Avrupa Yaratıcı Bölgeleri Proje Teklif Çağrısı

Avrupa Yaratıcı Bölgeleri Proje Teklif Çağrısı
Eklenme Tarihi: 27 Mart 2012 | Toplam Okunma:

Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik en önemli programı olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (CIP-Competitiveness and Innovation Programme) 1. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme) Türkiye’deki ulusal koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. CIP-EIP kapsamındaki en güncel çağrılardan biri olan ‘Avrupa Yaratıcı Bölgeleri’ konulu proje teklif çağrısının toplam bütçesi 1 milyon Avro ve son başvuru tarihi 4 Mayıs 2012 olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu proje çağrısı kapsamında, geleneksel sanayi bölgelerinin yenilenmesinde yaratıcı endüstrilerin dönüştürücü gücünü göstermek amacıyla iki adet büyük ölçekli ‘Avrupa Yaratıcı Bölgeleri’nin oluşturulması öngörülmektedir. ‘Avrupa Yaratıcı Bölgeleri’, geleneksel sanayi bölgelerinin güçlü bir değer mirasına ve kültürel kimliğe sahip geleneksel ekonomiden sürdürülebilir ve yenilikçi bir ekonomiye geçişini destekleyecektir. Bu çerçevede, kültürel, mesleki ve imalat odaklı sanayilerin yapısal dönüşümünü canlandırmak için her türlü yaratıcılığın desteklenmesi ve yaratıcı endüstrilerin ve hizmet inovasyonunun daha iyi kullanılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda, bir yandan yenilikçi yaratıcı endüstri şirketlerinin yenilik ve büyüme kapasitelerini güçlendirmeleri için özel ihtiyaçlarına hitap edilirken, diğer taraftan yaratıcı endüstrilerin bölgesel gelişmede katalizör rolünü desteklemek amacıyla hizmetlerine ilişkin olarak diğer sektörlerden firmaların ve kuruluşların talepleri canlandırılacaktır. Çağrının amacı, kimlerin başvurabileceği, finansmanı, seçim kriterleri, başvuru koşulları ve prosedürlerine ilişkin detaylı bilgiyi içeren çağrı metninin Türkçe ve İngilizcesine http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=608&Ing=tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

DİĞER DUYURULAR

2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...