İhale İlanı

İhale İlanı
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2012 | Toplam Okunma:
Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Gayrimenkul İhale İlanı

İLAN

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN

1- Kahramanmaraş İl Özel İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan İlimiz Hayrullah Mahallesinde Şehirlerarası Otogar civarında 1346 ada 114 parsel 54.933,61 m² yüzölçümlü arsanın “İlimizde eğitim ve kırsal alt yapı hizmetleri alanında görülen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak kaynak temini amacı ile” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılmasına karar verilmiştir.

2- İhale 04/04/2012 Çarşamba günü saat 14.00’de İl Özel İdaresi İl Encümen toplantısı salonunda yapılacaktır.

3- Satış muhammen bedeli 42.024.211,65 TL’dir. Geçici teminat satış bedelinin %3’ü olan 1.260.726,35 TL olup ihale saatinden önce yatırılması;

            İhaleye katılabilmek için

            a-) Nüfus cüzdan sureti, (Gerçek kişi olması halinde)

            b-)Yerleşim yeri belgesi (Gerçek kişi olması halinde)

            c-)Tebligat için Türkiye de adres göstermesi (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgâhına ve şahsın yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

            d-) Noter tasdikli imza örneğini vermesi.

            e-) Geçici teminat yatırdığının belgesi.

            f-) SGK, Vergi Dairesine ve İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair son bir ay içerisinde alınmış yazı,

            g-) Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar yetkili olduklarına dair noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, İhale saatine kadar vermeleri şarttır.

4- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler ihale şartnamesini ve ihale dosyasını İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedeli karşılığı temin edilebilir.

6- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyeceklerdir.

Satışa Konu Arsanın Özellikleri

İLİ                       : KAHRAMANMARAŞ

İLÇESİ                 : MERKEZ

MAHALLESİ          : HAYRULLAH

ADA/PARSEL        : 1346/114

YÜZÖLÇÜMÜ          : 54.933,61 m2.

Satışa konu taşınmazın katlar alanı katsayısı (KAKS: 2.5) olduğundan, 137.334,03 m2. Ticari alan imarına sahiptir olup İmar planında ticaret alanı olarak ayrılmıştır. Kahramanmaraş-Adana asfalt yolunana 152 m. cephesi ve 8 kata kadar inşaat yapılabilir özelliği bulunmaktadır.

 

DİĞER DUYURULAR

2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...