2013 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz -Ağustos Dönemi Değerlendirme Sonuçları

Eklenme Tarihi: 19 Eylül 2013 | Toplam Okunma: 1749

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TR21-13-TD-01 referans numaralı 2013 Yılı Temmuz-Ağustos Dönemi Teknik Destek Programı’nın değerlendirme süreci tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, Başvuru Rehberi’nin 2.3. Bölümünde yer alan idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış olup, 25 adet proje başvurusunun 23’ü ön inceleme kriterlerini sağlamış ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Ön inceleme sürecinde uygun bulunan toplam 23 adet proje başvurusunun 18 tanesi başarılı sayılabilmek için gerekli olan minimum altmış beş (65) puanı alarak 2013 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Program kapsamında, aşağıda sunulmuş olan asil listede yer alarak teknik destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri, başarılı proje listesinin Ajans internet sitesinde ilan edilmesini müteakip 10 iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere (Sözleşme imzalamak için son gün 03.10.2013) Ajansa başvurmak zorundadır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvuruda bulunmayan başvuru sahipleri projelerinden feragat etmiş sayılacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında Ajansa ibraz edilmesi gereken belgeler ve sözleşme imzalama koşulları için tıklayınız.

Bu ilan teknik desteğe hak kazanan başvuru sahipleri için sözleşmeye davet niteliğindedir.
 

2013 Yılı Teknik Destek Temmuz-Ağustos Dönemi Başarılı Başvurular Asil Listesi:

Başvuru Numarası

Başvuru Sahibinin Yasal Adı

Talep Başlığı

TR21-13-TD01-01

T.C. Kırklareli Valiliği

Avrupa Birliği Sözleşme Ve Satın Alma Usulleri (PRAG İhale Usulleri) Eğitimi

TR21-13-TD01-02

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Verimli Eğitim İçin Etkili İletişim

TR21-13-TD01-03

İpsala Kaymakamlığı

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

TR21-13-TD01-04

Kırklareli Üniversitesi

Uzaktan Eğitim İçin Akademik Altyapının Güçlendirilmesi

TR21-13-TD01-05

Tekirdağ Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği

İşletme Geliştirme Masası

TR21-13-TD01-06

Edirne İl Özel İdaresi

Ekonomik ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi

TR21-13-TD01-07

Uzunköprü Ticaret Ve Sanayi Odası

KOBİ'ler Konuşuyor Uzunköprü Gelişiyor

TR21-13-TD01-08

Tekirdağ Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Çocukları Tanıma Teknikleri

TR21-13-TD01-09

Tekirdağ Ticaret Ve Sanayi Odası

Tekirdağ TSO Stratejik Plan Hazırlık Çalışması

TR21-13-TD01-11

Edirne Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü

Hizmet Kalitesini Geliştirme Programı

TR21-13-TD01-13

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy OSB'nin Hizmette Mükemmellik Yolculuğu

TR21-13-TD01-16

Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

İletişim Teknikleri Eğitimi

TR21-13-TD01-18

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tekirdağ Şubesi

Bilmemek Engel Değil, Asıl Engel Öğrenmemek

TR21-13-TD01-19

Kırklareli Rehberlik Ve Araştırma Merkezi

WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Kursu

TR21-13-TD01-20

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü

Poliste Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilme Eğitimi

TR21-13-TD01-21

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

İletişim Teknikleri Eğitimi

TR21-13-TD01-23

Hayrabolu Kaymakamlığı

Stratejik Planlama Eğitimi

TR21-13-TD01-24

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü

Aile Sağlığımız, Toplumsal Huzurumuz.

 

Önemli Not: Trakya Kalkınma Ajansı, 2013 Yılı Teknik Destek Programı Eylül - Ekim Dönemi Başvurularını kabul edilmeye devam etmektedir.

 

DİĞER DUYURULAR

2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...