Trakya’da Süt Kümelenmesi Konusundaki İlk Adım Atıldı

Trakya’da Süt Kümelenmesi Konusundaki İlk Adım Atıldı
Eklenme Tarihi: 3 Aralık 2013 | Toplam Okunma: 2149
Trakya’da süt ve süt ürünleri imalat sektörünün küme koordinasyonunun sağlanması, farkındalığının arttırılması ve etkinleştirilmesi amacıyla TRAKYAKA eşgüdümünde kamu,üniversite, STK ve özel kesim temsilcileri bir araya geldi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan ve “Ulusal Sanayi Strateji Belgesi'nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmayı” hedefleyen “Kümelenme Destek Programı” kapsamında Trakya’da Süt ve Süt ürünleri İmalatı sektöründe küme koordinasyonunun, farkındalığının ve etkinliğinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulunmak üzere Ajansımız Genel Sekreterliğinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Edirne Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü,  Kırklareli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, , Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Malkara Sanayi veTicaret odası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya ABİGEM ve Özel Sektör Temsilcilerin katıldığı toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Karaman’ın Kümelenme Kavramı ve Trakya Bölgesindeki Süt ve Süt Ürünleri üretimi ve Ajans Uzmanı Ertuğ Güney’in Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Kümelenme Destek Programı” konusundaki sunumlarının ardından temsilcilerin potansiyel Süt ve Süt Ürünleri Kümelenmesi hakkında görüşleri alındı.

Toplantıda katılımcılar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Kümelenme Destek Programına” Süt ve Süt Ürünleri Sektörü ile katılım sağlanması, bunun yanında sektörün sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik İl ve İlçelerde toplantılar yapılarak paydaşların görüşlerinin alınması ve oluşturulacak Kümenin gerçekleştirileceği faaliyetler konusunda görüşlerini bildirdi.

FOTOĞRAFLAR

Trakya’da Süt Kümelenmesi Konusundaki İlk Adım Atıldı
  Yükleniyor...