2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

Eklenme Tarihi: 1 Ekim 2012 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve aciliyet içeren faaliyetlere destek sağlamak amacıyla 01.10.2012 tarihi itibariyle 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını ilan etmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 27. Maddesinde belirtildiği üzere, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine, büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek üzere hazırlanmıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenecek projeler için dikkate alınacak mali veriler; 

* Program bütçesi: 500.000 TL

* Asgari tutar: 25.000 TL

 • · Azami tutar: 75.000 TL

Kimler başvurabilir?

Bu mali destek programı kapsamında destek başvurusu yapabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

§ Yerel Yönetimlerden

 • İl Özel İdaresi
 • Belediyeler
 •  Mahalli İdare Birlikleri

§ Üniversiteler, (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir),

§ Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Valilikler
 •  Kaymakamlıklar
 •  Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 •  Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler

§ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,

 • Odalar
 •  Borsalar
 • Birlikler

§ Organize Sanayi Bölgeleri

§ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar, teknokentler),

§ Sivil Toplum Kuruluşları

 • Vakıflar
 •  Dernekler

 § Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler.

 § Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Başvuru Süresi

Program başvuruları, 31.12.2012 saat 18.30’a kadar sürekli olarak kabul edilecektir. Program bütçesinin son başvuru tarihinden önce tükenmesi durumunda son başvuru tarihi beklenmeksizin başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulacaktır.

Başvuru Rehberi ve eklerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://trakyaka.org.tr/default.asp?page=content&page_id=203

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...