TRAKYAKA, 2013 Yılı Şubat Ayı Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 1 Mart 2013 | Toplam Okunma: 2068

1)      Ajansımıza 2012/2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Döneminde yapılan proje başvurularında, Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminden alınması gereken proje başvuru formlarının başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi beyanı kısmında sistemden kaynaklı olarak mühür veya kaşe alanı açılmadığı için; mühür veya kaşesi eksik olan başvuru sahiplerine yazılı bildirim ile beş iş günü süre verilerek eksik mühür veya kaşelerin tamamlatılmasına,

 

2)      Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görüş bildirilen 2013 Yılı Ajans Bütçesinin 45.131.535,58 TL olarak kesinleştirilmesine,

3)      2012 Yılı Faaliyet Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesine,

 

4)      Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanının DEİK ile gerçekleştirilecek kurumsal işbirliğine yönelik protokolün imzalamasına,

5)      21 Ocak 2013 tarihinde ilan edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın teklif çağrısına başvurmak üzere bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda operasyon tanımlama belgesi hazırlanması için Genel Sekreter’in yetkilendirilmesine ve program otoritesine sunulmak üzere Yetkilendirme Kararı’nın hazırlanarak başvuru öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinin imzasına sunulmasına,

 

 

     Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...