2023 Türkiye Bağcılık Vizyonu Belirlendi

2023 Türkiye Bağcılık Vizyonu Belirlendi
Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2013 | Toplam Okunma: 3519
Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilen Vizyon 2023 Bağcılık Çalıştayı sona erdi. 26-27 Haziran tarihlerinde Tekirdağ’da düzenlenen çalıştay ile Cumhuriyet’imizin 100. yılında bağcılık sektöründe ulaşılması istenen hedefler belirlendi.

Ana temaları üretim, ürün işleme ve pazarlama konularındaki sorunlar, çözüm önerileri ve hedefler olarak belirlenen Vizyon 2023 Bağcılık Çalıştayı'nda akademisyenler, araştırmacılar, sektörde düzenleme ve kontrol görevini yürüten kamu çalışanları, çiftçiler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 200’e yakın katılımcı bir araya geldi. Çalıştayın ilk gününde katılımcılara Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından Türk Bağcılığının mevcut durumu hakkında bir bilgilendirme yapıldı. Toplantının öğleden sonra gerçekleştirilen kısmında ise üç ayrı gruba bölünen katılımcılar bağcılığın güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri mercek altına aldı.

Çalıştayın ikinci gününde ise bir önceki gün ulaşılan sonuçların değerlendirmesi yapılarak uzun tartışmalardan sonra vizyon cümlesi belirlendi. Türk Bağcılığına 2023 yılına kadar yön verecek olan çalıştayda ulaşılan vizyon cümlesi şu şekilde tespit edildi: " Sahip olduğu biyo çeşitliliği etkin kullanan, Ar-Ge faaliyetlerini uygulamaya aktarmış, Gelişmiş örgüt yapısıyla, Üzüm ve üzüm ürünleri ile ulusal ve uluslar arası düzeyde markalaşmış, Dünya pazarlarında kalite, nicelik ve çeşitliliği ile yer edinmiş, Gıda güvenilirliğini daima ön planda tutarak sürdürülebilirliği sağlamış DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE BAĞCILIĞI…”

Çalıştaya ilişkin sonuç bildirgesi Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nün http://www.bagcilik.gov.tr/ sayfasında ilan edilecek. Bildirgenin önümüzdeki dönemde bağcılık ve ilgili sektörlerin paydaşlarına, araştırma ve geliştirme çalışmalarına, politika belirleyici kişi ve kurumlara yön vermesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLAR

2023 Türkiye Bağcılık Vizyonu Belirlendi 2023 Türkiye Bağcılık Vizyonu Belirlendi 2023 Türkiye Bağcılık Vizyonu Belirlendi
  Yükleniyor...