06.01.2012 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2012 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 06.01.2012 günü yaptığı görüşmeler sonrasında;

1-      2012 Yılı Çalışma Programının onaylanmak, 2012 Yılı Bütçesinin ise görüş alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesine, Bakanlık görüşleri doğrultusunda gerektiği takdirde gerekli revizelerin yapılarak çalışma programı ve bütçenin Bakanlık onay ve görüşüne sunulması konusunda genel sekretere yetki verilmesine,

2-      2011 Yılı Faaliyet Raporunun gerekli revizeler sonrasında hazırlanarak yayınlanması hususunda genel sekretere yetki verilmesine,

3-      Ajans faaliyet raporları talimat ve şablonun kabul edilmesine,

4-      Disiplin, Etik, Harcırah Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge, Hata Usulsüzlük Tespit ve Soruşturma ve Personel Yönergelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirtilen değişikliklerin yapılması kaydıyla kabul edilmesine,

5-      2012-2014 Yılları İç Denetim Planı ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Görev ve Sorumlulukları hakkında yönergenin onaylanmasına,

6-      Plan Program ve Proje Hizmetleri Hizmet Alımları” bütçe tertipinde yer alan ödenekten mahsup edilmek üzere “Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri” bütçe tertipine 150.000 TL. ödenek aktarılmasına,

7-      Ajans personel maaşlarının 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 5 oranında artırılmasına, 

8-      Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 16 Şubat 2012 Perşembe günü saat 16:00’da Tekirdağ’da gerçekleştirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...