27.03.2012 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 30 Mart 2012 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 27.03.2012 günü yaptığı görüşmeler sonrasında;

1)      Ajans personel kadrosuna dahil edilmek üzere 1 (Bir) İç Denetçi, 1 (Bir) Planlama Uzmanı, 1 (Bir) Program Yönetim Uzmanı, 3 (Üç) İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, 2 (İki) YDO Uzmanı,  1 (Bir) Bütçe Uzmanı ve 3 Destek (1 (Bir) İdari işler sorumlusu, 1 (Bir) Satın alma sorumlusu, 1 (Bir) halkla ilişkiler sorumlusu Personeli alımı için ilana çıkılmasına,

2)      Ajansımız personeli Erman Trak’ın Kırklareli Yatırım Destek Ofisi’nde görevlendirmesine,

3)     Yeni personel alım mülakatında görev almak üzere Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinden iki öğretim üyesinin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir sonraki yönetim kurulu toplantısında belirlenmesine,

4)      Ajans hizmet içi eğitim programının yapılmasına,

5)      Harcırah Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergede yapılan değişikliklerin kabul edilmesine,

6)      Trakya Kalkınma Ajansı İş Akış Yönergesinin, Yönetim Kurulunun önerdiği değişikliğin Yönerge’ye eklenmesinden sonraki şekliyle kabul edilmesine,

7)     Ajansımızın Kırklareli’nde satın almış olduğu 21 pafta 113 ada ve 35 parselde mevcut tescilli yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile gerekli diğer yeni yapıların projelerini hazırlamak ve proje müellifi mimar olarak imzalamak üzere Ajansımız Uzmanı Mimar Ayşe Bayazıt’ın yetkilendirilmesine,

8)      Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki kurum ve kuruluşların 2013 yılında düzenlenecek olan EMITT fuarına Trakya Kalkınma Ajansı çatısı altında katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmanın yapılmasına,

9)      Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 21/6 maddesi kapsamında TR21-11-SOS-1 referans no.lu Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kullanılamayan 1.400.000 TL’nin TR21-11-KÖA-1 referans numaralı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na aktarılması şeklindeki Genel Sekreterlik kararının uygun bulunmasına, 

10)  2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 21/6 maddesindeki kural uyarınca Hayrabolu Belediyesi’nin sunmuş olduğu SOS-48 referans no.lu proje başvurusunun başarılı projeler listesinden çıkarılmasına,

11)  2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Tutanak Ekinde yer alan ve toplam destek tutarı 18.913.947,70 TL olan 98 adet projenin onaylanmasına ve sonuçların kamuoyuna ilan edilmesine,

12)  “2011 Yılı Proje Teklif Çağrıları Başarılı Projeler Listesi”nde yer alan projelerle ilgili sözleşmelerin imzalanması için Ajans Genel Sekreterine yetki verilmesine,

        Oy birliği ile karar verilmiştir.


DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...