26.10.2011 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 27 Ekim 2011 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 26.10.2011 günü Trakya Kalkınma Ajansı Trakya Toplantı Salonu´nda yaptığı görüşmeler sonrasında;

1-      Yönetim Kurulu kararıyla gidilen Portekiz-İspanya Teknik Gezisine ait ziyaret raporunun kabul edilerek Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmesine,

2-      19 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı sonucunda, yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde başarılı bulunan 2 destek personel ve 1 iç denetçi ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılmasına,

3-      2010 Yılı Mali Destek Programları yararlanıcılarından S.S. Yağcılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 30/09/2011 tarihli talebine istinaden TR21-10-RGA-002-105 no.lu proje sözleşmesinin feshine,

4-      Portekiz ve İspanya’ya düzenlenen teknik geziyle ilgili ödemelerin yapılması için Genel Sekretere yetki verilmesine,

5-      2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Genel Sekreterlik tarafından sunulan başvurular arasından Ek’te başarılı asil, yedek, başarısız, ön inceleme ret olarak sıralanan listelerin onaylanmasına,

6-      Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 23 Kasım 2011 tarihinde Kırklareli Valiliği Toplantı Salonu’nda saat 16:00’da yapılmasına,                                    

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİĞER DUYURULAR

2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...