06.01.2012 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2012 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 06.01.2012 günü yaptığı görüşmeler sonrasında;

1-      2012 Yılı Çalışma Programının onaylanmak, 2012 Yılı Bütçesinin ise görüş alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesine, Bakanlık görüşleri doğrultusunda gerektiği takdirde gerekli revizelerin yapılarak çalışma programı ve bütçenin Bakanlık onay ve görüşüne sunulması konusunda genel sekretere yetki verilmesine,

2-      2011 Yılı Faaliyet Raporunun gerekli revizeler sonrasında hazırlanarak yayınlanması hususunda genel sekretere yetki verilmesine,

3-      Ajans faaliyet raporları talimat ve şablonun kabul edilmesine,

4-      Disiplin, Etik, Harcırah Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge, Hata Usulsüzlük Tespit ve Soruşturma ve Personel Yönergelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirtilen değişikliklerin yapılması kaydıyla kabul edilmesine,

5-      2012-2014 Yılları İç Denetim Planı ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Görev ve Sorumlulukları hakkında yönergenin onaylanmasına,

6-      Plan Program ve Proje Hizmetleri Hizmet Alımları” bütçe tertipinde yer alan ödenekten mahsup edilmek üzere “Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri” bütçe tertipine 150.000 TL. ödenek aktarılmasına,

7-      Ajans personel maaşlarının 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 5 oranında artırılmasına, 

8-      Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 16 Şubat 2012 Perşembe günü saat 16:00’da Tekirdağ’da gerçekleştirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...