27.03.2012 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 30 Mart 2012 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 27.03.2012 günü yaptığı görüşmeler sonrasında;

1)      Ajans personel kadrosuna dahil edilmek üzere 1 (Bir) İç Denetçi, 1 (Bir) Planlama Uzmanı, 1 (Bir) Program Yönetim Uzmanı, 3 (Üç) İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, 2 (İki) YDO Uzmanı,  1 (Bir) Bütçe Uzmanı ve 3 Destek (1 (Bir) İdari işler sorumlusu, 1 (Bir) Satın alma sorumlusu, 1 (Bir) halkla ilişkiler sorumlusu Personeli alımı için ilana çıkılmasına,

2)      Ajansımız personeli Erman Trak’ın Kırklareli Yatırım Destek Ofisi’nde görevlendirmesine,

3)     Yeni personel alım mülakatında görev almak üzere Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinden iki öğretim üyesinin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir sonraki yönetim kurulu toplantısında belirlenmesine,

4)      Ajans hizmet içi eğitim programının yapılmasına,

5)      Harcırah Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergede yapılan değişikliklerin kabul edilmesine,

6)      Trakya Kalkınma Ajansı İş Akış Yönergesinin, Yönetim Kurulunun önerdiği değişikliğin Yönerge’ye eklenmesinden sonraki şekliyle kabul edilmesine,

7)     Ajansımızın Kırklareli’nde satın almış olduğu 21 pafta 113 ada ve 35 parselde mevcut tescilli yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile gerekli diğer yeni yapıların projelerini hazırlamak ve proje müellifi mimar olarak imzalamak üzere Ajansımız Uzmanı Mimar Ayşe Bayazıt’ın yetkilendirilmesine,

8)      Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki kurum ve kuruluşların 2013 yılında düzenlenecek olan EMITT fuarına Trakya Kalkınma Ajansı çatısı altında katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmanın yapılmasına,

9)      Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 21/6 maddesi kapsamında TR21-11-SOS-1 referans no.lu Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kullanılamayan 1.400.000 TL’nin TR21-11-KÖA-1 referans numaralı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na aktarılması şeklindeki Genel Sekreterlik kararının uygun bulunmasına, 

10)  2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 21/6 maddesindeki kural uyarınca Hayrabolu Belediyesi’nin sunmuş olduğu SOS-48 referans no.lu proje başvurusunun başarılı projeler listesinden çıkarılmasına,

11)  2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Tutanak Ekinde yer alan ve toplam destek tutarı 18.913.947,70 TL olan 98 adet projenin onaylanmasına ve sonuçların kamuoyuna ilan edilmesine,

12)  “2011 Yılı Proje Teklif Çağrıları Başarılı Projeler Listesi”nde yer alan projelerle ilgili sözleşmelerin imzalanması için Ajans Genel Sekreterine yetki verilmesine,

        Oy birliği ile karar verilmiştir.


DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...