Trakya Sosyal Yapı ve Beşeri Sermaye Analizi Çalışmaları Başladı

Trakya Sosyal Yapı ve Beşeri Sermaye Analizi Çalışmaları Başladı
Eklenme Tarihi: 7 Temmuz 2011 | Toplam Okunma:
Odak Grup Toplantıları Bölge Çapında Devam Ediyor

Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Sosyal Yapı Analizi çalışması kapsamında ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile bölgenin sosyal yapısını ve insan kaynaklarını analiz ediyor. Bu amaçla sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmesine yönelik başlatılan odak grup toplantıları Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ilinde gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir olması için kalkınmanın ekonomik boyutu kadar sosyal yanına da dikkat çekmeyi hedefleyen Trakya Kalkınma Ajansı, sosyal yapı analizi ile eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda nüfusun hizmetlere erişimi konusundaki engelleri belirlemeye çalışıyor. Ajans, herkesin kaliteli hizmete erişiminin sağlanması amacıyla ilgili kurumların yol göstericiliğinde eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında odak grup çalışmaları yapıyor. Sivil toplum ile dezavantajlı gruplar için sosyal içermeye yönelik analiz çalışmalarının da gerçekleştirildiği toplantıların ilk bölümü Mayıs ve Haziran ayları içerisinde gerçekleşti.

Bölgenin sosyal yapısının belirlenmesi ve insani gelişim düzeyinin iyileştirilmesine yönelik stratejilerin tespiti kapsamında Mayıs ayı sonu ve Haziran ayı başında Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda sağlık ve eğitim odak grup toplantıları düzenlendi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yapılan bu toplantıların akabinde beşeri sermaye temalı odak grup toplantısı 15 Haziran 2001 tarihinde Tekirdağ’da, dezavantajlı gruplar kapsamında kadınlar ve engellilere yönelik toplantılar ise sırasıyla 14 ve 22 Haziran tarihlerinde Edirne’de yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleşen 10 odak grup toplantısına kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 120 temsilci katıldı. Bahsi geçen toplantıların Ekim ayına dek sürmesi ve elde edilen neticelerin Sosyal Yapı Analizi başlığında düzenlenecek tematik çalıştaylar sonrası raporlaştırılarak yılsonunda kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. 

FOTOĞRAFLAR

Trakya Sosyal Yapı ve Beşeri Sermaye Analizi Çalışmaları BaşladıTrakya Sosyal Yapı ve Beşeri Sermaye Analizi Çalışmaları Başladı
  Yükleniyor...