2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

Eklenme Tarihi: 1 Ekim 2012 | Toplam Okunma:

Trakya Kalkınma Ajansı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve aciliyet içeren faaliyetlere destek sağlamak amacıyla 01.10.2012 tarihi itibariyle 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını ilan etmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 27. Maddesinde belirtildiği üzere, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine, büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek üzere hazırlanmıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenecek projeler için dikkate alınacak mali veriler; 

* Program bütçesi: 500.000 TL

* Asgari tutar: 25.000 TL

 • · Azami tutar: 75.000 TL

Kimler başvurabilir?

Bu mali destek programı kapsamında destek başvurusu yapabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

§ Yerel Yönetimlerden

 • İl Özel İdaresi
 • Belediyeler
 •  Mahalli İdare Birlikleri

§ Üniversiteler, (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir),

§ Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Valilikler
 •  Kaymakamlıklar
 •  Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 •  Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler

§ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,

 • Odalar
 •  Borsalar
 • Birlikler

§ Organize Sanayi Bölgeleri

§ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar, teknokentler),

§ Sivil Toplum Kuruluşları

 • Vakıflar
 •  Dernekler

 § Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler.

 § Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Başvuru Süresi

Program başvuruları, 31.12.2012 saat 18.30’a kadar sürekli olarak kabul edilecektir. Program bütçesinin son başvuru tarihinden önce tükenmesi durumunda son başvuru tarihi beklenmeksizin başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulacaktır.

Başvuru Rehberi ve eklerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://trakyaka.org.tr/default.asp?page=content&page_id=203

DİĞER DUYURULAR

2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...