TRAKYAKA Eylül 2012 Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 30 Ekim 2012 | Toplam Okunma:

1)      2013 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin kabul edilerek, Çalışma Programının onaylanmak, Bütçenin ise görüş alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesine,

2)      Kalkınma Bakanlığı görüşleri sonrası ihtiyaç duyulması halinde Çalışma Programı ve Bütçesi üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılarak Bakanlığa gönderilmesi için genel          sekretere yetki verilmesine,

3)      2013 Yılı Mali Destek Programları ana, hedef ve önceliklerinin kabul edilerek rehberlerin hazırlanarak, basımı hususlarında genel sekretere yetki verilmesine,

4)      Edirne Yatırım Destek Ofisi olarak kullanmak üzere mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresi’ne ait Edirne İli, Ali Paşa Mahallesi, Küçük Pazar Mevkii, 384 ada, 16 parselde kayıtlı          bulunan Necmettin İğe Evi ile söz konusu gayrimenkule ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Ajans tarafından 400.000,00 TL’ye kadar satın alınması ve              ödemenin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onaylı restorasyon projesinin Ajansa tesliminden sonra yapılması hususunda Genel Sekretere yetki            verilmesine,

5)      Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29/(1-ç) maddesi uyarınca, 2012 Bütçesinde 1.1.9. bütçe koduyla izlenen Yedek Ödenekten 252.000 TL                    tutarındaki ödeneğin 90.000 TL’sinin “1.1.2.2. Genel Yönetim Hizmetleri Yolluklar”, 7.000 TL’sinin “1.1.2.4. Temsil ve Ağırlama Giderleri”, 100.000 TL’sinin “1.1.2.6.              Genel Yönetim Hizmetleri Menkul Mal ve Gayrimaddi Hak Alım Gideri”, 15.000 TL’sinin “1.2.2.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri Yolluklar”, 40.000              TL’sinin “1.3.2.2. Plan, Program ve Proje Hizmetleri Yolluklar” ödeneği kalemlerine aktarılmasına,

6)      2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen TR21-10-RGA-001-169 numara ve ‘Türkiye’de Üretimi Olmayan Katma Değeri Yüksek Bant ve Folyo  v                    Ürünlerinin İmalatına Yönelik Yeni Üretim Hattının Kurulması’ isimli projenin yararlanıcısı Beşel Basım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan sözleşmenin            feshi talebinin kabul edilmesine,

7)      Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 18 Ekim 2012 Perşembe günü saat 16:00’da Edirne Valiliği toplantı salonunda yapılmasına,

 

         Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...