AB Girişimcilik ve Yenilik Programı

AB Girişimcilik ve Yenilik Programı
Eklenme Tarihi: 17 Mayıs 2011 | Toplam Okunma:

Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) Eylemleri ve Araçları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda olan Rekabet ve Yenilikçilik Çerçeve Programı´nın (CIP) birinci alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) Avrupa Birliği genelinde yenilikçiliğe ve KOBİ’lere destek vermeyi amaçlamakta olup, programın başlıca öncelik alanları şunlardır;

Başlangıç aşamasındaki ve büyümeyi hedefleyen KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve inovasyon faaliyetlerine yatırım yapmayı teşvik etmek (toplam bütçe 1,1 milyar Avro)

  • Başta sınır ötesi olmak üzere KOBİ’lerin işbirlikleri oluşturabilmeleri için uygun ortam yaratmak
  • İşletmelerde her tür yenilikçiliği desteklemek
  • Eko yenilikçiliği desteklemek
  • Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulmasını desteklemek
  • Girişimcilik ve yenilikçiliğe ilişkin ekonomik ve idari reformların gerçekleştirilmesini teşvik etmek

2007-2013 dönemi boyunca 2,17 milyar Avro bütçe ile uygulanacak olan EIP programı küresel gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz ekonomisinde KOBİ’lerin yüksek katma değer yaratmasını temin edebilecek araçları bünyesinde barındırmaktadır.

EIP programına ilişkin detaylı bilgiye Sanayi Bakanlığı’nın (http://ab.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=1501&lng=tr) web adresinden,

CIP/EIP programına ilişkin mevcut çağrılara ise (http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=608&lng=tr) web adresinden ulaşılabilmektedir.

EIP programı dahilinde önümüzdeki dönemde çıkılacak olan çağrıların olası zamanları ve projelerin toplam süresini içeren tablo aşağıda sunulmaktadır.

EIP 2011 ÇAĞRI TAKVİMİ

Çağrılar

Olası Çağrı Zamanı

Projenin Toplam Süresi

A)  KOBİ’lerin Başlangıç ve Büyüme Aşamalarında Finansmana Erişimlerinin Sağlanması ve Yenilik Faaliyetlerine Yatırım Yapılması

 

 

 

1.

Kobi’ler İçin Girişimcilik Ve Yenilik Programı (EIP) Mali Araçları

2008 yılı- 4. Çeyrek

84 Ay

2.

Yeniliğin ve Kobi’lerin Finanse Edilmesi İle İlgili Politikaların İyileştirilmesi

2. Ç / 2011 – 3. Ç / 2011

18 Ay

B)   Başta Sınır Ötesi İşbirliği Alanında Olmak Üzere KOBİ’lerin İşbirliği İçin Elverişli Bir Ortam Yaratılması

 

 

1.

Avrupa İşletmeler Ağı: Ağ Hibeleri ve Ağın Canlandırılması

 

1. Ç / 2011

24 Ay

2.

Turizm Sektöründe Rekabet Edebilirlik ve Sürdürülebilirliğin İyileştirilmesi

3. Ç / 2011 – 4. Ç / 2011

12 Ay

3.

KOBİ’ler İle Sanatkarların Avrupa Standardizasyonuna Katılımı

2. Ç / 2011

18 Ay

4.

AB Erişilebilir Fikri Mülkiyet Hakları (IPorta)

2. Ç / 2011

36 Ay

5.

Sizin Avrupa’nız - İş (Your Europe - Business)

2. Ç / 2011

12 Ay

C)  İşletmelerde Her Türlü Yeniliğin Desteklenmesi

 

 

1.

Kilit Öneme Sahip Teknoloji ve E-Becerilerin Teşvik Edilmesi

4. Ç / 2010 – 2. Ç / 2011 

18 Ay

2.

Kamu Alım Faaliyetleri

2. Ç / 2011

36 Ay

3.

Geniş Kapsamlı Bir İnovasyon Kavramı

4. Ç / 2010 – 3. Ç / 2011

48 Ay

4.

Avrupa’da Dünya Standartlarında Kümelerin Teşvik Edilmesi ve Geliştirilmesi

4. Ç / 2010

36 Ay

5.

İnovasyon Analizi Ve Teşviki

 

4. Ç / 2010 – 3. Ç / 2011

45 Ay

D)  Eko-İnovasyon

 

 

1.

Eko İnovasyon: Pilot Proje Uygulamaları ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler

2. Ç / 2011

39 Ay

2.

Sürdürülebilir Sanayi Düşük Karbon Programı (SILC) - SILC I: Kısa Dönem İnovasyon Tedbirleri (1. Bölüm)

2. Ç / 2011

18 Ay

3.

AB Çevre Teknolojileri Doğrulama (ETV) Ön Programı

1. Ç / 2011

36 Ay

E)   Girişimcilik ve Yenilik Kültürü

 

 

1.

Girişimciliğin Teşvik Edilmesi

1. Ç / 2011

36 Ay

2.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teşvik Edilmesi

2. Ç / 2011 – 3. Ç / 2011

30 Ay

F)    İşletmeler ve İnovasyon İle İlgili Ekonomik ve İdari Reform

 

 

1.

Reformun ve Daha İyi Düzenleyici Ortamın Teşvik Edilmesi (Küçük İşletmeler Yasasının Uygulanması)

1. Ç / 2011 – 2. Ç / 2011

24 Ay

2.

İdari Yükler Konusunda Üst Düzey Bağımsız Paydaşlar Grubu – Çalışmalar

1. Ç / 2011 – 4. Ç / 2011

12 Ay

3.

CIP’in Nihai Değerlendirmesi

2. Ç / 2011

9 Ay

 

DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...