Trakya Kalkınma Ajansı 2013-2014 Yılı Mali Destek Programları Bütçesi 12 Milyon TL

Trakya Kalkınma Ajansı 2013-2014 Yılı Mali Destek Programları Bütçesi 12 Milyon TL
Eklenme Tarihi: 20 Aralık 2013 | Toplam Okunma: 4545
Toplam 12 milyon TL’lik bir kaynağın ayrıldığı Trakya Kalkınma Ajansı 2013/2014 Yılı Mali Destek Programları teklif çağrısı yayınlandı. Üç başlık halinde ilan edilen programlar için 08.01.2014 tarihinden itibaren başvuru kabulüne başlanacağı açıklandı. Ajans tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili proje başvuruları 07 Mart 2014 saat 23:00’e kadar KAYS üzerinden (KAYS:Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi), 14 Mart 2014 Cuma günü saat 18:00’e dek ise matbu olarak elden kabul edilecek.

Trakya Kalkınma Ajansı, hazırlamış olduğu TR21 Trakya Bölge Planı önceliklerine göre oluşturduğu dördüncü mali destek programını ilan etti. İktisadi Kalkınma, Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma başlıkları altında duyurulan programlar aracılığıyla bölge paydaşlarına 12 milyon TL tutarında hibe desteği sağlanması planlanıyor. TRAKYAKA, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 4 milyon TL, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 5 milyon TL ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 3 milyon TL destek sağlayacak.

KOBİ, birlik ve kooperatiflere 500.000 TL’ye kadar hibe desteği

TRAKYAKA, kar amacı güden kuruluşlara yönelik olarak hazırladığı İktisadi Kalkınma Programı ile KOBİ’lere, birliklere ve kooperatiflere büyük destek sağlamayı amaçlıyor. Ajans başarılı bulduğu KOBİ, birlik ve kooperatiflerin projelerine 4 milyon TL geri ödemesiz destek imkânı sunuyor. Dördüncü teklif çağrısı kapsamında bu kurumlara proje başına sağlanacak desteğin alt limiti 50.000 TL olurken, üst limiti ise 500.000 TL olarak belirlendi. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde başvuracak kar amacı güden kuruluşlar proje bütçesinin % 50’sini karşılamak zorundalar. Trakya Bölgesinde yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla oluşturulan programa KOBİ’lerden yoğun ilgi olması bekleniyor.

Ajans, mali destek programlarıyla başta mahalli idareler olmak üzere kar amacı gütmeyen kurumların altyapı projeleri için de 5 milyon TL’lik bir program hazırlamış durumda. Teklif çağrısına çıkılan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile yapılacak altyapı yatırımlarıyla bölgenin sosyo-ekonomik yaşam seviyesi ve imkânlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu program sayesinde proje sahipleri proje bütçelerinin % 75’e kadar olan kısmını hibe olarak Ajanstan alabiliyor. Program kapsamında yapılacak proje başvurularına verilecek hibenin alt limiti 100.000 TL, üst limiti ise 1.000.000 TL olacak. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na mahalli idareler(il özel idareleri, belediyeler, köy muhtarlıkları, mahalli idare birlikleri), diğer kamu kurum ve kuruluşları(valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık veya bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez, enstitü ve başkanlıklar vb.), organize sanayi bölgeleri, üniversiteler(Üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları(TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluşlar) başvurabilecekler.   

Kar amacı gütmeyen kurumların yararlanabildiği bir diğer destek programı ise Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı olarak adlandırılıyor. Söz konusu programda bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi hedeflenirken başarılı proje sahipleri Ajanstan toplam maliyetlerinin % 90’ını hibe desteği olarak alma fırsatı bulabiliyor. Toplam 3 Milyon TL bütçesi bulunan Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programına başvuracak yararlanıcıların alacağı desteklerin alt limiti 50.000 TL, üst limiti ise 500.000 TL olacak. Programa mahalli idareler (il özel idareleri, belediyeler, köy muhtarlıkları, mahalli idare birlikleri), diğer kamu kurum ve kuruluşları(valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık veya bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez, enstitü ve başkanlıklar vb.), üniversiteler(Üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları(TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluşlar), sivil toplum kuruluşları(vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluşlar), birlik ve kooperatifler başvurabilecekler.

“Dezavantajlı Konumda Bulunan Kırsal Yerleşimlere Özel Önem Veriyoruz”

2013/2014 Yılı Mali Destek Programları hakkında bir açıklama yapan TRAKYAKA Genel Sekreteri Vekili Mehmet Karaman şunları söyledi: ”Ajansımız Trakya Bölge Planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği, farkındalık oluşturma, araştırma-geliştirme, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile birlikte Bölgemizde yer alan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını desteklemek üzere mali destekler sağlamaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllardan bugüne yaklaşık 40 milyon TL’lik bir tutarı yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara hibe olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ajansın sağladığı bu hibeler ile birlikte yararlanıcıların projeler kapsamında harcadıkları eşfinansman rakamları ile bölgede 60 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak hayata geçirilmiş oldu. Bu mali kaynaklar somut elde edilen çıktılar olarak gözükse de bu süreçte elde edilen en önemli unsur kurum ve kuruluşlarda proje kültürünün geliştirilmesidir. 

