TRAKYAKA, 2013 Yılı Ocak Ayı Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2013 | Toplam Okunma: 2023

1)      2010 yılı  Mali Destek Programları proje ve faaliyet desteği ödemelerinden 2013 yılına sarkan ödemelerin 2013 yılı gider bütçesinde yedek ödenekten karşılanmasına,

2)      Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 27.maddesinin 4.fıkrası uyarınca, 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Genel Sekreterlik tarafından sunulan başvurular arasından Ek’te başarılı asil, yedek, ret, başarısız ve ön inceleme ret olarak sunulan listenin onaylanmasına,

3)      2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında başarılı olan başvurular için yapılacak ön ödeme oranının %70 olarak belirlenmesine,

4)      Ajans 2012 yılı İnsan Kaynakları Politikası Raporunun onaylanmasına ve 2013 yılı İnsan Kaynakları Politikasının belirlenmesine yönelik olarak Genel Sekretere yetki verilmesine,

5)      10-11 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Sözlü Yarışma Sınavı sonucunda başarılı bulunan 7 uzman personel ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 17. maddesi çerçevesinde iki ayı deneme süresi olmak üzere belirsiz süreli iş akdi yapılmasına,

6)      Kırklareli Merkez 21 Pafta 113 Ada 35 parselde bulunan mülkiyeti Trakya Kalkınma Ajansına ait tescilli yapının yapım işleri için ihaleye çıkılması ve ihale işlemlerinin yürütülmesi için Genel Sekretere yetki verilmesine,

7)      Kırklareli Hizmet Binası ihale işine ilişkin olarak komisyon oluşturulmasına,

 

 

     Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...