TRAKYAKA, 2012 Yılı Kasım Ayı Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2012 | Toplam Okunma: 1980

1)      18/10/2012 tarih ve 42 no.lu Yönetim Kurulu Karar Tutanağı’nın 2 maddesinde yer alan “1 (bir) Planlama Uzmanı” ifadesinin “2 (iki) Planlama Uzmanı” olarak revize edilmesine,

2)      2012 yılı dış denetimine ilişkin sözleşme imzalamak üzere Genel Sekretere yetki verilmesine,

3)      18.10.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 4 nolu kararın iptaline, Ajans hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet şoförlü binek aracı kiralanması hususunda Genel Sekretere yetki verilmesine,

4)      5449 sayılı yasanın 11/g Maddesi ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 13/2. Maddesine göre Ajansımızın 2013 yılı için öngördüğü;

a)      İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi,

b)      Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi,

c)      Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin onaylanarak kabul edilmesine,

d)     Kalkınma Ajansları Proje Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 10/3. Maddesi uyarınca kar amacı güden başvuru sahipleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından alınacak olan teminat oranının %10 olarak belirlenmesine,

e)      Başvuru Rehberlerinin onaylanması sürecinde Kalkınma Bakanlığı ile müzakereler sonucunda yapılacak değişiklikler konusunda Genel Sekretere yetki verilmesine,

 

 

      Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...