Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı
Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2014 | Toplam Okunma: 4651
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Detayları....

PROGRAM KÜNYESİ 

Program Adı

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı

 

Proje Ön Teklifi Son Başvuru Tarihi

10 Haziran 2014

 

Programın Amacı

 • Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının 
  arttırılması ile bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
 •  Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan 
  kaldırılması,
 •  Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasının durumu hakkında bilgilerinin arttırılması,
 •  İşgücü piyasasında dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması'nı hedeflemektedir.

 

 

 

Programın Hedef Grubu 

 • Engelli bireyler,
 • Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar,
 • Yoksullar ve yoksulluk riski altında bulunanlar,
 • Çalışan çocukların ebeveynleri,
 • Şiddet mağduru kadınlar,
 • Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular,
 • Yerlerinden olmuş kişiler, göçebeler,
 • Madde bağımlıları,
 • Diğer dezavantajlı gruplar (işgücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalan ve yaygın önyargılarla karşılaşan diğer gruplar, vb.).

 

Destek Miktarları ve Oranları

Lot 1

9 Milyon Avro ( Uygun maliyetlerin en az %80’i en fazla %95’i hibe olarak talep edilmelidir.)

 

Lot 2

21 Milyon Avro ( Uygun maliyetlerin en az %80’i en fazla %95’i hibe olarak talep edilmelidir.)

 

Azami ve Asgari Hibe                      Miktarı

Lot 1

Asgari: 30.000 Avro

Azami: 150.000 Avro

 

Lot 2

Asgari: 50.000 Avro

Azami: 300.000 Avro

 

Proje Süresi

10 aydan az, 12 aydan fazla olamaz.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 

Teklif çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiliği haiz ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar

Uygulama Alanı

Tüm Türkiye

 

! Başvuru sahipleri, Proje Ön Teklifi’nde, yalnızca Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tahmini katkı miktarını ve bu miktarın toplam proje bütçesine olan yüzdesini belirtmek zorundadır. İkinci aşamada tam başvuru formunu sunmaya davet edilen başvuru sahiplerinin ayrıntılı bir bütçe sunmaları istenecektir.

! Detaylı bilgi http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/anasayfa.aspx web sitesinden temin edilebilir. 

 

         

 

DİĞER DUYURULAR

2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...