Basın Duyurusu

Eklenme Tarihi: 12 Aralık 2012 | Toplam Okunma: 2661
2012/2013 Yılı Mali Destek Programları

T.C.

TRAKYA KALKINMA AJANSI

Genel Sekreterliği
 

Basın Duyurusu

10.12.2012

 

Trakya Kalkınma Ajansı, 2012/2013 Yılı Mali Destek Programları aracılığıyla paydaşlarına 21 milyon TL dağıtacaktır. 10 Aralık 2012 tarihi itibariyle programlara ilişkin proje teklif çağrılarını ilan eden Ajans, başvuruları 22 Şubat 2013 Cuma günü saat 18:30’a dek kabul edecektir. Proje başvuruları 25 Aralık tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

TRAKYAKA tarafından oluşturulan destek programlarında hibeler aşağıdaki başlıklar altında ve belirtilen miktarlarda verilecektir:

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı :               11 milyon TL

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı:         6,5 milyon TL

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı: 3,5 milyon TL

Ajansın daha önce çıktığı hibe programlarında edinilen tecrübeler ışığında, proje sahiplerinin son başvuru tarihi ve saatine dikkat etmeleri ve evraklarını tam ve eksiksiz teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır. Daha önceki uygulamalardan farklı olarak proje sahipleri bu kez projelerini Ajansa teslim etmeden önce internet üzerinden de giriş yapacaklardır. Yeni yöntemde başvuru sahiplerinin projelerini önce uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Başvuru rehberlerinde tarif edildiği şekilde kayıt işlemlerini tamamlayanlar projelerini Ajansa kapalı zarf içerisinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden teslim edebileceklerdir.

İnternet ortamından kayıt sistemi, önceki programlarda başvuru sahiplerini zorlayan paraf ve imza konularında da önemli bir kolaylık getirecektir. Proje başvuru formu ve ekleri elektronik ortamda sisteme girileceğinden bu belgelerin paraflanmasına gerek olmayacaktır. Aynı şekilde proje bütçesi de internet üzerinden kayda alınmış olacağından imzalı olarak teslim edilmesi şartı aranmayacaktır. Ancak internet kaydı tamamlandıktan sonra alınacak başvuru formu beyannamesi imzalanarak projeye dahil edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...