T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı  2011 Yılı Mali Destek Programları
Eklenme Tarihi: 20 Aralık 2011 | Toplam Okunma:

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde (TR33 Bölgesi) faaliyet göstermekte olan T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 9 Aralık 2011 tarihi itibarıyla iki yeni mali destek programı başlatmıştır.

Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak hazırlanan Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK) ile TR33 Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan işletmelerin, üretim/yönetim/pazarlama/ihracat kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılması; Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya yönelik uygulamalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program’ın bütçesi 12.200.000 (on iki milyon iki yüz bin) TL olup proje başına 50.000 (elli bin) TL ile 400.000 (dört yüz bin) TL arasında destek verilecektir. Program kapsamında üniversiteler proje ortağı olarak yer alabilecektir. ODAK’a proje başvurusunda bulunmak için son tarih 10 Şubat 2012, saat 17:00 olup proje başvuruları 26 Aralık 2011 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır.

Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP) ile de kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların, TR33 Bölgesi’nin daha yaşanabilir bir hale gelmesine ve rekabet gücü ile tanınırlığının arttırılmasına yönelik sürdürülebilir, stratejik, yenilikçi ve doğal çevreye duyarlı küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program’ın bütçesi 5.900.000 (beş milyon dokuz yüz bin) TL olup proje başına 100.000 (yüz bin) TL ile 750.000 (yedi yüz elli bin) TL arasında destek verilecektir. Program kapsamında Valilikler, Kaymakamlıklar, Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler), Bakanlıkların Taşra Teşkilatı, Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdari Birlikleri ve Üniversiteler uygun başvuru sahibi ve proje ortağı olarak tanımlanmıştır. SÜKAP’a proje başvurusunda bulunmak için son tarih 24 Şubat 2012 saat, 17:00 olup proje başvuruları 26 Aralık 2011 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır.

Programların başvuru rehberleri ile programlara ilişkin bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgilerine www.zafer.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

FOTOĞRAFLAR

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı  2011 Yılı Mali Destek Programları

DİĞER DUYURULAR

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir. T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 8 Mart 2018T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV TARİHLERİ14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 6 uzman personel ve 1 iç denetçi istihdam edilmek üzere yapılacak olan sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar ilanda belirtilen başvuru şartları olan KPSS puanı, YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS veya eşdeğer dil puanı, tecrübe yılı ve alanı gibi temel kriterler değerlendirilerek belirlenmiş bulunmaktadır. 2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir.
  Yükleniyor...