Trakya Kalkınma Ajansı Ve TTGV’den İşbirliği Protokolü

Trakya Kalkınma Ajansı Ve TTGV’den İşbirliği Protokolü
Eklenme Tarihi: 16 Ekim 2014 | Toplam Okunma: 2031
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde kaynakların etkin kullanımı ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilmesi amacıyla, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolüyle, “Endüstriyel Simbiyoz Projesi” için iki kurum ortaklaşa çalışma kararı aldı.

Endüstriyel simbiyoz uygulamaları, işletmeler arasında madde (atık, yan ürün, vb.) ve enerji değişimi başta olmak üzere olası her türlü kaynağın (hammadde, enerji, su, altyapı, üretim araçları, insan kaynakları, arazi, vb.) ortaklaşa kullanılması ve böylece kaynakların etkin kullanılması için gerekli idari ve ticari işbirliği anlamına geliyor. Her iki kurumun ortaklaşa attığı bu adımın, bölgenin ekonomik gelişmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. 

TRAKYAKA ve TTGV’nin birlikte gerçekleştirecekleri Projeyle, bölgedeki endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması, bölgesel ve sektörel analizlerin yapılarak mevcut potansiyelin ve stratejinin belirlenmesi hedefleniyor. 

Endüstriyel Simbiyoz Projesi üç aşamadan oluşuyor. Projenin ilk aşamasında, endüstriyel simbiyoza yönelik sektörel analiz ve potansiyel belirleme faaliyetlerinin yanında çevresel etkileri yüksek sektörler için temiz üretim gereksinimleri de ortaya konacak. Diğer aşamalarda ise ilk aşamadan elde edilecek çıktılar doğrultusunda fizibilite alanları belirlenecek ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecek.

 Bölgede hayata geçirilecek Projeyle bölge kaynaklarının etkin kullanımının sağlanarak bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği doğrultusunda Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri açısından önemli fırsatlar ortaya çıkarması bekleniyor.

  Yükleniyor...