06.01.2012 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2012 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 06.01.2012 günü yaptığı görüşmeler sonrasında;

1-      2012 Yılı Çalışma Programının onaylanmak, 2012 Yılı Bütçesinin ise görüş alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesine, Bakanlık görüşleri doğrultusunda gerektiği takdirde gerekli revizelerin yapılarak çalışma programı ve bütçenin Bakanlık onay ve görüşüne sunulması konusunda genel sekretere yetki verilmesine,

2-      2011 Yılı Faaliyet Raporunun gerekli revizeler sonrasında hazırlanarak yayınlanması hususunda genel sekretere yetki verilmesine,

3-      Ajans faaliyet raporları talimat ve şablonun kabul edilmesine,

4-      Disiplin, Etik, Harcırah Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge, Hata Usulsüzlük Tespit ve Soruşturma ve Personel Yönergelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirtilen değişikliklerin yapılması kaydıyla kabul edilmesine,

5-      2012-2014 Yılları İç Denetim Planı ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Görev ve Sorumlulukları hakkında yönergenin onaylanmasına,

6-      Plan Program ve Proje Hizmetleri Hizmet Alımları” bütçe tertipinde yer alan ödenekten mahsup edilmek üzere “Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri” bütçe tertipine 150.000 TL. ödenek aktarılmasına,

7-      Ajans personel maaşlarının 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 5 oranında artırılmasına, 

8-      Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 16 Şubat 2012 Perşembe günü saat 16:00’da Tekirdağ’da gerçekleştirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...