Eurodesk Temas Noktası Olmak İsteyenler için Teklif Çağrısı

Eurodesk Temas Noktası Olmak İsteyenler için Teklif Çağrısı
Eklenme Tarihi: 25 Mayıs 2012 | Toplam Okunma:

Gençlerin beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini; hizmet, imkan ve fırsatlardan yararlanmalarını, sorunlarını çözmelerini, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller almalarını hedefleyen “Gençlik Bilgilendirmesi” ülkemizde “Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı” kapsamında yürütülmektedir. Buna göre, herhangi bir gencin ihtiyaç duyduğu bilgiye tarafsız, anlaşılır, güncel, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi demokrasi, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde ele alınmaktadır. Ülkemizde “Gençlik Bilgilendirmesi” konusunda pek çok kurum ve kuruluş dolaylı olarak hizmet vermekte ise de, tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkân ve fırsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen sorulara cevap verme hizmeti sunmak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından beri AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü bünyesinde görevini sürdürmektedir. Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı’dır.

Eurodesk aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır:

- Ücretsiz soru cevaplama hizmeti (e-posta, faks, telefon ve ziyaretle)

- Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,

- Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,

- Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,

- Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,

- Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,

- Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2010 yılı başından itibaren Eurodesk Temas Noktası olarak seçilen kurum ve kuruluşlarla Eurodesk Türkiye Ağı oluşturulmuştur.  AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca,  var olan temas noktası kuruluş sayısının artırılması amacıyla yeni bir teklif çağrısı açılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu çağrı açık çağrı niteliğinde olup sürekli olarak ilan halindedir.

Aşağıdaki kuruluşlar Eurodesk Türkiye Temas Noktası olmak üzere başvuruda bulunabilir:

  • Dernekler (ilk genel kurulunu toplamış ve zorunlu organlarını teşekkül ettirmiş olmak kaydıyla),
  • Vakıflar,
  • Tüzüklerinde açıkça yetki tanımlaması yapılmış olmak ya da Merkez’den “Eurodesk Temas Noktası” olmak konusunda yetkilendirilmek kaydıyla Dernek ve Vakıfların şubeleri,
  • Üniversite, belediye, Valilik ya da Kaymakamlıkların AB Birimleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin AB Birimleri (İlgili üniversite, belediye, valilik, kaymakamlık ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğünü re’sen yükümlülük altına sokmaya yetkili kişinin yasal temsilci olması kaydıyla),
  • Belediye ya da Gençlik Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri (ilgili gençlik merkezini re’sen yükümlülük altına sokmaya yetkili kişinin yasal temsilci olması kaydıyla),
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, barolar…),
  • Kalkınma Ajansları. 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=44399

http://eurodesk.ua.gov.tr/tr/

DİĞER DUYURULAR

2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...