2011 Yılı 2. Kalkınma Kurulu Toplantı Tutanağı

Eklenme Tarihi: 28 Ekim 2011 | Toplam Okunma:

TUTANAK

Konu  : 2011 Yılı Olağan 2. Kalkınma Kurulu

Tarih  : 06.10.2011

Yer     : Edirne 

Trakya Kalkınma Ajansı 2011 Yılı 2. Kalkınma Kurulu Toplantısı Sayın Mustafa Yardımcı Başkanlığında Edirne’de gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan toplantı sonrasında yapılan yoklamada 56 Kurul üyesinin olduğu tespit edilerek kurul toplantısı açıldı.

Gündem doğrultusunda Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mehmet Gökay ÜSTÜN ve Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Mustafa YARDIMCI’nın açılış konuşmaları ardından, Kalkınma Ajansı Uzmanı Aykut DEMİR, kalkınma kurulu çalışma usul ve esasları, Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet KARAMAN 2012 yılı çalışma programı ve bütçe, Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Selçuk MUTLU 2011 yılı mali destek programları hakkında birer sunum gerçekleştirdiler.

Kurul üyelerinin soru-cevapları sonrası dilek ve temennilerin alınması ile kurul son buldu.

Kurulda Alınan Kararlar:

1- Kalkınma Kurulu üyeleri için e-posta grubu kurulması ve Ajans faaliyetlerinin kurul üyelerine bu kanal aracılığı ile bildirilmesi,

2- Ajans tarafından, Avrupa Birliği projeleri hazırlanmasında bölgedeki kurumlara danışmanlık ve rehberlik yapılması,

3- Mali Destek Programları sonrasında kabul edilemeyen projelerin başvuru sahiplerine, projelerinin kabul edilmeme sebeplerinin daha ayrıntılı bildirilmesi,

4- Kalkınma Kurulu üyelerinin geçmiş dönem mali destek programları kapsamında kabul edilen projeler konusunda bilgilendirilmesi,

5.Ajans tarafından özellikle tarım ve tarımsal sanayi konusundaki araştırmalara ağırlık verilmesi

6.Kobi’lere 2012 yılında ayrılacak mali desteğin toplam desteğin en az 2/3’ü olacak şekilde planlanması

7. Kalkınma Kurulunca il bazında toplantılar organize edilmesi

DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...