Babaeski, Kalkınma Vizyonunu Masaya Yatırdı

Babaeski, Kalkınma Vizyonunu Masaya Yatırdı
Eklenme Tarihi: 2 Kasım 2012 | Toplam Okunma:
İlçenin Sorun ve Beklentileri TRAKYAKA ile Paylaşıldı

Babaeski Kaymakamlığı ve Babaeski Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde organize edilen Babaeski İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştayı 1 Kasım 2012 Perşembe günü gerçekleşti. Saat 13:30’da başlayan çalıştaya İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı’nın da aralarında bulunduğu 60’ın üzerinde kamu kurum ve kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile köy muhtarları ve Babaeski sakinleri iştirak etti.

Babaeski İlçe Vizyon Geliştirme Geliştirme Çalıştayı, TRAKYAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Karaman’ın Ajans hakkındaki kısa sunumu ve Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Hacı, konuşmasında çalıştayın ilçenin kalkınma önceliklerinin ortaya konması, güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar ve karşılaştığı tehditlerin masaya yatırılması açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Hacı, TRAKYAKA’nın gerek teknik destek anlamında gerekse mali destek programlarıyla her zaman kendilerinin yanında olan bir kurum olduğunu ifade ederek başta Ajans Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün olmak üzere tüm Ajans çalışanlarına teşekkür etti.

Çalıştayın yönteminin açıklanmasını takiben ilk olarak Babaeski’nin sorunları tartışmaya açıldı. İlçede kültür sanat etkinlikleri, toplantı ve seminer gibi organizasyonların düzenlenebileceği çok amaçlı bir salonun bulunmaması önemli bir sorun olarak gündeme getirildi. İlçeden geçen Şeytanderesi’nin ıslah edilmemesi ve dere kenarında halkın yararlanabileceği rekreasyon alanlarının yaratılmaması ile Festival Alanı’nın yeterli niteliğe sahip olmaması ve kültürel aktivitelerin yetersizliği diğer önemli sorunlar olarak ifade edildi. Kent içi trafik ve park sorunu, işsizlik, sokak köpekleri, katı atık depolama tesisi ve köylerdeki kanalizasyon sistemi eksikliğinin yanısıra tarımsal sulama problemi de dile getirilen diğer sorunlar oldu. Plansız sanayileşme sonucu tarım alanlarının daralması ve Ergene Nehri’nin kirlenmesi ise Babaeskililerin en fazla dikkat çektiği sorunlar arasında yer aldı.

Babaeski’nin kalkınma açısından sahip olduğu fırsatların görüşüldüğü bölümde Babaeski sarımsağının tanıtımının yapılması ve pazarlama imkanlarının artırılması halinde bu ürünün önemli bir ekonomik değere dönüştürülebileceği belirtildi. İlçenin coğrafi konumunun özellikle ulaşım anlamında sunduğu potansiyelin değerlendirilmesi ile verimli tarım arazilerinin varlığı ve süt ve süt ürünleri, Babaeski’nin önemli potansiyelleri olarak ele alındı. Gündemde olan hızlı tren projesi ile Babaeski-İstanbul arası yolculuğun 35 dakikaya inecek olması da Babaeski için bir fırsat olarak değerlendirildi. Alpullu Şeker Fabrikası ve sosyal tesisleri ile bu tesisler içerisindeki Atatürk Köşkü’nün de hem üretim hem sosyal tesis hem de turizm anlamında fırsata dönüştürülebileceğine dikkat çekildi.

Babaeski İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştayı, paydaşların kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerden beklentilerinin alınmasıyla devam etti. Babaeskililer özellikle kamudan planlama çalışmalarının titizlikle yürütülmesi konusunda bir beklentilerinin olduğunu ifade ettiler. Çalıştayın bu bölümünde tüm katılımcıların ortak beklentisinin ise ilçeye daha fazla mali kaynak aktarılması yönünde olduğu belirlendi. Çalıştay, bölgesel kalkınma önceliklerinin tespiti amacıyla hazırlanan tematik alan oylamasıyla sürdü. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin oluşturulmasında kullanılacak olan verilerin toplanması amacıyla yapılan elektronik oylamanın ardından ikinci oturuma geçildi. İlk oturumda ortaya konan fırsatların plan ve projeler çerçevesinde ne şekilde değerlendirilebileceğinin gruplar halinde masaya yatırıldığı ikinci oturumun akabinde sona eren çalıştaya dair raporun kısa süre içerisinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

FOTOĞRAFLAR

Babaeski, Kalkınma Vizyonunu Masaya YatırdıBabaeski, Kalkınma Vizyonunu Masaya YatırdıBabaeski, Kalkınma Vizyonunu Masaya Yatırdı
  Yükleniyor...