Eurodesk Temas Noktası Olmak İsteyenler için Teklif Çağrısı

Eurodesk Temas Noktası Olmak İsteyenler için Teklif Çağrısı
Eklenme Tarihi: 25 Mayıs 2012 | Toplam Okunma:

Gençlerin beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini; hizmet, imkan ve fırsatlardan yararlanmalarını, sorunlarını çözmelerini, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller almalarını hedefleyen “Gençlik Bilgilendirmesi” ülkemizde “Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı” kapsamında yürütülmektedir. Buna göre, herhangi bir gencin ihtiyaç duyduğu bilgiye tarafsız, anlaşılır, güncel, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi demokrasi, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde ele alınmaktadır. Ülkemizde “Gençlik Bilgilendirmesi” konusunda pek çok kurum ve kuruluş dolaylı olarak hizmet vermekte ise de, tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkân ve fırsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen sorulara cevap verme hizmeti sunmak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından beri AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü bünyesinde görevini sürdürmektedir. Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı’dır.

Eurodesk aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır:

- Ücretsiz soru cevaplama hizmeti (e-posta, faks, telefon ve ziyaretle)

- Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,

- Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,

- Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,

- Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,

- Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,

- Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2010 yılı başından itibaren Eurodesk Temas Noktası olarak seçilen kurum ve kuruluşlarla Eurodesk Türkiye Ağı oluşturulmuştur.  AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca,  var olan temas noktası kuruluş sayısının artırılması amacıyla yeni bir teklif çağrısı açılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu çağrı açık çağrı niteliğinde olup sürekli olarak ilan halindedir.

Aşağıdaki kuruluşlar Eurodesk Türkiye Temas Noktası olmak üzere başvuruda bulunabilir:

  • Dernekler (ilk genel kurulunu toplamış ve zorunlu organlarını teşekkül ettirmiş olmak kaydıyla),
  • Vakıflar,
  • Tüzüklerinde açıkça yetki tanımlaması yapılmış olmak ya da Merkez’den “Eurodesk Temas Noktası” olmak konusunda yetkilendirilmek kaydıyla Dernek ve Vakıfların şubeleri,
  • Üniversite, belediye, Valilik ya da Kaymakamlıkların AB Birimleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin AB Birimleri (İlgili üniversite, belediye, valilik, kaymakamlık ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğünü re’sen yükümlülük altına sokmaya yetkili kişinin yasal temsilci olması kaydıyla),
  • Belediye ya da Gençlik Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri (ilgili gençlik merkezini re’sen yükümlülük altına sokmaya yetkili kişinin yasal temsilci olması kaydıyla),
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, barolar…),
  • Kalkınma Ajansları. 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=44399

http://eurodesk.ua.gov.tr/tr/

DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...