Ajansa Sunulan Projeler İnceleme Aşamasında

Ajansa Sunulan Projeler İnceleme Aşamasında
Eklenme Tarihi: 13 Mart 2013 | Toplam Okunma: 2988
Bağımsız Değerlendiriciler Göreve Başladı

Trakya Kalkınma Ajansı 2012/2013 Yılı Mali Destek Programlarına ilişkin proje değerlendirme süreci başladı. 22 Şubat 2013 tarihinde sona eren proje teslimlerinin ardından evraklarını tam olarak teslim eden başvuru sahiplerine ait projelerin değerlendirme aşamasına geçildi. Bölge dışından gelen bağımsız değerlendiricilerin, projeleri başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre incelemeye aldıkları açıklandı.

21 milyon TL’lik bir kaynağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinden gelen proje başvuruları doğrultusunda bölgeye aktarılması için çalışmalar sürüyor. Trakya Kalkınma Ajansı 2012/2013 Yılı Mali Destek Programları aracılığıyla TR21 Trakya Bölgesi’nin istifadesine sunulan kaynak için yapılan 310 başvuru inceleme altına alındı. Projeler ilk olarak Ajans personeli tarafından idari incelemeye alınarak evrakların eksik olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda bazı projeler için eksik evrakların tamamlanması amacıyla proje sahiplerine bildirimde bulunuldu. Red gerekçesi oluşturan eksiklere sahip projeler ise puanlama aşamasına geçemeden elenmiş oldu.

Ajans Uzmanları Değerlendirme Sürecinin Dışında

TRAKYAKA uzmanları teslim edilen projelere ilişkin eksik evrak kontrolünü sürdürürken Ajansa evrakları tam olarak teslim edilen projeler ise bağımsız değerlendiricilerin önüne gelmeye başladı. Bağımsız değerlendiriciler tarafından tek tek puanlanacak olan projelerin bu içerik değerlendirmelerinde Ajans uzmanlarının herhangi bir müdahalesinin olmadığı hatırlatıldı. Ajans Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün değerlendirme sürecinin Mayıs ayının ilk haftasına dek sürmesini planladıklarını belirtirken sürecin bölge adına hayırlı sonuçlar doğurmasını diledi. Üstün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘‘Ajansımızdan hibe talebinde bulunan başvuru sahiplerinin projelerini bu hafta itibariyle incelemeye almış bulunuyoruz. Kaynağı sağlayan kurum olarak tarafsızlık ilkesi gereği kendi personelimizi içerik değerlendirmesinin tamamen dışında tutuyoruz. Değerlendirme sürecinin bu ilk adımında tamamı Ajans ve bölge dışından olan uzmanlar ile çalışıyoruz. Bağımsız değerlendiriciler olarak adlandırılan bu uzmanların projelere verecekleri puanlar büyük önem taşıyor. Zira projelerin bu aşamada alacakları puanlar nihai değerlendirme listesindeki sıralamaya etki ediyor. Bu aşama için seçtiğimiz değerlendiricilerin alanlarında uzman kişiler olmalarına çok dikkat ediyoruz. O nedenle de kaynakların paydaşlarımıza en verimli biçimde aktarılması konusunda kendilerinin uzmanlıklarına güveniyoruz.’’

Bağımsız Değerlendiriciler Nasıl Seçiliyor?

Bağımsız değerlendiriciler, projeleri başvuru rehberlerindeki esaslara göre mali, idari ve teknik açılardan değerlendirmek üzere,  Ajans tarafından görevlendiriliyorlar. Bağımsız değerlendiricilerin, en az lisans mezunu olması, alanında  en az beş yıllık tecrübesinin bulunması, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekiyor. Ajans,  bağımsız değerlendirici havuzunda yer alacak uzmanlarda aranacak özellikleri ilan yoluyla duyuruyor ve başvuruları kabul ediyor. Başvurular, Genel Sekreterce aralarında hiyerarşik bağ bulunmayan en az üç uzmandan oluşan bir komisyonca değerlendiriliyor. Bağımsız değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, özgeçmişlerin incelenmesi ve gerektiğinde yüz yüze görüşme veya telefon görüşmesi gibi mülakat yöntemleriyle tespit ediliyor.

Bağımsız Değerlendiriciler Nasıl Çalışıyor?

Bir proje iki bağımsız değerlendirici tarafından ayrı ayrı değerlendiriliyor ve iki değerlendiricinin 100 üzerinden verdikleri puanların ortalaması alınıyor. İki değerlendiricinin aynı projeye verdikleri puanlar arasında 15 puandan fazla fark varsa proje üçüncü bir değerlendiriciye veriliyor. Üçüncü bağımsız değerlendiricinin verdiği puan ilk iki puandan hangisine daha yakınsa onunla olan ortalaması alınıyor ve proje puanı tespit ediliyor. Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebiliyor. Bağımsız değerlendiricilerin kimlikleri ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutuluyor ve kendileri için dış etkenlerden uzak bir inceleme ortamı oluşturuluyor.

Proje Değerlendirme Süreci Ne Şekilde Tamamlanıyor?

Ajansın proje değerlendirme sisteminde, bağımsız değerlendirici aşamasından sonra projeler değerlendirme komitesine sunuluyor. Bölgedeki çeşitli kurum ve kuruluş yetkilileri ile üniversite temsilcilerinden oluşan komitenin projelere verdiği puanlar projelerin başarı sıralamasını belirliyor. Bu yöntemle oluşan liste Genel Sekreterlikçe risk incelemesine tabi tutulduktan sonra sıra Ajans Yönetim Kurulu’nun onayına geliyor. Bu aşamada projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ve bölgenin önceliklerini dikkate alan Yönetim Kurulu üyeleri, destek almasını uygun görmedikleri projeleri aldıkları puana bakmaksızın listeden çıkartabiliyor. Liste dışı kalan projelerin yerine puan sıralamasına göre ilk yedekten başlamak üzere yedek listede bulunan projeler ekleniyor. Böylece hibe desteği alacak projeler belirlenmiş oluyor. 

DİĞER HABERLER

Trakya’ya Yeni Bir Kültür Rotası: “Mimar Sinan’ın İzinde Bir Payitahttan Diğerine Yolculuk”13 Nisan 2018Trakya Kalkınma Ajansı ve TURİNG işbirliği ile hayata geçirilen ve Trakya Bölgesi’ndeki Mimar Sinan eserleri üzerinde hazırlanan turizm rotasının tanıtımı Edirne’de yapıldı. Trakya Hestourex Fuarı’nda Yerini Aldı8 Nisan 2018Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlükleri, üniversite ve özel hastaneler ile birlikte Antalya’da 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen 2’nci Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre Fuarı Hestourex’te yerini aldı. On Birinci Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi31 Mart 2018On Birinci Kalkınma Planı Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yedi coğrafi bölgede düzenlenen toplantıların üçüncüsü Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı CüneydDüzyol başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi. TRAKYAKA Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ’da Yapıldı29 Mart 2018Trakya Kalkınma Ajansı, Mart ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Tekirdağ’da Ajans hizmet binasında gerçekleştirdi. 2018 Yılı Mali Destek Programları Proje Başvuruları Sona Erdi22 Mart 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen proje teklif çağrısı 9 Mart 2018 tarihinde KAYS (Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi) üzerinden sona erdi. Proje başvurularına ait evraklar 16 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00’a dek Trakya Kalkınma Ajansı’na teslim edildi.
  Yükleniyor...