T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı  2011 Yılı Mali Destek Programları
Eklenme Tarihi: 20 Aralık 2011 | Toplam Okunma:

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde (TR33 Bölgesi) faaliyet göstermekte olan T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 9 Aralık 2011 tarihi itibarıyla iki yeni mali destek programı başlatmıştır.

Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak hazırlanan Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK) ile TR33 Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan işletmelerin, üretim/yönetim/pazarlama/ihracat kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılması; Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya yönelik uygulamalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program’ın bütçesi 12.200.000 (on iki milyon iki yüz bin) TL olup proje başına 50.000 (elli bin) TL ile 400.000 (dört yüz bin) TL arasında destek verilecektir. Program kapsamında üniversiteler proje ortağı olarak yer alabilecektir. ODAK’a proje başvurusunda bulunmak için son tarih 10 Şubat 2012, saat 17:00 olup proje başvuruları 26 Aralık 2011 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır.

Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP) ile de kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların, TR33 Bölgesi’nin daha yaşanabilir bir hale gelmesine ve rekabet gücü ile tanınırlığının arttırılmasına yönelik sürdürülebilir, stratejik, yenilikçi ve doğal çevreye duyarlı küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program’ın bütçesi 5.900.000 (beş milyon dokuz yüz bin) TL olup proje başına 100.000 (yüz bin) TL ile 750.000 (yedi yüz elli bin) TL arasında destek verilecektir. Program kapsamında Valilikler, Kaymakamlıklar, Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler), Bakanlıkların Taşra Teşkilatı, Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdari Birlikleri ve Üniversiteler uygun başvuru sahibi ve proje ortağı olarak tanımlanmıştır. SÜKAP’a proje başvurusunda bulunmak için son tarih 24 Şubat 2012 saat, 17:00 olup proje başvuruları 26 Aralık 2011 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır.

Programların başvuru rehberleri ile programlara ilişkin bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgilerine www.zafer.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

FOTOĞRAFLAR

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı  2011 Yılı Mali Destek Programları

DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...