27.03.2012 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 30 Mart 2012 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 27.03.2012 günü yaptığı görüşmeler sonrasında;

1)      Ajans personel kadrosuna dahil edilmek üzere 1 (Bir) İç Denetçi, 1 (Bir) Planlama Uzmanı, 1 (Bir) Program Yönetim Uzmanı, 3 (Üç) İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, 2 (İki) YDO Uzmanı,  1 (Bir) Bütçe Uzmanı ve 3 Destek (1 (Bir) İdari işler sorumlusu, 1 (Bir) Satın alma sorumlusu, 1 (Bir) halkla ilişkiler sorumlusu Personeli alımı için ilana çıkılmasına,

2)      Ajansımız personeli Erman Trak’ın Kırklareli Yatırım Destek Ofisi’nde görevlendirmesine,

3)     Yeni personel alım mülakatında görev almak üzere Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinden iki öğretim üyesinin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir sonraki yönetim kurulu toplantısında belirlenmesine,

4)      Ajans hizmet içi eğitim programının yapılmasına,

5)      Harcırah Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergede yapılan değişikliklerin kabul edilmesine,

6)      Trakya Kalkınma Ajansı İş Akış Yönergesinin, Yönetim Kurulunun önerdiği değişikliğin Yönerge’ye eklenmesinden sonraki şekliyle kabul edilmesine,

7)     Ajansımızın Kırklareli’nde satın almış olduğu 21 pafta 113 ada ve 35 parselde mevcut tescilli yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile gerekli diğer yeni yapıların projelerini hazırlamak ve proje müellifi mimar olarak imzalamak üzere Ajansımız Uzmanı Mimar Ayşe Bayazıt’ın yetkilendirilmesine,

8)      Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki kurum ve kuruluşların 2013 yılında düzenlenecek olan EMITT fuarına Trakya Kalkınma Ajansı çatısı altında katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmanın yapılmasına,

9)      Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 21/6 maddesi kapsamında TR21-11-SOS-1 referans no.lu Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kullanılamayan 1.400.000 TL’nin TR21-11-KÖA-1 referans numaralı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na aktarılması şeklindeki Genel Sekreterlik kararının uygun bulunmasına, 

10)  2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 21/6 maddesindeki kural uyarınca Hayrabolu Belediyesi’nin sunmuş olduğu SOS-48 referans no.lu proje başvurusunun başarılı projeler listesinden çıkarılmasına,

11)  2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Tutanak Ekinde yer alan ve toplam destek tutarı 18.913.947,70 TL olan 98 adet projenin onaylanmasına ve sonuçların kamuoyuna ilan edilmesine,

12)  “2011 Yılı Proje Teklif Çağrıları Başarılı Projeler Listesi”nde yer alan projelerle ilgili sözleşmelerin imzalanması için Ajans Genel Sekreterine yetki verilmesine,

        Oy birliği ile karar verilmiştir.


DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...