2011 Yılı 2. Kalkınma Kurulu Toplantı Tutanağı

Eklenme Tarihi: 28 Ekim 2011 | Toplam Okunma:

TUTANAK

Konu  : 2011 Yılı Olağan 2. Kalkınma Kurulu

Tarih  : 06.10.2011

Yer     : Edirne 

Trakya Kalkınma Ajansı 2011 Yılı 2. Kalkınma Kurulu Toplantısı Sayın Mustafa Yardımcı Başkanlığında Edirne’de gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan toplantı sonrasında yapılan yoklamada 56 Kurul üyesinin olduğu tespit edilerek kurul toplantısı açıldı.

Gündem doğrultusunda Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mehmet Gökay ÜSTÜN ve Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Mustafa YARDIMCI’nın açılış konuşmaları ardından, Kalkınma Ajansı Uzmanı Aykut DEMİR, kalkınma kurulu çalışma usul ve esasları, Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet KARAMAN 2012 yılı çalışma programı ve bütçe, Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Selçuk MUTLU 2011 yılı mali destek programları hakkında birer sunum gerçekleştirdiler.

Kurul üyelerinin soru-cevapları sonrası dilek ve temennilerin alınması ile kurul son buldu.

Kurulda Alınan Kararlar:

1- Kalkınma Kurulu üyeleri için e-posta grubu kurulması ve Ajans faaliyetlerinin kurul üyelerine bu kanal aracılığı ile bildirilmesi,

2- Ajans tarafından, Avrupa Birliği projeleri hazırlanmasında bölgedeki kurumlara danışmanlık ve rehberlik yapılması,

3- Mali Destek Programları sonrasında kabul edilemeyen projelerin başvuru sahiplerine, projelerinin kabul edilmeme sebeplerinin daha ayrıntılı bildirilmesi,

4- Kalkınma Kurulu üyelerinin geçmiş dönem mali destek programları kapsamında kabul edilen projeler konusunda bilgilendirilmesi,

5.Ajans tarafından özellikle tarım ve tarımsal sanayi konusundaki araştırmalara ağırlık verilmesi

6.Kobi’lere 2012 yılında ayrılacak mali desteğin toplam desteğin en az 2/3’ü olacak şekilde planlanması

7. Kalkınma Kurulunca il bazında toplantılar organize edilmesi

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...