TRAKYAKA, 2013 Yılı Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Kararları

Eklenme Tarihi: 29 Mayıs 2013 | Toplam Okunma: 2133

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 28.05.2013 günü yaptığı görüşmeler sonrasında;

1)      Yönetim Kurulu Başkanının toplantıya iştirak edemediği durumlarda kendisinin yerine bir sonraki dönemde başkanlık görevini üstlenecek olan üyenin vekalet etmesine, 

2)      Kalkınma Bakanlığı’nın 14.03.2013 tarih ve 184 sayılı Olur’u ile yapılan mevzuat değişiklikleri uyarınca, 2012-2013 Mali Destek Programları kapsamında imzalanacak destek sözleşmelerinde belirtilen Bilgi ve Rapor Sağlama Yükümlülüğü, Ajans Desteğini Görünür Kılma Yükümlülüğü ve Performans Gereklerinin Yerine Getirilmesi Yükümlülüklerine aykırılık halinde uygulanacak cezai şart oranının destek miktarının %1’i, destek sözleşmelerinin Ajans tarafından tek taraflı feshedilmesi halinde uygulanacak cezai şart oranının destek miktarının % 10’u olarak belirlenmesine; 

3)      Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 21/6 maddesi kapsamında TR21-13-İKT referans numaralı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kullanılamayan 3.372.789,71 Türk Lirasının TR21-13-SOS referans numaralı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’na aktarılması şeklindeki Genel Sekreterlik kararının uygun bulunmasına, 

4)      2013 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 2 inci bölümünde (sayfa 14) belirtilen kurallar kapsamında; Kırklareli İl Özel İdaresi’nin sunmuş olduğu (TR21-13-KÖA-26) ‘Kırklareli’nde Bir İlk: Kültür Evi ve Sergi Salonu’ başlıklı başvuru ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu (TR21-13-KÖA-0009) ‘Kadı Bedrettin Camii Restorasyon Uygulama ve Çevre Düzenleme İşi’ başlıklı başvurunun başarılı projeler listesinden çıkarılmasına, 

5)      2013 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Tutanak Ekinde yer alan ve toplam destek tutarı 17.951.618,74 Türk Lirası olan 102 adet projenin onaylanmasına ve sonuçların kamuoyuna ilan edilmesine, 

6)      “2013 Yılı Proje Teklif Çağrıları Başarılı Projeler Listesi”nde yer alan projelerle ilgili sözleşmelerin imzalanması için Ajans Genel Sekreterine yetki verilmesine,

 

     Oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...