TRAKYAKA Eylül 2012 Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 30 Ekim 2012 | Toplam Okunma:

1)      2013 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin kabul edilerek, Çalışma Programının onaylanmak, Bütçenin ise görüş alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesine,

2)      Kalkınma Bakanlığı görüşleri sonrası ihtiyaç duyulması halinde Çalışma Programı ve Bütçesi üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılarak Bakanlığa gönderilmesi için genel          sekretere yetki verilmesine,

3)      2013 Yılı Mali Destek Programları ana, hedef ve önceliklerinin kabul edilerek rehberlerin hazırlanarak, basımı hususlarında genel sekretere yetki verilmesine,

4)      Edirne Yatırım Destek Ofisi olarak kullanmak üzere mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresi’ne ait Edirne İli, Ali Paşa Mahallesi, Küçük Pazar Mevkii, 384 ada, 16 parselde kayıtlı          bulunan Necmettin İğe Evi ile söz konusu gayrimenkule ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Ajans tarafından 400.000,00 TL’ye kadar satın alınması ve              ödemenin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onaylı restorasyon projesinin Ajansa tesliminden sonra yapılması hususunda Genel Sekretere yetki            verilmesine,

5)      Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29/(1-ç) maddesi uyarınca, 2012 Bütçesinde 1.1.9. bütçe koduyla izlenen Yedek Ödenekten 252.000 TL                    tutarındaki ödeneğin 90.000 TL’sinin “1.1.2.2. Genel Yönetim Hizmetleri Yolluklar”, 7.000 TL’sinin “1.1.2.4. Temsil ve Ağırlama Giderleri”, 100.000 TL’sinin “1.1.2.6.              Genel Yönetim Hizmetleri Menkul Mal ve Gayrimaddi Hak Alım Gideri”, 15.000 TL’sinin “1.2.2.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri Yolluklar”, 40.000              TL’sinin “1.3.2.2. Plan, Program ve Proje Hizmetleri Yolluklar” ödeneği kalemlerine aktarılmasına,

6)      2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen TR21-10-RGA-001-169 numara ve ‘Türkiye’de Üretimi Olmayan Katma Değeri Yüksek Bant ve Folyo  v                    Ürünlerinin İmalatına Yönelik Yeni Üretim Hattının Kurulması’ isimli projenin yararlanıcısı Beşel Basım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan sözleşmenin            feshi talebinin kabul edilmesine,

7)      Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 18 Ekim 2012 Perşembe günü saat 16:00’da Edirne Valiliği toplantı salonunda yapılmasına,

 

         Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...