Ajansımızın 2014 yılı içerisinde uygulanacak duyurusu yapılan bu mali destek programları ile temel beklentisi Bölge Plan hedefleri doğrultusunda örnek projelerin hayata geçirilmesidir. Bu çerçevede potansiyel yararlanıcılardan 2014-2023 Taslak Bölge Planı’nı inceleyerek plan ekinde yer alan örnek proje setlerinde de yararlanarak kurumlarının ve Bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda proje üretmeleridir. 

Bölge genelinde dezavantajlı konumda bulunan kırsal yerleşimlere bu programlarda özel önem veriyoruz ve bazı önceliklerimiz sadece belirlenmiş bu yörelere özel olarak tasarlandı. Gelişmiş yerleşimler ile daha az gelişmiş yerleşimler arasında bu şekilde pozitif ayrımcılık yaparak kaynakların bölge içinde daha etkili dağılmasını bekliyoruz. Bu kapsamda kırsal alanlarda yer alan kurum ve kuruluşlara büyük görevler düşmekte. 

Ajansımız için Bölge genelinde turizmin geliştirilmesi temel önceliklerden biridir. Bu doğrultuda hazırlanan kapsamlı raporlar sonrası kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlamak amacı ile turizm sektöründe öne çıkan kuzey ve güneyimizde yer alan doğal güzelliklere sahip yerleşimlerimiz ile Edirne başta olmak üzere bölge genelinde kültür, tarih ve inanç turizmi için önemli öğeler barındıran yerleşimlerimizdeki projelere öncelik veriyoruz. Bölgede turizmin 4 mevsime yayılması ve konaklama sürelerinin arttırılmasına yönelik turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi beklediğimiz projeler arasındadır. 

Özel sektör projelerinde yenilikçi ve katma değer oluşturan projelere öncelik veriyoruz. Bölgede mevcut üretimlerinde farklılaşmaya giderek katma değer oluşturan, bölgesel markalar ortaya çıkaran, kırsal yörelerde yatırımlarını geliştirerek bu yörelerde ekonomiye katkı sağlayan,  üretimde işbirliklerini geliştiren projeler temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 

Potansiyel başvuru sahiplerini önümüzdeki dönemde proje fikirleri hakkında görüş almak üzere Ajansımıza davet ediyorum. Bunun yanında bu sene ilk defa oluşturacağımız teknik destek masası ile de projesini belirli bir düzeye getirmiş proje sahiplerine proje içeriği konusunda 3 ilde teknik destek sağlayacağız. Yine bu süreçte proje döngüsü yönetimi kurslarını devam ettirerek özgün projeler üretilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. 

Bölgemizin gelişmesi adına paydaşlarımız tarafından hazırlanacak örnek projeler ile kalkınmanın sürdürülebilir ve kalıcı bir zeminde yürütülmesi temel beklentimiz.”

 

DİĞER HABERLER

Mahmut Şahin :”Sera Projesi Tekirdağ Çiftçisine Yeni Ufuklar Açacak” 25 Mayıs 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2016 Mali Destek Programları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan “Süleymanpaşa İlçesi Modern Serada Çiçekçilik Örnek Uygulama Alanı” projesinin açılışı yapıldı. Bir Fikrim Var Yarışması’nın Kazananları Ödüllerini Aldı16 Mayıs 2018Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen ‘’Bir Fikrim Var’’ proje yarışmasının finali Çorlu’da yapıldı ve ilk beşe giren isimler ödüllerini aldı. Yeni İşim Girişim ’in Kazananları Belli Oldu 7 Mayıs 2018Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından başlatılan ‘’Yeni İşim Girişim Programı’’ 2018 finali Kırklareli Eski Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Yeni İşim Girişim ’de Finalistler Belli Oldu3 Mayıs 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından parlak iş fikirlerini Trakya ekonomisine kazandırmak üzere başlatılan “Yeni İşim Girişim 2018 Let’s Up Eğitimleri Ara Jürisi” yapıldı. Bölgedeki girişimcilere mentorluk desteği sağlayan ve finansman kaynakları ile buluşma fırsatları sunan programdan yararlanmak üzere iş fikirlerini sunan girişimci adayları kıyasıya yarıştı. TRAKYAKA Yönetimi Edirne’de Toplandı30 Nisan 2018Trakya Kalkınma Ajansı, Nisan ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Edirne Valiliği’nde gerçekleştirdi.
  Yükleniyor...