İhale İlanı

İhale İlanı
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2012 | Toplam Okunma:
Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Gayrimenkul İhale İlanı

İLAN

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN

1- Kahramanmaraş İl Özel İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan İlimiz Hayrullah Mahallesinde Şehirlerarası Otogar civarında 1346 ada 114 parsel 54.933,61 m² yüzölçümlü arsanın “İlimizde eğitim ve kırsal alt yapı hizmetleri alanında görülen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak kaynak temini amacı ile” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılmasına karar verilmiştir.

2- İhale 04/04/2012 Çarşamba günü saat 14.00’de İl Özel İdaresi İl Encümen toplantısı salonunda yapılacaktır.

3- Satış muhammen bedeli 42.024.211,65 TL’dir. Geçici teminat satış bedelinin %3’ü olan 1.260.726,35 TL olup ihale saatinden önce yatırılması;

            İhaleye katılabilmek için

            a-) Nüfus cüzdan sureti, (Gerçek kişi olması halinde)

            b-)Yerleşim yeri belgesi (Gerçek kişi olması halinde)

            c-)Tebligat için Türkiye de adres göstermesi (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgâhına ve şahsın yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

            d-) Noter tasdikli imza örneğini vermesi.

            e-) Geçici teminat yatırdığının belgesi.

            f-) SGK, Vergi Dairesine ve İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair son bir ay içerisinde alınmış yazı,

            g-) Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar yetkili olduklarına dair noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, İhale saatine kadar vermeleri şarttır.

4- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler ihale şartnamesini ve ihale dosyasını İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedeli karşılığı temin edilebilir.

6- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyeceklerdir.

Satışa Konu Arsanın Özellikleri

İLİ                       : KAHRAMANMARAŞ

İLÇESİ                 : MERKEZ

MAHALLESİ          : HAYRULLAH

ADA/PARSEL        : 1346/114

YÜZÖLÇÜMÜ          : 54.933,61 m2.

Satışa konu taşınmazın katlar alanı katsayısı (KAKS: 2.5) olduğundan, 137.334,03 m2. Ticari alan imarına sahiptir olup İmar planında ticaret alanı olarak ayrılmıştır. Kahramanmaraş-Adana asfalt yolunana 152 m. cephesi ve 8 kata kadar inşaat yapılabilir özelliği bulunmaktadır.

 

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...