TRAKYAKA, 2012 Yılı Kasım Ayı Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2012 | Toplam Okunma: 2197

1)      18/10/2012 tarih ve 42 no.lu Yönetim Kurulu Karar Tutanağı’nın 2 maddesinde yer alan “1 (bir) Planlama Uzmanı” ifadesinin “2 (iki) Planlama Uzmanı” olarak revize edilmesine,

2)      2012 yılı dış denetimine ilişkin sözleşme imzalamak üzere Genel Sekretere yetki verilmesine,

3)      18.10.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 4 nolu kararın iptaline, Ajans hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet şoförlü binek aracı kiralanması hususunda Genel Sekretere yetki verilmesine,

4)      5449 sayılı yasanın 11/g Maddesi ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 13/2. Maddesine göre Ajansımızın 2013 yılı için öngördüğü;

a)      İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi,

b)      Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi,

c)      Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin onaylanarak kabul edilmesine,

d)     Kalkınma Ajansları Proje Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 10/3. Maddesi uyarınca kar amacı güden başvuru sahipleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından alınacak olan teminat oranının %10 olarak belirlenmesine,

e)      Başvuru Rehberlerinin onaylanması sürecinde Kalkınma Bakanlığı ile müzakereler sonucunda yapılacak değişiklikler konusunda Genel Sekretere yetki verilmesine,

 

 

      Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...