AB Girişimcilik ve Yenilik Programı

AB Girişimcilik ve Yenilik Programı
Eklenme Tarihi: 17 Mayıs 2011 | Toplam Okunma:

Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) Eylemleri ve Araçları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda olan Rekabet ve Yenilikçilik Çerçeve Programı´nın (CIP) birinci alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) Avrupa Birliği genelinde yenilikçiliğe ve KOBİ’lere destek vermeyi amaçlamakta olup, programın başlıca öncelik alanları şunlardır;

Başlangıç aşamasındaki ve büyümeyi hedefleyen KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve inovasyon faaliyetlerine yatırım yapmayı teşvik etmek (toplam bütçe 1,1 milyar Avro)

  • Başta sınır ötesi olmak üzere KOBİ’lerin işbirlikleri oluşturabilmeleri için uygun ortam yaratmak
  • İşletmelerde her tür yenilikçiliği desteklemek
  • Eko yenilikçiliği desteklemek
  • Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulmasını desteklemek
  • Girişimcilik ve yenilikçiliğe ilişkin ekonomik ve idari reformların gerçekleştirilmesini teşvik etmek

2007-2013 dönemi boyunca 2,17 milyar Avro bütçe ile uygulanacak olan EIP programı küresel gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz ekonomisinde KOBİ’lerin yüksek katma değer yaratmasını temin edebilecek araçları bünyesinde barındırmaktadır.

EIP programına ilişkin detaylı bilgiye Sanayi Bakanlığı’nın (http://ab.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=1501&lng=tr) web adresinden,

CIP/EIP programına ilişkin mevcut çağrılara ise (http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=608&lng=tr) web adresinden ulaşılabilmektedir.

EIP programı dahilinde önümüzdeki dönemde çıkılacak olan çağrıların olası zamanları ve projelerin toplam süresini içeren tablo aşağıda sunulmaktadır.

EIP 2011 ÇAĞRI TAKVİMİ

Çağrılar

Olası Çağrı Zamanı

Projenin Toplam Süresi

A)  KOBİ’lerin Başlangıç ve Büyüme Aşamalarında Finansmana Erişimlerinin Sağlanması ve Yenilik Faaliyetlerine Yatırım Yapılması

 

 

 

1.

Kobi’ler İçin Girişimcilik Ve Yenilik Programı (EIP) Mali Araçları

2008 yılı- 4. Çeyrek

84 Ay

2.

Yeniliğin ve Kobi’lerin Finanse Edilmesi İle İlgili Politikaların İyileştirilmesi

2. Ç / 2011 – 3. Ç / 2011

18 Ay

B)   Başta Sınır Ötesi İşbirliği Alanında Olmak Üzere KOBİ’lerin İşbirliği İçin Elverişli Bir Ortam Yaratılması

 

 

1.

Avrupa İşletmeler Ağı: Ağ Hibeleri ve Ağın Canlandırılması

 

1. Ç / 2011

24 Ay

2.

Turizm Sektöründe Rekabet Edebilirlik ve Sürdürülebilirliğin İyileştirilmesi

3. Ç / 2011 – 4. Ç / 2011

12 Ay

3.

KOBİ’ler İle Sanatkarların Avrupa Standardizasyonuna Katılımı

2. Ç / 2011

18 Ay

4.

AB Erişilebilir Fikri Mülkiyet Hakları (IPorta)

2. Ç / 2011

36 Ay

5.

Sizin Avrupa’nız - İş (Your Europe - Business)

2. Ç / 2011

12 Ay

C)  İşletmelerde Her Türlü Yeniliğin Desteklenmesi

 

 

1.

Kilit Öneme Sahip Teknoloji ve E-Becerilerin Teşvik Edilmesi

4. Ç / 2010 – 2. Ç / 2011 

18 Ay

2.

Kamu Alım Faaliyetleri

2. Ç / 2011

36 Ay

3.

Geniş Kapsamlı Bir İnovasyon Kavramı

4. Ç / 2010 – 3. Ç / 2011

48 Ay

4.

Avrupa’da Dünya Standartlarında Kümelerin Teşvik Edilmesi ve Geliştirilmesi

4. Ç / 2010

36 Ay

5.

İnovasyon Analizi Ve Teşviki

 

4. Ç / 2010 – 3. Ç / 2011

45 Ay

D)  Eko-İnovasyon

 

 

1.

Eko İnovasyon: Pilot Proje Uygulamaları ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler

2. Ç / 2011

39 Ay

2.

Sürdürülebilir Sanayi Düşük Karbon Programı (SILC) - SILC I: Kısa Dönem İnovasyon Tedbirleri (1. Bölüm)

2. Ç / 2011

18 Ay

3.

AB Çevre Teknolojileri Doğrulama (ETV) Ön Programı

1. Ç / 2011

36 Ay

E)   Girişimcilik ve Yenilik Kültürü

 

 

1.

Girişimciliğin Teşvik Edilmesi

1. Ç / 2011

36 Ay

2.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teşvik Edilmesi

2. Ç / 2011 – 3. Ç / 2011

30 Ay

F)    İşletmeler ve İnovasyon İle İlgili Ekonomik ve İdari Reform

 

 

1.

Reformun ve Daha İyi Düzenleyici Ortamın Teşvik Edilmesi (Küçük İşletmeler Yasasının Uygulanması)

1. Ç / 2011 – 2. Ç / 2011

24 Ay

2.

İdari Yükler Konusunda Üst Düzey Bağımsız Paydaşlar Grubu – Çalışmalar

1. Ç / 2011 – 4. Ç / 2011

12 Ay

3.

CIP’in Nihai Değerlendirmesi

2. Ç / 2011

9 Ay

 

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...