TRAKYAKA, 2013 Yılı Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 29 Mayıs 2013 | Toplam Okunma: 2316

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 28.05.2013 günü yaptığı görüşmeler sonrasında;

1)      Yönetim Kurulu Başkanının toplantıya iştirak edemediği durumlarda kendisinin yerine bir sonraki dönemde başkanlık görevini üstlenecek olan üyenin vekalet etmesine, 

2)      Kalkınma Bakanlığı’nın 14.03.2013 tarih ve 184 sayılı Olur’u ile yapılan mevzuat değişiklikleri uyarınca, 2012-2013 Mali Destek Programları kapsamında imzalanacak destek sözleşmelerinde belirtilen Bilgi ve Rapor Sağlama Yükümlülüğü, Ajans Desteğini Görünür Kılma Yükümlülüğü ve Performans Gereklerinin Yerine Getirilmesi Yükümlülüklerine aykırılık halinde uygulanacak cezai şart oranının destek miktarının %1’i, destek sözleşmelerinin Ajans tarafından tek taraflı feshedilmesi halinde uygulanacak cezai şart oranının destek miktarının % 10’u olarak belirlenmesine; 

3)      Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 21/6 maddesi kapsamında TR21-13-İKT referans numaralı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kullanılamayan 3.372.789,71 Türk Lirasının TR21-13-SOS referans numaralı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’na aktarılması şeklindeki Genel Sekreterlik kararının uygun bulunmasına, 

4)      2013 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 2 inci bölümünde (sayfa 14) belirtilen kurallar kapsamında; Kırklareli İl Özel İdaresi’nin sunmuş olduğu (TR21-13-KÖA-26) ‘Kırklareli’nde Bir İlk: Kültür Evi ve Sergi Salonu’ başlıklı başvuru ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu (TR21-13-KÖA-0009) ‘Kadı Bedrettin Camii Restorasyon Uygulama ve Çevre Düzenleme İşi’ başlıklı başvurunun başarılı projeler listesinden çıkarılmasına, 

5)      2013 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Tutanak Ekinde yer alan ve toplam destek tutarı 17.951.618,74 Türk Lirası olan 102 adet projenin onaylanmasına ve sonuçların kamuoyuna ilan edilmesine, 

6)      “2013 Yılı Proje Teklif Çağrıları Başarılı Projeler Listesi”nde yer alan projelerle ilgili sözleşmelerin imzalanması için Ajans Genel Sekreterine yetki verilmesine,

 

     Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...