İhale İlanı

İhale İlanı
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2012 | Toplam Okunma:
Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Gayrimenkul İhale İlanı

İLAN

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN

1- Kahramanmaraş İl Özel İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan İlimiz Hayrullah Mahallesinde Şehirlerarası Otogar civarında 1346 ada 114 parsel 54.933,61 m² yüzölçümlü arsanın “İlimizde eğitim ve kırsal alt yapı hizmetleri alanında görülen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak kaynak temini amacı ile” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılmasına karar verilmiştir.

2- İhale 04/04/2012 Çarşamba günü saat 14.00’de İl Özel İdaresi İl Encümen toplantısı salonunda yapılacaktır.

3- Satış muhammen bedeli 42.024.211,65 TL’dir. Geçici teminat satış bedelinin %3’ü olan 1.260.726,35 TL olup ihale saatinden önce yatırılması;

            İhaleye katılabilmek için

            a-) Nüfus cüzdan sureti, (Gerçek kişi olması halinde)

            b-)Yerleşim yeri belgesi (Gerçek kişi olması halinde)

            c-)Tebligat için Türkiye de adres göstermesi (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgâhına ve şahsın yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

            d-) Noter tasdikli imza örneğini vermesi.

            e-) Geçici teminat yatırdığının belgesi.

            f-) SGK, Vergi Dairesine ve İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair son bir ay içerisinde alınmış yazı,

            g-) Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar yetkili olduklarına dair noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, İhale saatine kadar vermeleri şarttır.

4- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler ihale şartnamesini ve ihale dosyasını İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedeli karşılığı temin edilebilir.

6- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyeceklerdir.

Satışa Konu Arsanın Özellikleri

İLİ                       : KAHRAMANMARAŞ

İLÇESİ                 : MERKEZ

MAHALLESİ          : HAYRULLAH

ADA/PARSEL        : 1346/114

YÜZÖLÇÜMÜ          : 54.933,61 m2.

Satışa konu taşınmazın katlar alanı katsayısı (KAKS: 2.5) olduğundan, 137.334,03 m2. Ticari alan imarına sahiptir olup İmar planında ticaret alanı olarak ayrılmıştır. Kahramanmaraş-Adana asfalt yolunana 152 m. cephesi ve 8 kata kadar inşaat yapılabilir özelliği bulunmaktadır.

 

DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...