TRAKYAKA, 2013 Yılı Şubat Ayı Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 1 Mart 2013 | Toplam Okunma: 1916

1)      Ajansımıza 2012/2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Döneminde yapılan proje başvurularında, Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminden alınması gereken proje başvuru formlarının başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi beyanı kısmında sistemden kaynaklı olarak mühür veya kaşe alanı açılmadığı için; mühür veya kaşesi eksik olan başvuru sahiplerine yazılı bildirim ile beş iş günü süre verilerek eksik mühür veya kaşelerin tamamlatılmasına,

 

2)      Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görüş bildirilen 2013 Yılı Ajans Bütçesinin 45.131.535,58 TL olarak kesinleştirilmesine,

3)      2012 Yılı Faaliyet Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesine,

 

4)      Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanının DEİK ile gerçekleştirilecek kurumsal işbirliğine yönelik protokolün imzalamasına,

5)      21 Ocak 2013 tarihinde ilan edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın teklif çağrısına başvurmak üzere bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda operasyon tanımlama belgesi hazırlanması için Genel Sekreter’in yetkilendirilmesine ve program otoritesine sunulmak üzere Yetkilendirme Kararı’nın hazırlanarak başvuru öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinin imzasına sunulmasına,

 

 

     Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...