Eurodesk Temas Noktası Olmak İsteyenler için Teklif Çağrısı

Eurodesk Temas Noktası Olmak İsteyenler için Teklif Çağrısı
Eklenme Tarihi: 25 Mayıs 2012 | Toplam Okunma:

Gençlerin beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini; hizmet, imkan ve fırsatlardan yararlanmalarını, sorunlarını çözmelerini, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller almalarını hedefleyen “Gençlik Bilgilendirmesi” ülkemizde “Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı” kapsamında yürütülmektedir. Buna göre, herhangi bir gencin ihtiyaç duyduğu bilgiye tarafsız, anlaşılır, güncel, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi demokrasi, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde ele alınmaktadır. Ülkemizde “Gençlik Bilgilendirmesi” konusunda pek çok kurum ve kuruluş dolaylı olarak hizmet vermekte ise de, tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkân ve fırsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen sorulara cevap verme hizmeti sunmak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından beri AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü bünyesinde görevini sürdürmektedir. Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı’dır.

Eurodesk aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır:

- Ücretsiz soru cevaplama hizmeti (e-posta, faks, telefon ve ziyaretle)

- Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,

- Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,

- Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,

- Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,

- Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,

- Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2010 yılı başından itibaren Eurodesk Temas Noktası olarak seçilen kurum ve kuruluşlarla Eurodesk Türkiye Ağı oluşturulmuştur.  AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca,  var olan temas noktası kuruluş sayısının artırılması amacıyla yeni bir teklif çağrısı açılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu çağrı açık çağrı niteliğinde olup sürekli olarak ilan halindedir.

Aşağıdaki kuruluşlar Eurodesk Türkiye Temas Noktası olmak üzere başvuruda bulunabilir:

  • Dernekler (ilk genel kurulunu toplamış ve zorunlu organlarını teşekkül ettirmiş olmak kaydıyla),
  • Vakıflar,
  • Tüzüklerinde açıkça yetki tanımlaması yapılmış olmak ya da Merkez’den “Eurodesk Temas Noktası” olmak konusunda yetkilendirilmek kaydıyla Dernek ve Vakıfların şubeleri,
  • Üniversite, belediye, Valilik ya da Kaymakamlıkların AB Birimleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin AB Birimleri (İlgili üniversite, belediye, valilik, kaymakamlık ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğünü re’sen yükümlülük altına sokmaya yetkili kişinin yasal temsilci olması kaydıyla),
  • Belediye ya da Gençlik Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri (ilgili gençlik merkezini re’sen yükümlülük altına sokmaya yetkili kişinin yasal temsilci olması kaydıyla),
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, barolar…),
  • Kalkınma Ajansları. 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=44399

http://eurodesk.ua.gov.tr/tr/

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...