Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyeliği Başvurusu

Eklenme Tarihi: 28 Mart 2012 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 25/07/2009 tarihli ve 26074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

5449 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde “Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur.” denmektedir.

Kalkınma Kurulu farklı toplum kesimlerini bir araya getirerek bölgenin sosyal sermayesinin ajansa taşındığı, bölgenin sorun ve potansiyellerinin değişik bakış açılarıyla ve ortak akılla ele alındığı, böylece ajans faaliyetlerinin bölgedeki paydaşlarca yönlendirildiği bir platformdur. Bu çerçevede Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Ajans kurulduğu günden bugüne kadar 5 kez toplantı yapmış ve bu toplantılarda Ajansımız ve de bölgemiz için önemli kararlar almıştır.

Kalkınma Kurulunun rolü ve önemi göz önüne alınarak kurulda temsil edilen kurum ve kuruluşlara ilaveten kurula katılmak isteyen kurumların taleplerinin değerlendirilmesi ve yeni kurul üye aday listelerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütülecektir.

Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu’nda üye olarak görev almak isteyen kurum veya kuruluşça belirlenecek üye adaylarının 11/05/2012 tarihi mesai bitimine kadar ekte yer alan “Kalkınma Kurulu Üyeliği Başvuru Formu”nu doldurarak posta, faks veya e-posta yolu ile Trakya Kalkınma Ajansı’na ulaştırması gerekmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansı İletişim Bilgileri:
www.trakyaka.org.tr
      bilgi@trakyaka.org.tr
Tel : 0 282 263 37 37     Faks: 0 282 263 10 03
Adres: Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:12 Merkez – TEKİRDAĞ

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Trakya Kalkınma Ajansı

Kalkınma Kurulu Üyeliği İçin Başvuru Formu Görüntülemek İçin Tıklayın.

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...