T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı  2011 Yılı Mali Destek Programları
Eklenme Tarihi: 20 Aralık 2011 | Toplam Okunma:

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde (TR33 Bölgesi) faaliyet göstermekte olan T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 9 Aralık 2011 tarihi itibarıyla iki yeni mali destek programı başlatmıştır.

Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak hazırlanan Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK) ile TR33 Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan işletmelerin, üretim/yönetim/pazarlama/ihracat kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılması; Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya yönelik uygulamalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program’ın bütçesi 12.200.000 (on iki milyon iki yüz bin) TL olup proje başına 50.000 (elli bin) TL ile 400.000 (dört yüz bin) TL arasında destek verilecektir. Program kapsamında üniversiteler proje ortağı olarak yer alabilecektir. ODAK’a proje başvurusunda bulunmak için son tarih 10 Şubat 2012, saat 17:00 olup proje başvuruları 26 Aralık 2011 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır.

Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP) ile de kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların, TR33 Bölgesi’nin daha yaşanabilir bir hale gelmesine ve rekabet gücü ile tanınırlığının arttırılmasına yönelik sürdürülebilir, stratejik, yenilikçi ve doğal çevreye duyarlı küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program’ın bütçesi 5.900.000 (beş milyon dokuz yüz bin) TL olup proje başına 100.000 (yüz bin) TL ile 750.000 (yedi yüz elli bin) TL arasında destek verilecektir. Program kapsamında Valilikler, Kaymakamlıklar, Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler), Bakanlıkların Taşra Teşkilatı, Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdari Birlikleri ve Üniversiteler uygun başvuru sahibi ve proje ortağı olarak tanımlanmıştır. SÜKAP’a proje başvurusunda bulunmak için son tarih 24 Şubat 2012 saat, 17:00 olup proje başvuruları 26 Aralık 2011 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır.

Programların başvuru rehberleri ile programlara ilişkin bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgilerine www.zafer.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

FOTOĞRAFLAR

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı  2011 Yılı Mali Destek Programları

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...