanayi Düşük Karbon Programı (SILC) - SILC I: Kısa Dönem İnovasyon Tedbirleri (1. Bölüm)

2. Ç / 2011

18 Ay

3.

AB Çevre Teknolojileri Doğrulama (ETV) Ön Programı

1. Ç / 2011

36 Ay

E)   Girişimcilik ve Yenilik Kültürü

 

 

1.

Girişimciliğin Teşvik Edilmesi

1. Ç / 2011

36 Ay

2.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teşvik Edilmesi

2. Ç / 2011 – 3. Ç / 2011

30 Ay

F)    İşletmeler ve İnovasyon İle İlgili Ekonomik ve İdari Reform

 

 

1.

Reformun ve Daha İyi Düzenleyici Ortamın Teşvik Edilmesi (Küçük İşletmeler Yasasının Uygulanması)

1. Ç / 2011 – 2. Ç / 2011

24 Ay

2.

İdari Yükler Konusunda Üst Düzey Bağımsız Paydaşlar Grubu – Çalışmalar

1. Ç / 2011 – 4. Ç / 2011

12 Ay

3.

CIP’in Nihai Değerlendirmesi

2. Ç / 2011

9 Ay

 

DİĞER DUYURULAR

2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...