TRAKYAKA, 2012 Yılı Kasım Ayı Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2012 | Toplam Okunma: 2040

1)      18/10/2012 tarih ve 42 no.lu Yönetim Kurulu Karar Tutanağı’nın 2 maddesinde yer alan “1 (bir) Planlama Uzmanı” ifadesinin “2 (iki) Planlama Uzmanı” olarak revize edilmesine,

2)      2012 yılı dış denetimine ilişkin sözleşme imzalamak üzere Genel Sekretere yetki verilmesine,

3)      18.10.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 4 nolu kararın iptaline, Ajans hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet şoförlü binek aracı kiralanması hususunda Genel Sekretere yetki verilmesine,

4)      5449 sayılı yasanın 11/g Maddesi ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 13/2. Maddesine göre Ajansımızın 2013 yılı için öngördüğü;

a)      İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi,

b)      Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi,

c)      Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin onaylanarak kabul edilmesine,

d)     Kalkınma Ajansları Proje Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 10/3. Maddesi uyarınca kar amacı güden başvuru sahipleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından alınacak olan teminat oranının %10 olarak belirlenmesine,

e)      Başvuru Rehberlerinin onaylanması sürecinde Kalkınma Bakanlığı ile müzakereler sonucunda yapılacak değişiklikler konusunda Genel Sekretere yetki verilmesine,

 

 

      Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...