TRAKYAKA Ekim 2012 Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 30 Ekim 2012 | Toplam Okunma:

   1. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği organizasyon şemasının kabulüne,

   2. Ajans personel kadrosuna dahil edilmek üzere 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Planlama Uzmanı, 1 (bir) Program Yönetim Uzmanı, 2 (iki) İzleme ve Değerlendirme Uzmanı ve          2 (iki) Yatırım Destek Uzmanı istihdamına yönelik olarak personel alım ilanına çıkılması hususunda Genel Sekretere yetki verilmesine,

   3.Ajans personeline verilen cep telefonlarının toplanması, hat tesislerinin iptali ve yenilenmemesine,

  4. Ajans hizmetlerinde kullanılmak üzere 50.000 TL’ye kadar 1 (bir) adet binek otomobil satın alınması için Genel Sekretere yetki verilmesine,

   5.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Bakanlığı arasında işbirliğine yönelik protokolün Yönetim Kurulu Başkanınca imzalanmasına,

  6. Ajansın Danışma Organı olan Kalkınma Kurulu’nun 26 Eylül 2012 tarihli toplantısı neticesinde oluşturulan sonuç bildirgesinde ifade edilen görüşler ve 19 tematik alan üzerinden yapılan elektronik anket neticesinde en öncelikli alanlar olarak belirlenen tarım, turizm, enerji ve çevre dikkate alınmıştır.

  7. 2012 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinin 18. sayfasında yer alan 9 numaralı uygunluk kontrol kriteri aşağıdaki şekilde değiştirilerek başvurulara ortak olunması hususunda kısıtlamanın kaldırılmasına; "Başvuru sahibinin destek sağlanan talep sayısı 1 dönem içerisinde biri; aynı yıl içerisinde ikiyi geçmemektedir.” 

  8.Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının Kırklareli Valiliği toplantı salonunda 15 Kasım 2012 Perşembe günü saat 16:00’da yapılmasına,

 

     Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...