Trakyaka, 1. Kalkınma Ajansları Konferansı’na Katıldı

Trakyaka, 1. Kalkınma Ajansları Konferansı’na Katıldı
Eklenme Tarihi: 29 Haziran 2011 | Toplam Okunma:
Kalkınma Ajansları Erzurum´da Buluştu

Trakya Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları arasında tecrübe paylaşımı gerçekleştirmek, işbirliği alanlarını tespit etmek ve gelecekle ilgili ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen 1. Kalkınma Ajansları Konferansı’na katıldı. 16-19 Haziran 2011 tarihleri arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde Erzurum Palandöken’de düzenlenen konferansa Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz da iştirak etti.

Ülkemizde faal bulunan 26 Kalkınma Ajansının tamamı ile Kalkınma Bakanlığı’ndan 500 yetkili ve personelin katılımıyla gerçekleşen 1. Kalkınma Ajansları Konferansı, bölgesel kalkınmanın geleceği ve Ajansların bu konudaki rolü ile ilgili önemli fikir alışverişlerine sahne oldu. Trakya Kalkınma Ajansı’nın da Genel Sekreter ve uzman personel düzeyinde katılım sağladığı konferansta Ajanslar arasındaki işbirliği ağlarının geliştirilmesi, mevcut sorunların çözülmesi ve faaliyetlerde önceliklerin temellendirilmesi konuları görüşülürken geçmiş uygulamaların değerlendirmesi de yapıldı.

Ajansların çeşitli sunumlar gerçekleştirdiği 1. Kalkınma Ajansları Konferansı’na Trakya Kalkınma Ajansı üç ayrı sunumla katıldı. ‘Ajansların Bölge Tanıtımına Katkısı ve Sınır Ötesi İşbirlikleri’ başlıklı sunumda Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülen Balkan Çalışma Grubuna katılım, Uluslararası Balkan Forumu ve Vize ‘Sakin Şehir’ projesi ile ilgili bilgiler verildi. Ajansın diğer sunumları ise Mali Destek Programı kapsamındaki ön inceleme ve bağımsız değerlendirici süreci ve proje hazırlama ve uygulama ile bu konudaki bölgesel kapasite üzerine gerçekleşti.

Kalkınma Ajansları Konferansı’nın sonuç bildirgesinde Ajansların kısa bir süre zarfında kurumsallaşma çalışmalarında ciddi mesafe aldıkları, bölgelerinin kalkınma vizyon ve stratejilerini katılımcı bir anlayışla belirledikleri ve paydaşlarına teknik ve mali destek sağlamaya başladıkları belirtildi. Ajansların mali destek uygulamalarının ötesinde bölgesel kalkınmada yönetişim ve işbirliğinin geliştirilmesi, stratejilerin tespiti ve yatırım ortamının iyileştirilmesi hususlarında işlev üstlenmeye kararlı olduğunun altının çizildiği bildirgede şu ifadelere yer verildi:

- Ajans sisteminin daha etkili kılınması, ajans organlarının teşkili ve organlar arasındaki görev dağılımının gözden geçirilmesi;  genel sekreterliğin daha hızlı ve etkili karar alıp uygulayabilmesi önemlidir.

-  Ajanslar önümüzdeki dönemde, bölge içi koordinasyon, ulusal ve uluslararası fon yönetimi, bölge tanıtımı ve sınır ötesi işbirlikleri oluşturma konusunda aktif ve cesur adımlar atarak kalkınma sürecini şekillendirecektir.

- Plan, program ve sektörel stratejilerin hazırlık ve uygulama sürecinde katılımcılığın sağlanması temel prensiptir. Bu süreçlerde ajansların kapasitesinden azami düzeyde yararlanılmalıdır.

- Yatırım destek hizmetlerinin etkinliğinin artırılması; yatırım destek ofislerinin daha aktif olmaları ve amaca uygun şekilde ajans çalışmalarına ve bölgesel kalkınmaya katkı verebilmeleri gözetilecektir.

- Kalkınma ajansları, bölgeler arası gelişmişlik farkların azaltılması ve tüm bölgelerin ulusal kalkınmaya katkı sağlaması için üstlendiği rolü yerine getirmektedir. Bu amaçlara dönük yeni işlevler üstlenmeye hazırdır.

 

FOTOĞRAFLAR

Trakyaka, 1. Kalkınma Ajansları Konferansı’na Katıldı
  Yükleniyor...