TRAKYAKA Eylül 2012 Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 30 Ekim 2012 | Toplam Okunma:

1)      2013 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin kabul edilerek, Çalışma Programının onaylanmak, Bütçenin ise görüş alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesine,

2)      Kalkınma Bakanlığı görüşleri sonrası ihtiyaç duyulması halinde Çalışma Programı ve Bütçesi üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılarak Bakanlığa gönderilmesi için genel          sekretere yetki verilmesine,

3)      2013 Yılı Mali Destek Programları ana, hedef ve önceliklerinin kabul edilerek rehberlerin hazırlanarak, basımı hususlarında genel sekretere yetki verilmesine,

4)      Edirne Yatırım Destek Ofisi olarak kullanmak üzere mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresi’ne ait Edirne İli, Ali Paşa Mahallesi, Küçük Pazar Mevkii, 384 ada, 16 parselde kayıtlı          bulunan Necmettin İğe Evi ile söz konusu gayrimenkule ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Ajans tarafından 400.000,00 TL’ye kadar satın alınması ve              ödemenin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onaylı restorasyon projesinin Ajansa tesliminden sonra yapılması hususunda Genel Sekretere yetki            verilmesine,

5)      Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29/(1-ç) maddesi uyarınca, 2012 Bütçesinde 1.1.9. bütçe koduyla izlenen Yedek Ödenekten 252.000 TL                    tutarındaki ödeneğin 90.000 TL’sinin “1.1.2.2. Genel Yönetim Hizmetleri Yolluklar”, 7.000 TL’sinin “1.1.2.4. Temsil ve Ağırlama Giderleri”, 100.000 TL’sinin “1.1.2.6.              Genel Yönetim Hizmetleri Menkul Mal ve Gayrimaddi Hak Alım Gideri”, 15.000 TL’sinin “1.2.2.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri Yolluklar”, 40.000              TL’sinin “1.3.2.2. Plan, Program ve Proje Hizmetleri Yolluklar” ödeneği kalemlerine aktarılmasına,

6)      2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen TR21-10-RGA-001-169 numara ve ‘Türkiye’de Üretimi Olmayan Katma Değeri Yüksek Bant ve Folyo  v                    Ürünlerinin İmalatına Yönelik Yeni Üretim Hattının Kurulması’ isimli projenin yararlanıcısı Beşel Basım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan sözleşmenin            feshi talebinin kabul edilmesine,

7)      Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 18 Ekim 2012 Perşembe günü saat 16:00’da Edirne Valiliği toplantı salonunda yapılmasına,

 

         Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...